(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny všechny vás vítám.

Prosím, abyste všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím nemám žádnou takovou informaci.

Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adamec - pracovní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, pan místopředseda Bartošek od jedné hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Benešová - pracovní důvody, pan poslanec Běhounek od 12. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Černoch - pracovní důvody, pan poslanec Havíř - pracovní důvody, pan poslanec Huml bez udání důvodu, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Kaňkovský do 10. hodiny z osobních důvodů, pan poslanec Kasal - pracovní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Klučka od jedné - zahraniční cesta, pan poslanec Kolovratník od tří - pracovní důvody, pan poslanec Koskuba - pracovní důvody, pan poslanec Kott z odpoledního jednání - pracovní důvody, paní poslankyně Kovářová do 12. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Pleticha bez udání důvodu, pan poslanec Podivínský z dopoledního jednání - zdravotní důvody, pan poslanec Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Sedláček do 11. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Vyzula do 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Zemánek od 14.30 - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér - zahraniční cesta, pan ministr Babiš z dopoledního jednání z pracovních důvodů.

Pan poslanec Syblík má náhradní kartu číslo 6.

Pan místopředseda Bělobrádek do 11.30 z pracovních důvodů, pan ministr Dienstbier z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová do 11 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, paní ministryně Válková - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek z dopoledního jednání - rovněž pracovní důvody.

Ještě se omlouvá pan poslanec Rais, který se omlouvá na období mezi 10. a 12. hodinou z důvodu pracovního jednání na velvyslanectví Izraele. Tolik tedy omluvy.

Dnešní jednání zahájíme bodem 132, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

 

Otevírám tedy bod

 

132.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 19. schůze bylo předloženo celkem sedm odpovědí na písemné interpelace, s nimiž nebyli poslanci spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6, který zní, že není-li interpelující poslanec na schůzi přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. První interpelace je na pana předsedu vlády, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Němcové ve věci personální změny na ministerstvech spravovaných politickým hnutím ANO. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 315. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno na 17. schůzi. Otevírám rozpravu s tím, že pan premiér je omluven z důvodu účasti na Evropské radě.

Paní poslankyně Němcová má slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, minule jsem požádala o přerušení mých tří interpelací - tato, kterou avizuje pan předseda, je první, dále by měly následovat dvě - na 17. schůzi z toho důvodu, že pan premiér nebyl přítomen. Věnoval se tehdy raději volební kampani, což jsem neakceptovala, ale nebylo mi to nic platné. Tentokrát akceptuji to, že jeho pracovní povinnosti jej vážou v Bruselu. To je pro mne pochopitelná a jasná omluva, ale žádám opět, aby má interpelace, nebo mé tři interpelace se neuskutečnily, protože to nedává smysl, abych já tady vznášela dotazy na premiéra v době jeho nepřítomnosti. Prosím tedy, aby byly opět přeloženy, a to do doby, než bude pan premiér přítomen. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To je pochopitelná žádost. Zeptám se jenom, abychom si to zjednodušili: Nebude námitka proti tomu, když formálně tedy otevřu všechny tři ty interpelace a najednou nechám hlasovat o tom, že všechny tři budou přerušeny? Námitka proti tomu není. V dalším bloku interpelací budou načteny nebo budeme v nich pokračovat v tom pořadí, v jakém byly navrženy dnes.

 

Paní poslankyně Němcová navrhuje přerušit všechny tři své interpelace na pana předsedu vlády.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 39. Přihlášeno 94, pro 85, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tisky 315, 316 a 317 byly přerušeny.

 

Postoupíme k tisku 322, což je rovněž interpelace na předsedu vlády, ale ze strany pana poslance Stanjury. Otevírám rozpravu a očekávám podobný návrh.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane předsedo. Mám stejný návrh a stejně tak nevidím tady ministra zemědělství. Mám tam ještě jednu písemnou interpelaci na ministra zemědělství, takže navrhuji přerušit obě dvě interpelace - jak na pana premiéra, tak na pana ministra zemědělství, obě mé interpelace. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je v pořadí šestá interpelace, tisk 338 ve věci odvolání generálního ředitele Povodí Odry.

 

Znovu se zeptám, protože pan ministr zemědělství je omluven, zda je námitka, abychom hlasovali o obou těchto interpelacích najednou.

Pokud není, zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom přerušili interpelaci k tisku 322 a tisku 338. Kdo je pro prosím? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 40. Přihlášeno 99, pro 89, proti 1. Tento návrh byl přijat, a tedy jsme přerušili i tyto dvě interpelace.

 

Nyní tedy má slovo paní poslankyně Pěnčíková, která ovšem interpeluje rovněž pana ministra zemědělství ve věci zalesňovacích aktivit inženýra Gunnara Grabowského. Interpelace má číslo tisku 326. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Jelikož pan ministr je omluven, tak žádám také o přerušení tohoto bodu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP