(14.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji a prosím další v pořadí, je to paní poslankyně Němcová, která má dva body podle přihlášky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, po jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany si dovoluji před vás předstoupit s těmito dvěma návrhy na rozšíření programu této schůze.

Prvním novým bodem navrhujeme, aby se stal bod s názvem Informace předsedy vlády o situaci v oblasti uprchlíků a nelegálních migrantů. Navrhujeme tento bod v souvislosti s usnesením, které Poslanecká sněmovna i vlastně velkou většinou z vás přijala již 12. února 2015. Tehdy více než 150 z nás hlasovalo pro usnesení, které má sedm bodů. Mimo jiné tam žádáme vládu o pravidelné informování před každým zahraničním jednáním v této věci, což se bohužel neděje, nicméně Sněmovna svým usnesením vládě tuto povinnost informovat uložila. Za druhé tu Sněmovna přijala usnesení, že odmítáme povinné kvóty, čili chceme informaci o tom, jak se tato jednání skutečně na evropské půdě odehrávají a jaké pozice a s jakými argumenty tam obhajuje naše země. V dalším bodě zde máme například - přijali jsme tedy v usnesení stanovisko, že podporujeme volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru. Kdo z vás sleduje poslední dění, tak ví, že se ozývají návrhy např. z Itálie, z Francie, z Německa, z Rakouska o nějakém omezení, zda dočasném, nikdo neví, ale nějaké kontrole na hranicích, protože ty státy, které si nepřejí nelegální migranty přijímat, tak se uchylují i k takovéto možnosti.

Vláda je tedy povinna podle tohoto usnesení, které, jak říkám, jsme přijali již 12. února letošního roku, nám informace podat, a proto se odkazuji na toto usnesení a žádám, aby vláda svou povinnost naplnila a předseda vlády nás informoval. Navrhuji, abychom tento bod zařadili, ve dvou variantách. Mám návrh podle toho, co by tedy více vyhovovalo panu předsedovi - nejprve na středu, tedy zítra, 17. 6., na 14.30 hodin, nebo ve čtvrtek 18. 6. v 11 hodin. To jsou dvě varianty, o kterých prosím, abychom posléze rozhodli.

Druhým bodem, který dávám Poslanecké sněmovně na zvážení a vyplynul též z jednání našeho poslaneckého klubu, je zařazení nového bodu na program schůze s názvem Diskuse k vystoupení prezidenta republiky v Poslanecké sněmovně. Tento návrh podávám proto, protože prezident republiky avizoval, že se ve svém vystoupení chce zabývat jedním z témat, která on považuje za klíčová, tedy majetkovými přiznáními, a myslím, že by bylo dobré, abychom v rámci diskuse mohli sdělit také své postoje k tomu, co pan prezident zde řekne. Praxe v minulosti totiž byla taková, že jestliže ohlásí, což je samozřejmě normální postup, prezident republiky své vystoupení ve Sněmovně, tak poté odchází a Sněmovna se nějak oficiálně s jeho postoji, s jeho názory nemůže v rámci diskuse vyrovnávat. Proto si myslím, že jde o vážné téma, a navrhuji tento bod. Navrhuji jej na pátek, tedy 19. 6., okamžitě po skončení projevu prezidenta republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji, paní poslankyně. Chci jen připomenout, že v obou termínech, které jste navrhla, už jsou pevně zařazené body. To jen pro informaci. Já to nezpochybňuji, jen to říkám. Ve středu 17. 6. ve 14.30 hodin jsou zařazeny pevně body, a to jsou 10, 39, 38, 40. Jen to říkám pro informaci. Dobře, budeme o tom hlasovat, samozřejmě.

Další s přednostním právem je předseda klubu Úsvit pan poslanec Černoch, potom pan poslanec Mihola a potom se připraví pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Ono už to zde bylo řečeno, chtěli jsme to navrhnout a chtěli bychom navrhnout v termínu zítřejším ve 14.30 hodin, tak jak zde bylo navrženo, nebo se připojit k tomu návrhu a rozšířit to o informaci ministra vnitra o bezpečnostní situaci, která je na hranicích s Rakouskem, protože podle informací, které jsme měli na výboru evropských záležitostí, tak se očekává ve dnech až týdnech, tedy v nejbližší době, by do České republiky mohly přejít první větší skupiny emigrantů. Myslím si, že tím kompetentním člověkem, který v této chvíli má možnost k tomuto něco říci, stejně tak jako říci, jaká jsou přijatá opatření, je právě ministr vnitra. Z důvodu, že je mimo Českou republiku a nepovedlo se nám zjistit, kdy se bude vracet, jestli zde bude zítra, tak se připojujeme k návrhu na zítřejší 14.30, v případě, že by tu nebyl, tak na dalším termínu, kdy bude přítomen tady na zasedání Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže jestli jsem to dobře pochopila, tak chcete rozšířit bod? Ale já si myslím, že by bylo dobré se domluvit s paní poslankyní Němcovou, protože ona ho předkládá, nebo popř. jestli to zařadíme jako zvláštní bod.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Paní kolegyně Němcová má návrh na premiéra, na zprávu premiéra, tak my bychom to, pokud bude možno, rozšířili o zprávu ministra vnitra. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já se zeptám paní poslankyně, zda s tím takhle souhlasí, nebo zda chce mít bod oddělený. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, já vůbec nechci situaci komplikovat, myslím, že všichni víme, o co jde, že tu je usnesení Poslanecké sněmovny, které vládě něco ukládá. Vládu reprezentuje předseda. Pokud bude chtít k tomu vystoupit kterýkoli z ministrů, samozřejmě to bude žádoucí a vítané, tak pokud to pánům vyjde nějak vstříc, tak bych rozšířila svůj návrh Informace předsedy vlády a ministra vnitra a pak už by to dál zůstalo tak, jak jsem to navrhla.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, já vám děkuji. Tím to určitě zjednodušíme.

Další v pořadí je pan předseda klubu KDU-ČSL, pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout pevné zařazení dvou bodů. Jedná se o bod číslo 49, sněmovní tisk číslo 465, novela zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, a bod číslo 50, sněmovní tisk 473, technická novela památkového zákona. Navrhuji jejich zařazení na středu 8. července po třetích čteních. Podotýkám, že v případě prvního ze zmíněných bodů se jedná o implementaci příslušné směrnice Evropské unie a vzhledem k časové tísni je nezbytné, aby byl projednán na této schůzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vám děkuji a dál prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na třech posledních řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod Informace vlády o průběhu církevních restitucí. Třikrát jsem navrhoval, třikrát tento návrh nebyl schválen. Vy jste prostě nedali šanci panu premiérovi splnit slib, který tu dal z tohoto pultíku 24. července 2014, když na 13. schůzi Poslanecké sněmovny slíbil, že na následující schůzi Poslanecké sněmovny předloží on jako předseda vlády informaci vlády o průběhu církevních restitucí. Teď už je schůze 29. a pořád jsme žádnou informaci neslyšeli. Proto navrhuji do bloku zpráv zařadit bod Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP