(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji a nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Böhnisch. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. A vzhledem k tomu, že se asi diskuze blíží k závěru, využívám té dvouminutové šance odpovědět na některé vznesené dotazy, na které ještě odpovězeno nebylo.

První je dotaz pana kolegy Pavla Plzáka, kterého chci upozornit, že o klobásky z nutrie po přijetí této normy v žádném případě nepřijde.

A ta druhá odpověď je směrem k paní předsedkyni Němcové, kde chci zmínit jednu důležitou věc. Ona pojala svůj projev skutečně na základě názvu zákona, jehož plné znění je zákon o ochraně zvířat proti týrání. Nicméně použiji-li dikci přímo z odstavce, kterým se zabýváme, a zmíním své důvody a důvody řady předkladatelů, a zmíním je už z projevu v prvním či druhém čtení, tak jsme upozorňovali na to, že - cituji - jako navrhovatelé zákona jsme byli vedeni přesvědčením, že na zabíjení zvířat pro kožešiny neexistuje v České republice důležitý lidský zájem. Kvalita welfaru a případné týrání zvířat je samozřejmě druhá věc, kterou byla vedena určitě také část předkladatelů, nicméně etická východiska jsou v tomto ohledu prioritní.

Co se týče dotazu na zákaz dovozu, ten samozřejmě aktuálně nenavrhujeme. Jen chci připomenout, že náš vztah ke zvířatům se nějak vyvíjí. V Česku i na úrovni Evropy jednotlivé státy například zakázaly pokusy na zvířatech, co se týče kosmetiky, pak přišel zákaz v celé Evropě. V roce 2004 se v Evropě zakázalo zpracování kůží a kožešin ze psů a koček a v roce 2010 z tuleňů, rovněž platí celoevropský zákaz.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, poté paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, nemohu si pomoci, ale přijde mi to kladení do protikladu projednávání tohoto zákona s jinými zákony, padlo tady od pana místopředsedy Bartoška třeba to týrání dětí, jako zástěrka, která má odvádět pozornost. Víme, že délky debat u různých typů zákonů závisí na nejrůznějších okolnostech, ale i takové věci jako přístup k dětem souvisí s celkovým etickým naladěním společnosti. A tento zákon tady v této oblasti, v oblasti přístupu ke zvířatům, nepochybně znamená posun, který nastavením obecných zásad lidského přístupu ke světu kolem nás posouvá dopředu. Proto mi připadá poukaz na to, co bylo nebo nebylo zařazeno na jednání ve včerejším dni, jako malicherný a připojil bych se k těm, kteří volají po tom schvalme tento zákon a schvalme ukončení chovu zvířat pro kožešiny v tom nejkratším možném termínu. Čas k tomu v naší zemi dozrál a neznamená to žádnou újmu, z hlediska společnosti to znamená jen prospěch.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v sérii faktických poznámek. Jako další má faktickou poznámku přihlášenu paní poslankyně Němcová, připraví se pan poslanec Benešík, paní poslankyně Hnyková a další. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. Já předstupuji ve faktické poznámce proto, abych se zeptala ještě jednou pana navrhovatele nebo pana zpravodaje na otázku, kterou jsem již kladla a na kterou jsem odpověď nedostala, zda tedy při přípravě tohoto zákona byli svědky týrání zvířat na farmách, a pokud byli takového týrání svědky, zda podali úřadům příslušné oznámení, tak aby bylo zabráněno tomuto týrání okamžitě, a nečekali s tím na to, až z toho budou moci třískat politické body v podobě projednávání tohoto zákona a mohou ukazovat strašidelné obrázky, které viděli. Zda jste zasáhli, když jste toho byli svědky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám ctěnou sněmovnu o ztišení. (Hluk se nezmenšil.) Požádám ctěnou Sněmovnu o ztišení. V případě, že máte důležitá témata, která potřebujete řešit, jděte do předsálí.

Nyní pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Na pana poslance Zlatušku vaším prostřednictvím. Já jsem pochopil reakci pana místopředsedy Bartoška jako reakci na výzvu, resp. postesk pana poslance Chalupy. On prostě reagoval na něj. Pan poslanec Chalupa volal, nebo apeloval na to, abychom stejnou energii vyvinuli, tak jak vyvíjíme, a naprosto správně, ohledně boje proti týrání zvířat, i ohledně boje proti týrání dětí. Čili podle mého názoru reakce pana poslance Bartoška byla naprosto adekvátní a reagovala na poslance klubu hnutí ANO, do kterého patří pan Zlatuška. Takže udělejte si pořádek v klubu, a pak můžeme o tom diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro pořádek. Má reakce byla na celkově probíhající rozpravu.

Nyní paní poslankyně Hnyková. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom chtěla podpořit pana kolegu Bartoška. Včera opravdu neprošla novela zákona o sociálně-právní ochraně a navýšení finančních prostředků na zařízení vyžadující okamžitou pomoc, kterou poskytují vlastně v krizové situaci týraným dětem.

Když odpovídám na e-maily, které chodí na můj poslanecký e-mail, ve kterém žádají, abych hlasovala, a vydírají mě, že to oznámí mému synovi, že mě vyvěsí a napíšou všude jinde, tak jim vždycky zpětně odpovídám, aby stejnou vervu, energii a úsilí vynaložili pro to, aby dvě procenta dětí, která jsou v České republice, nebyla vystavována týrání. Bohužel zpětná vazba je velmi špatná právě od ochránců zvířat a setkávám se s tím, že mi tam nadávají a vyhrožují. Já si pořád cením lidského života jako toho nejdůležitějšího, cením si i života toho zvířete. Myslela jsem si, že podmínky na farmách - není to můj obor, nezajímala jsem se nikdy o to - jsou uzpůsobeny tak, aby k ničemu takovému nedocházelo. Přesto v závěru bych chtěla podpořit pana kolegu Bartoška a doufám, že se tato novela ještě dostane na projednávání této Poslanecké sněmovny, abychom mohli vyřešit financování zařízení vyžadujících okamžitou pomoc právě pro týrané děti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou přihlášený pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP