(9.50 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře přednesené panem zpravodajem.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 109, do kterého je přihlášeno 181 přítomných, pro 133, proti 9. Konstatuji, že návrh byl přijat, a prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Paní předsedající, začneme tedy návrhy legislativně technických úprav, a to paní poslankyně Olga Havlová C2.1 a C2.12, abychom nechali hlasovat, a od pana poslance Pavery legislativně technickou úpravu E13.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, vidím tady přihlášky, prosím o strpení. Ale my jsme schválili proceduru, kterou jste předložil, a tam je hlasování o návrzích C2.1 až C2.12 jako bod 5 v tuto chvíli. Takže se ptám pro jistotu paní poslankyně Havlové - jsou body C2.1 až C2.12 legislativně technické úpravy? (Poslankyně Havlová ze svého místa: Ne.) Nejsou. Tudíž musíme pokračovat podle procedury, kterou jste navrhl.

Takže první bychom měli hlasovat legislativně technické úpravy načtené paní poslankyní Havlovou a panem poslancem Paverou.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Dobře. Můžeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ptám se na vaše vyjádření, na vyjádření výboru. (Zpravodaj: Stanovisko garančního výboru - souhlas.) Pan navrhovatel? (Neutrální. - Velký rozruch v sále. Výkřiky z různých stran.) Je zpravodaj výboru.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Beru zpět. Pro čistotu stanovisko zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím, abyste na mě nehulákali ze sálu. Paní poslankyně, já vás slyším. Pokud máte námitku, pojďte a dejte ji na mikrofon, ale nekřičte na mě ze sálu. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dávám námitku proti řízení tohoto bodu paní místopředsedkyní Jermanovou a prosím o její vyměnění, protože je evidentně neschopná uřídit toto hlasování. Zmatky, které jsou v prvopočátku už od procedury, značí, že ten zákon schválíme ve strašlivé podobě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: O námitce dám samozřejmě hlasovat, ale za hlasování je zodpovědný zpravodaj výboru a já se snažím jenom narovnat problémy, které tady jsou. O námitce nechám samozřejmě hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce proti postupu předsedajícího. (Ohlasy v sále.) Dobře, vynuluji toto hlasování. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pane poslanče Laudáte, já vás eviduji, ale je to námitka, je to procedurální návrh. Nechám o něm hlasovat hned.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 111, do kterého je přihlášeno 178 přítomných, pro 15, proti 121. Návrh, námitka byla zamítnuta.

 

Prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jenom že pan premiér tady s tímto zákonem zdržuje od dubna, zcela zbytečným zákonem, nebo jeho novelou. Já bych doporučoval, abyste na pět minut přerušila schůzi a aby se zpravodaj a předkladatel dohodli s legislativou, aby se neschvalovaly nesmysly. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Považuji za trošku paradoxní slova o zdržování, která tady zazněla bezprostředně před chvílí. Po konzultaci se zpravodajem jsem přesvědčen, že zpravodaj to drží v ruce, předkladatel to drží pevně v ruce. Pojďme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že pravidla našeho jednání nejsou tak složitá. Paní poslankyně Němcová správně namítala, že u legislativně technické za prvé řídící schůze se nemůže ptát na stanovisko výboru, protože neexistuje a nemůže existovat, a za druhé, a to má paní místopředsedkyně pravdu, pan zpravodaj má na to upozornit a říct, a nemůže tady říkat za výbor něco, co výbor nemohl projednat. Takhle jednoduché to je. Tak neříkejte, že to má někdo pevně v rukou. Možná pevně, ale špatně. (Smích ze sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Paní předsedající, vaším prostřednictvím panu kolegovi Stanjurovi. Samozřejmě beru své pochybení, že jsem řekl garanční výbor, ale následně jsem prohlásil své stanovisko. Takže dobře se poslouchejme. Ale byl to opravdu nešťastný výrok. Bylo to stanovisko zpravodaje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Eviduji zde ještě jeden procedurální návrh pana poslance Laudáta na přerušení jednání na pět minut. Dám o tom hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení na pět minut, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 112, do kterého je přihlášeno 180 přítomných, pro 43, proti 104. Návrh byl zamítnut.

 

Prosím s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Paní místopředsedkyně, to nebyl procedurální návrh. Doporučil jsem vám, a dělá se to tak standardně, že když vypukne nějaká nejasnost, tak se zpravodaj s řídícím schůze a s legislativou domluví a pak už to jede jak po drátku. Také nejsem ve shodě s kolegou Stanjurou přesvědčen, že to máte pevně v rukou. A tady sami vidíte, jací lidé zasahují do tržních vztahů. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Znovu tedy přistoupíme k hlasování. Pane zpravodaji, projdeme hlasování. Vrátíme se k hlasování o legislativně technických úpravách.

 

Takže nyní budeme hlasovat prvním bodem v pořadí a to jsou návrhy legislativně technických úprav, které byly předneseny ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 113, do kterého je přihlášeno 182 přítomných, pro 60, proti 77. Návrh byl zamítnut.

 

Prosím další návrh. (Potlesk zprava.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Pavery E13.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, schválili jsme si vaši proceduru, kde pan poslanec Pavera nedal ten návrh na předřazení, takže se držíme té původní procedury, kterou jsme schválili, kterou jste navrhl.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za upozornění. Budeme hlasovat o návrzích A1 až A6 en bloc jedním hlasováním prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko výboru? (Souhlas.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální stanovisko.)

Vidím zde námitku pana poslance Stanjury. Omlouvám se, pane zpravodaji. (Opět rozruch v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP