(13.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Pak se ale nemůžete divit, že veřejnost naši práci nemůže chápat jako prestižní. A já apeluji na svědomí vás, kteří jste byli hrdi na svoji práci mimo politiku a neumíte si představit, že byste se v té práci takhle chovali, abyste se chovali úplně stejně k výrobku, který teď máme odevzdat do právního řádu. Jestli jste přesvědčeni, že to je špatně a že se to musí opravit, nemáte právo pro něj hlasovat za předpokladu, že jste se tak nechovali i ve svých minulých zaměstnáních. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09. A já ho také dorazím, protože mám ambici tento bod, který je přerušen, upřednostnit před dohodou o skončení ve 14 hodin, takže budu pokračovat v té debatě, protože to byly dvě dohody. To byla dohoda o tom, co bude dnešní den dokončeno minimálně, a to byl bod, který jsme zařadili pevně na 11. hodinu, a pak teprve o tom, kdy bude skončeno. Takže to je můj přístup k té výzvě.

Faktická poznámka pana kolegy Plzáka ještě předběhne řádnou přihlášku pana kolegy Černocha. On to vydržel už jednou, že posečkal přes to přerušení. Prosím pana kolegu Plzáka o jeho faktickou poznámku. Měřím mu čas.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Budu potřebovat málo času. Přihlásil jsem se o slovo, protože jsem byl osloven. Věřte mi, prostřednictvím pana předsedajícího, že mám s tím veliký vnitřní problém a přemýšlel jsem, k čemu to přirovnat, a pak jsem si říkal, že vy mě určitě pochopíte, protože jste musel stejně trpět, když jste v roce 2002 třeba hlasoval pro změnový zákon, který doprovázel tehdejší zákon o státní správě, který vlastně říkal, že ministr nemusí mít lustrační osvědčení. Takže mě pochopíte. A já prostě pro to hlasovat budu muset, i když s tím mám vnitřní problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Plzákovi i za dodržení času. Slovo má pan poslanec Marek Černoch, připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Je krásné dostat se ke slovu.

Já plně souhlasím s tím, že bezpečnost a ochrana dětí je to nejdůležitější a pravidla, která vedou ke stabilnímu systému a ke stabilizaci systému, jsou určitě důležitá, ale jak už tady bylo několikrát řečeno, tak nechápu, proč se předkládá zákon, o kterém se tady celý den vedou debaty, že je špatný. Proč se tohle vlastně všechno řeší? Co znamená, že se budou přivírat oči? Protože v té chvíli se za prvé říká, a je to ostuda, že víme, že se předkládá špatný zákon a že to bude nějakým způsobem fungovat. Za druhé, co to znamená pro ty skupiny, kterých se to bude dotýkat? Ve chvíli, kdy budou čekat na to, jakým způsobem se ten, kdo je kontroluje, vyspí, jestli ta kontrola dopadne dobře, nebo jestli dopadne špatně. Za další - je tam pak i nějaká forma možné korupce? Tak proč se to prostě nevyřeší tím, že se ten zákon předloží znovu a bude to mít ty parametry, které to má mít?

Jak tady v létě už řekl pan kolega Jandák v rámci prvního návrhu služebního zákona: "Vy to v opozici nechcete, my v koalici to také nechceme a doufáme, že uděláte všechno pro to, abychom to nepřijali." Tak proč vlastně, i když je to samozřejmě úplně jiný případ, proč se to řeší tímto způsobem? Jak už zde také bylo řečeno několikrát, jestli to hoří nebo jestli je to vázáno na nějakých 300 mld. z Evropské unie, když se to nepřijme do konce roku, proč se prostě ten zákon nepředělá tak, aby to fungovalo?

Jde o subjekty, které chtějí pracovat v rámci výchovy dětí, které mají svůj nějaký specifický přístup, ať je to přístup k přírodě, ať už jsou to hasiči atd., pravidla to samozřejmě musí mít, ale nemělo by to mít likvidační pravidla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Miroslava Němcová, pak poslední přihlášená paní poslankyně Maxová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla jenom vzkázat prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Plzákovi, že svým avizovaným postupem, který oznámil slovy "budu muset hlasovat", jde přesně proti ústavnímu slibu, který tady složil a který ho opravňuje užívat mandát poslance. Ten ústavní slib zní, že budete hlasovat vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Radka Maxová, poslední přihlášená v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Dobré páteční odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vidím, že toto téma tady v uvozovkách bouří poměrně dost dlouho, půl roku. Já bych chtěla jenom říci, že velice lituji, že diskuse o kvalitě péče o děti v České republice byla zúžena na diskusi o odpovídajícím počtu toalet a byly zde zcela opomenuty jiné atributy kvalitní péče o nejmenší děti, jako je především kvalifikace personálu, koncept péče a dále také například požadavky na pojištění činnosti provozovatelů nebo jejich povinnost uzavírat s rodiči smlouvu, aby byly nesporně řešeny podmínky smluvního vztahu, obsah složky včetně výše úplaty, kterou rodiče za činnost hradí a která by neziskovým organizacím měla být poskytována neziskově, a tedy nikoliv v cenách v obdobných zařízeních poskytovaných v režimu zákona o živnostenském podnikání. Zákon tedy klade velký důraz na kvalitativní standardy, o kterých jsem se zmínila již předtím. Je zřejmé, že toto téma nicméně zůstává stále vyhrocené. Nastalá silná a radikální kritika zákona neziskovými organizacemi vyvolává otázku, v jakých podmínkách a za jakých podmínek je vlastně nyní každodenní péče o nejmenší děti v České republice poskytována, tím spíš, že podoba zákona byla dlouhou dobu představitelům neziskových organizací známa.

Považuji za nutné připomenout, že nejprve v České republice bylo diskutováno, zda může být o děti vůbec mimo rodinu pečováno někým jiným než matkou, tak aby to nepoškodilo mentální a fyzické zdraví dítěte. Následně bylo obtížné nalézt shodu na tom, jak mají být vůbec nastaveny podmínky péče o dítě, podle počtu dětí, kvalifikace atd. V Poslanecké sněmovně bylo původně zcela vážně argumentováno, že příliš nízké standardy pro dětské skupiny zlikvidují mateřské školy a ohrožují úroveň vzdělání předškolních dětí v České republice. Nyní se dle údajů neziskových organizací bavíme o ohrožení 35 tis. až 50 tis. dětí, pro které chceme nějaké standardy péče vůbec zaručit.

Já bych chtěla jen na závěr říci - debatu o návrhu zákona o dětské skupině nelze vnímat jako debatu o tom, zda dané rodinné nebo mateřské centrum nebo jakési kvaziškolky mají splňovat požadavky návrhu zákona, ale jako debatu o tom, zda má být péče o děti vůbec nějak specificky upravena. A překvapivé je, neboť doposud v České republice platilo a platí, že stejný typ péče je z hlediska specifických hygienických předpisů a požadavků na kvalifikaci personálu při péči o dítě nastaven a požadován v rámci živnostenského zákona.

Vážení zákonodárci, ráda bych vás požádala jako matka dvou dětí o schválení zákona, nebo přehlasování veta pana prezidenta o dětské skupině, a to z mnoha důvodů, které jsem už avizovala, především proto, že péče o děti minimálně od nula do tří let věku není u nás nijak právně zakotvena.

Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Maxové. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě paní poslankyně Langšádlová. Prosím o klid! Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP