(11.20 hodin)

 

Poslanec Petr Adam: Dámy a pánové, já chci v tuto chvíli omluvit stranu lidovou, protože ona hlasovala pro návrh pana Bendy, to je v naprostém pořádku, a strana lidová udělala to, co bylo jejím zvykem. Hlasovala v souladu s Národní frontou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s faktickou je nahlášen pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych, abychom si uvědomili, pokud tady chceme vysílat nějaké vzkazy - protože teď už jenom vysíláme vzkazy voličům, že? (Poznámka z pléna.) Rozumím tomu tak, v té diskusi, která se tady poslední dny vede, je tady začasté mluveno o tom, že tady byl komunismus. Historici mi potvrdí, tedy myslím skutečné historiky, že nikde na světě žádný komunismus dosud nikdy nebyl - reálně. Takže prosím pěkně, opravte si ve svém slovníku, chcete-li být považováni za historiky nebo alespoň osoby poučené, tenhle ten pravda všeobecně rozšířený omyl, že tomu tak skutečně není.

A druhý vzkaz. Prosím vás pěkně, pojďme od toho. Pojďme pracovat podle našeho poslaneckého slibu, čili ve prospěch občanů a ve prospěch této země. Nechme těchto planých řečí a planých hádek. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já jenom chci říci, že z některých indicií je mi známo, že rozhodně ti čerti minulosti, kteří už jsou dávno zapomenuti, nejsou čerti minulosti a že se sem vracejí staré pořádky. Možná že nejenom já, ale řada z vás dalších to pocítí brzo na vlastní kůži, až začnou tajně unikat vaše data atd. atd. Já se skutečně hluboce stydím - já jsem přísahal, že budu fungovat ve prospěch této země. A prospěchem této země je svoboda a demokracie. Je mi líto, pan ministr Herman se zřejmě tady osloven snažil zachránit situaci, ale prosím, politika pro jisté kategorie není politikou možného. Víte, kam vedla politika možného, snaha blamážníků udržet mír v Evropě před druhou světovou válkou, jaké byly následky. Kam vedla politika možného po roce 1968, když pan Dubček schválil pendrekový zákon. Kam vedla politika možného, jestli teď se nechá umrtvit východ Ukrajiny, a pak ji Putin ukradne. Jakápak politika možného? Jsou kategorie, přes které normální lidé, pokud mají pod kůží a skutečně žijí svobodu a demokracii - ne pro sebe jako někteří podnikatelé, o nichž tady dneska naprosto nesmyslně padá, že jsou slušní, ale kam až ta politika povede. Takže prosím, KDU-ČSL se povedl největší morální lapsus za posledních deset let. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou poznámkou je pan poslanec Petr Adam, ten ji ruší. V tom případě pan poslanec Ivan Pilný. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Dámy a pánové, tato vystoupení bývají označována za faktické poznámky. Tak já bych se rád vrátil k tomu předmětu, o kterém tady bylo mluveno a hlasováno, to je ke služebnímu zákonu. Ano, přes obstrukce a předčítání nezáživných textů jsme se propracovali k něčemu, co se označuje jako kompromis a nevyhovuje to nikomu. Rád bych se tedy připojil - prostřednictvím pana předsedajícího - k názoru pana poslance Jandáka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já navážu na mého kolegu Petra Adama i délkou, budu také stručný jako kolega Petr Adam. Po tom, co trošku vyprchalo překvapení z toho, co jsme viděli na tabuli, jak které politické subjekty hlasovaly, tak jsem si říkal, jestli to je, nebo není překvapení, jak hlasovala strana KDU. A s odstupem času musím říct, že to bohužel překvapení nebylo. Protože tahle strana za tu historii známe, kterou jsme sledovali, vždy hlasovala tak, jak to bylo aktuálně výhodné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S další faktickou poznámkou Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dámy a pánové, tak jsme přijali lex Babiš, a několik poznámek k tomuto zákonu.

Pan kolega Pilný říká, že se mu to nelíbí, že sdílí stanovisko pana poslance Jandáka. Tak já prostřednictvím předsedajícího vám musím sdělit, pane kolego, že své stanovisko sdělujete v podobě hlasování. Jestli jste hluboce přesvědčen o tom, že ten zákon je blbý, jak řekl kolega Jandák, měl jste šanci hlasovat proti němu, tak jako jsme to učinili my, kteří jsme o tom byli přesvědčeni také. Když už vám nevadí to, že se týká zejména vašeho předsedy, a proto byl takto konstruován. Ale vy jste hlasoval pro něj, takže tady ty liché výmluvy padají na špatnou půdu.

Pokud jde o pana předsedu Komunistické strany Čech a Moravy, jeho řeč o tom, že komunismus tady nebyl, pak ano, my si dobře pamatujeme, že tady byli komunisté a těm vděčíme za ten hluboký marasmus, který celou naši zemi rozežíral jako rakovina a jehož se stále nejsme schopni zbavit. A teď jste přispěli k tomu, aby ta rakovina na organismu české společnosti bujela dál, protože všichni ti, kteří dosud, a právem, byli v opovržení a byli zalezlí, protože věděli, co způsobili českým svobodomyslným lidem, tak vylezli a dobývají se na nejvyšší posty ve správě naší země.

K panu ministru Hermanovi mám nejhlubší opovržení. Musím to tady říci s lítostí, protože na něj jsem se chtěla obrátit a obrátila se svou písemnou interpelací, která se týká situace v Ústavu pro studium totalitních režimů. Očekávala jsem, že právě tento člen vlády mi bude nápomocen v tom, abychom i budoucím generacím zachovali badatelskou svobodu, která by jim přinesla informace o tom, co se v naší zemi dělo. Jeho práce a práce jeho strany, mě utvrzuje v tom, že si z názvu této strany škrtám KDU, zůstává mi ona ČSL. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Holeček.

 

Poslanec Radim Holeček: Dámy a pánové, kolega Blažek tady dneska říkal o tom, jak se někdo obrací nebo neobrací v hrobě. Určitě se obrací v hrobě moje babička a já mám pro ni jeden vzkaz do záhrobí: Babi, estébáčtí šmejdi zase na chvíli vyhrávaj, ale my se nedáme, a je to důvod, proč jsem tady. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další je pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl jen upozornit na dikci § 66 odst. 3 našeho jednacího řádu, který říká: Sněmovna se může usnést bez rozpravy na opětovném otevření rozpravy, a to do zahájení hlasování o závěrečném usnesení. Rozprava je znovu zahájena též tehdy, ujme-li se slova před hlasováním o závěrečném usnesením člen vlády. Já považuji celou tuto předcházející rozpravu za v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se vás, pane poslanče, zda vznášíte námitku proti způsobu vedení schůze, nebo nevznášíte, v tom případě budeme pokračovat tak, jak - vznášíte námitku?

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pokud byste udělil dalšímu slovo, tak vznáším námitku. Prozatím jste neřekl, že někdo bude pokračovat v té diskusi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP