(11.00 hodin)

 

Poslanec František Vácha: Děkuji, pane předsedající. Já bych se vrátil k zápisu školského výboru od housliček. Když se podíváte do vlastností toho PDF souboru, tak zjistíte, že byl vytvořen 12. 2. v 9.53.05 hodin a pak byl změněn 13. 2. v 10.52 hodin, tzn. před osmi minutami, a už odpovídá tomu, jak to na tom školském výboru bylo. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Kořenek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kořenek: Já se omlouvám, ale prosím vás, individuální vzdělávání dnes v zákoně existuje. V tom zákoně je možnost podle jiného paragrafu sestavit individuální vzdělávací plán, čili je ošetřena i práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. (Velký hluk v sále, skoro není slyšet.) Individuální vzdělávání na druhém stupni existuje. Jenom pro větší kontrolu je soustředěno dnes do 19 střediskových škol. Takže není nikde řečeno, že někdo něco ruší, někdo něco zakazuje. Je to o tom, a to takhle bylo řečeno i na výboru, že v tuto chvíli nejsme schopni pohlídat 4 tis. škol a individuální vzdělávání. Prosím vás, inspekce není schopna, protože je personálně poddimenzovaná, vykonávat pravidelně tři roky komplexní inspekci. Chodí jednou za šest let. A my jí dáme ještě kontrolovat individuální vzdělávání v dalších 4 tis. školách? Vždyť to je nesmysl. A jestli existují ředitelé, kteří si neumějí poradit a začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle stávající legislativy a nebo jim to neumožní, kdy porušují zákon, tak na svých místech nemají co dělat! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Nyní s faktickou poznámkou zpravodajka, poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, pak s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Já vám ještě, paní zpravodajko, nedám slovo a pokusím se znovu požádat o klid. Já jsem byl upozorněn, že např. v izraelském Knessetu je větší hluk. Je to možné, já jsem tam nebyl. Ale když jsem byl např. v britském parlamentu na interpelacích, tak přes to vstávání a hlášení se jiným způsobem tam byl mnohem menší hluk než tady. Já chápu, že si kolega Blažek (stojí u vládní lavice) potřebuje něco vyřídit s panem ministrem hraničí, ale když se to nebude týkat školského zákona, budu mnohem radši, když to bude v předsálí. Pan ministr jistě také může klást důraz na svá slova. (Neslyšitelná reakce od obou, vycházejí vstříc předsedajícímu.) Tak. Děkuji za tu ostrou výměnu názorů mimo jednací sál.

Paní zpravodajko, máte slovo k faktické poznámce. Nechtěl jsem ubrat nikomu z faktické poznámky ani vteřinu. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegu Váchovi. Nevím, jak mohl být změněn zápis z výboru z dnešního dne, já nevím, v kolik a v kolik hodin, protože já jsem verifikovala jako jeden z ověřovatelů zápis pouze včera. Čili to, co je zveřejněno z dnešního dne, nebylo verifikováno podpisem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová také s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, v minulosti v Poslanecké sněmovně, pokud došlo k něčemu, co bylo v rozporu s jednacím řádem a podléhalo možnému disciplinárnímu řízení, bylo přikázáno mandátovému a imunitnímu výboru, aby se tím zabýval. Například v minulém volebním období paní poslankyně Drastichová, se myslím jmenovala, z Věcí veřejných, vytáhla kartu někoho, čímž jakoby snížila kvorum pro hlasování, byla posuzována mandátovým a imunitním výborem.

Myslím, že tato manipulace, tyto podvody s usnesením školského výboru, kdy víme, že napřed mu předcházel nějaký vnitřní puč v ANO, aby se poté na nočním hlasování a jednání svého klubu všichni anonisté semkli a řekli, že se vlastně žádný puč nekonal, tak to je fatální (s důrazem) porušení pravidel jednání Poslanecké sněmovny. Nemyslím si, že může být dál doprojednáván tento zákon bez toho, abychom věděli, co se skutečně dělo, kdo na tom má podíl. A já jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru žádám, aby nejprve všechny okolnosti byly vyšetřeny, a pak bychom mohli pokračovat v jednání o tomto zákoně. (Výrazný potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám to vnímat tak, paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, že navrhujete přerušení tohoto bodu? (Souhlas.) Ano. Tak v tom případě musím požádat kolegu Kalouska o strpení (stále se domáhá vystoupení), protože nejdřív musím ten procedurální návrh nechat odhlasovat, a to tak, že nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými kartami. (Někteří poslanci přicházejí, shlukují se, diskutují... Rušno v sále. )

Pokud jde o hlasování 166 (objevilo se na tabuli), považuji ho za zmatečné. A ještě pro jistotu zagonguji, protože jsem několikrát vyzval kolegy a kolegyně, aby odešli do předsálí, tak aby se mohli vrátit. A jakmile bude ustálený počet přihlášených, rozhodneme.

 

Pro ty, kteří se vrátili z předsálí do jednacího sálu Poslanecké sněmovny, oznamuji, že v hlasování pořadové číslo 167 budeme rozhodovat o návrhu předsedkyně mandátového a imunitního výboru o přerušení tohoto bodu jednání až do vyšetření rozporu mezi průběhem a zápisem z jednání výboru pro školství, mládež a tělovýchovu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo je pro takové přerušení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 167, z přítomných 175 pro 48, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, a to vystoupením v otevřené rozpravě. S přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo. Ale doufám, že vyčkáte, než se zase sněmovna uklidní, se svým přednesem. Ještě chvilku... Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já budu stručný. Dámy a pánové, informace, které nám poskytl pan poslanec Vácha a paní poslankyně Bohdalová, prostě nesvědčí o ničem jiném než o podvodném jednání. A vzhledem k tomu, že Sněmovna se rozhodla nepřerušit jednání o tomto bodu, prosím o desetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu, abychom se rozhodli o dalším postupu. Nechceme pokračovat v projednávání zákona, během něhož došlo k podvodnému jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já vám vyhovím během několika okamžiků. Nejdřív ale budu konstatovat omluvu od 13 hodin paní poslankyně Zuzky Rujbrové.

Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 do 11.18 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP