(19.10 hodin)
(pokračuje Zlatuška)

Takže z tohoto hlediska debata o tom, nakolik se můžeme vůbec bavit o tom, že když řekneme nezasahování do médií, že je to nezasahování, které je absolutní a není podmíněno tím, že je to nezasahování do typu práce novinářů, o kterém se má žádoucím způsobem jednat, je evidentní. V okamžiku, kdy se jedná o tento druh vymezení v názvu této schůze, tak si opět myslím, že zde je drobná míra manipulace tím, že se posouvají některé pojmy. Nezávislost novinářů je nesmírně důležitou hodnotou, ale je hodnotou, kterou si musí hlídat novináři. Nepřísluší nám politikům, abychom za ně někde stáli a hlídali to. Toto si musí hlídat profesní novinářské svazy, organizace, musí se ozvat v okamžiku, kdy se něco stane. Ty si musí etické a morální standardy chránit. Z tohoto hlediska je jenom dobré vidět, že v okamžiku, kdy se ukáže, že některý z novinářů nároky na toto nesplňuje, tak jde pryč, což se shodou okolností stalo panu bývalému novináři Přibilovi.

S tímto bych si dovolil skončit s tím, že je mi jasné, že meritorně věci, jak mají být řešeny, zde neřešíme, a jakmile je schováváme za jiné formulace, dopouštíme se toho, že manipulujeme. Totéž se týká otázek, které jsou kladeny s tím, že jsou jejich presupozice, jejich nutné předpoklady, aby vůbec mohly být takové otázky položeny, pokládány. Odpovídání na takové otázky automaticky odpovídající dává do jakési horší kompromitované polohy. Toto je věc, kterou zde cítím nejen tedy v názvu schůze, ale i ve způsobu, kterým vůbec byla motivována a kterým je vedena. O tom také svědčí, a to se vracím k tomu, čím jsem začínal, že je zde Andrej Babiš vyzýván i těmi, kteří sami hlasovali pro to, aby schůze probíhala v jeho nepřítomnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Vondráček.

Ještě přečtu omluvu: dnes od 19 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Marek Černoch.

Omlouvám se, eviduji tři faktické poznámky, dostanete slovo. První vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Kostřica a po něm paní poslankyně Němcová. Nejprve pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Začnu od konce k panu Zlatuškovi. Ať děláte co děláte, tak nevím, nevím. To byl spíš projev jak had v tunelu. Nicméně nejsme tady od toho, abychom se trefovali do toho, kdy Andrej Babiš má čas. Nezlobte se na nás, tahle Sněmovna byla řádně svolána, s dostatečným časovým předstihem. A pokud to, že musí jet k panu prezidentovi, pan prezident místo toho, aby pořádal naprosto neuvěřitelnou maškarádu na Hradě a začal ústavní krizi řešit důstojným a profesionálním způsobem, tak předváděl to, co předváděl, dobře musel vědět, že může mít premiér i jiný program, že běží Sněmovna, tak to nemusel svolávat na tenhle čas. Od toho tady není kolega Kostřica, aby čuchal, kdy Andrej Babiš bude mít a nebude mít čas. Měl tady být. To je jeho problém. Já celkem prezidenta chápu, protože článek 74 Ústavy zní naprosto jasně: Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. Takže si tady pan vicepremiér Babiš může kvičet, jak chce. Kdyby chtěl usnadnit řešení krize, tak dávno sám rezignoval. Já si myslím, že jestli někdo nemá na jakékoliv úrovni důvěru šéfa, tak se má sbalit a jít.

Za další. Přijde mi naprosto neuvěřitelné, co tady předvádí kolega Rais. Skutečně dvě celebrity, bohužel dneska už v minulosti, s vysokoškolskými tituly tady předvádějí naprosto něco neuvěřitelného. Pan kolega Rais je členem rozpočtového výboru, paní náměstkyně Schillerová tam zcela jasně řekla celou genezi, co jsou korunové dluhopisy, kdy vznikly, že jsou tady od roku 1993. Nevím o tom, že by Kalousek byl v roce 1993 ministrem financí. A vy tady pořád budete tu lež, tu manipulaci těm lidem podsouvat, podsouvat! Vždyť tohle dělal proboha Goebbels! Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Tak už toho nechte! (Předsedající upozorňuje na čas.) Dobře, já se ještě jednou přihlásím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Kostřica. Připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Chci jenom reagovat na poznámku pana poslance Zlatušku. Nevím, jestli já jsem nepochopil jeho, nebo on nepochopil mě. Já jsem tady pouze apeloval na to, aby pan místopředseda Babiš vyvodil důsledky svého chování a prohřešků, kterých je celá řada, z nichž každý by stačil k tomu, aby jako slušný člověk odstoupil z celé politické scény.

Nechci být nějak zlý, ale víte, já si myslím, že když je člověk někde v cizině, tak je to špatné, když se člověk stydí za to, že pochází z té které země. Ale mnohem horší je, když ta země se musí stydět za to, že ten člověk je jejím občanem. Děkuji vám. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní paní poslankyně Němcová. Připraví se pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Je to jenom drobná poznámka na to, co zde říkal pan poslanec Zlatuška ohledně toho, kdy má pan místopředseda vlády čas na Poslaneckou sněmovnu a kdy ho nemá. Jeho dnešní omluvu jsme zaznamenali někdy kolem páté hodiny, nevím přesně, kolik to bylo, ale zněla, že od 18. hodiny se omlouvá, že nebude přítomen. Vyrozuměli jsme, že pojede do Liberce na schůzku, kterou svolal pan prezident. V té době jsme všichni věděli, že schůzka stejně nebude plnohodnotná, chybí-li tam ten hlavní, tedy předseda vlády, nevím, k čemu vůbec taková schůzka bude. To za prvé.

A za druhé. Pakliže zde mluvíte o tom, jak byl pan místopředseda vlády řádně omluven, tak proč se odtud sbalil ve dvě hodiny, možná ještě dříve, neřekl ani ň, neposlechl si v době, kdy měl čas, to, co zde znělo, a neomluvil se teprve ve chvíli, kdy skutečně už potřeboval odjet do Liberce, když už to sám pro sebe považoval za tak klíčovou cestu. A rozumím tomu, že ji za klíčovou považuje, protože to spojenectví, a jak se vzájemně drží a podporují prezident republiky s Andrejem Babišem, je až neuvěřitelné a je to jedna z věcí, která nás přivádí do stavu hluboké nejenom politické, ale společenské krize, kterou tito dva pánové způsobují. Takže s tou omluvou bych si dávala pozor. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Laudát. Připraví se paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Ještě ke korunovým dluhopisům. Jak pan kolega Rais může vědět, že to byla férová daňová optimalizace? Pan generální finanční ředitel Janeček nám tady na rozpočťáku v této místnosti říkal, že nemá žádné legislativní nástroje, jak by to kontroloval, že to nemá pod kontrolou a neví, kdo vydává korunové dluhopisy. Za nějaký týden už jsme se dozvěděli z médií, že jich je 520, těch, co si to vydali, že se kontrolují, a někteří dokonce udělali únik, to znamená, že tam je naprosto striktní omezení, které tady pan předseda Kalousek několikrát opakoval, kdy se jedná o skutečně zákonný postup a kdy prostě není zákonný. Generální finanční ředitelství nebo Finanční správa sama dokazuje, že to takhle není a že prostě nemáte férové informace, nebo je nemáte právo mít konkrétně, a my jsme nechtěli nic jiného, než aby to odkontroloval. A vy už víte, že to je férové. Já vás upozorňuji, že napomáháte zlu, tolerujete zlo, a uvědomte si, že můžete být i vy jednou z prvních obětí tohoto zla. To se potom nikoho neptá. A vzpomeňte si a podívejte se do české historie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP