(15.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Proto říkám, že není tak úplně důležité zrovna u Státního fondu dopravní infrastruktury, kolik tam schválíme. Tam je extra důležité, abychom se podívali, kolik jsme vyčerpali. A obecně platí zejména u investic, zda ty investice byly efektivní. To je jako ta debata o evropských fondech: Hlavně tam nic nenechat. Ale pak máme problém třeba s vědeckými centry, tam jsme peníze čerpali, ale to samozřejmě generuje provozní náklady v příštích letech a to do té debaty prostě musíme zapojit. Nemůžeme vidět jenom to prvotní, že jsme vyčerpali, a mnohdy si tím generujeme náklady potřebné v příštích letech i s rizikem vrácení peněz včetně nějakého penále.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Ještě jednou dobré odpoledne. Krátce zareaguji na to, co říkal kolega pan předseda Stanjura. Jenom navážu, nebudu s ním vést tady prostřednictvím mikrofonu debatu.

Už když jsme projednávali v průběhu tohoto týdne v minulých dnech věci ohledně rozpočtu, učinil jsem dotaz, jak to bude s nevyčerpanými prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. To tady bylo zmíněno. Bylo vysvětlováno, že budou možné další investice, o kterých se tolik mluví. Pořád jsme nedostali odpověď na to, jak to bude s nevyčerpanými prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Čili tady navazuji na kolegu Stanjuru. A je to věc, která souvisí s dluhopisy, protože tady to jsou miliardy, které nám lítají ve státním rozpočtu, jak tady kolega ukazuje na to, jaké je téma tohoto bodu. Tématem jsou finance. Jsou to naše dluhy a tyto peníze. Zatím nemáme odpověď na to, jak budou použity. Jestli nebudou použity třeba na to, aby se snížil náš státní dluh, anebo jestli tedy budou použity do investic na dopravní infrastrukturu. Tuto odpověď jsme dosud ze strany Ministerstva financí nebo vlády neobdrželi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím na žádost pana předsedy. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 157, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 107, proti žádný.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se blíží konec této schůze, v pátek ji budeme muset zřejmě ukončit, dnes máme za sebou v půl čtvrté odpoledne dva body, tak si dovoluji navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. a 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování, abychom dnes jednali i po 19. a 21. hodině. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 158, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 64, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Je tady návrh na kontrolu hlasování. A než proběhne kontrola hlasování, mám tady dvě omluvenky. Nejprve se ze zítřejšího jednání omlouvá pan Josef Zahradník z pracovních důvodů a také poslanec Stanislav Mackovík se omlouvá zítra do ukončení schůze z pracovních důvodů.

Hlásí se paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, po kontrole hlasování chci uvést, že na sjetině je uvedeno ano, a hlasovala jsem ne. Prosím proto o opakování hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně tedy vznáší námitku a já dám hlasovat o této námitce.

Kdo je pro přijetí námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 159, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka o tom, abychom dnes jednali a hlasovali i po 19. a 21. hodině.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 160, přihlášeno 124 poslankyň a poslanců, pro 62, proti 32. Návrh nebyl přijat. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já jsem hlasoval pro, ale nenaběhlo mi zařízení, nefungovalo. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady jedno nefunkční hlasovací zařízení. Ptám se pana poslance, jestli podává námitku a zpochybňuje hlasování.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Zlatuška podává námitku. (Hlas z pléna: Na hlasování přišel pozdě.) Tak pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane poslanče Zlatuško, já vás prosím, abyste to zvážil. Tady je dlouhodobá benevolence vůči tomu, že se někdo splete, a pak tvrdí, že mačkal to a na sjetině bylo zase ono. To se stane každému. Ale nikdo nikdy nezpochybnil hlasování jenom proto, že přišel pozdě. V téhle místnosti jsou kamery. Je to na vašem svědomí. Prosím, zvažte to.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, byl bych rád, abyste řekl panu předsedovi Kalouskovi, aby mě oslovoval vaším prostřednictvím. To je první věc. A druhá věc: mám svědka, že jsem přišel včas a že opravdu to zařízení nefungovalo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Chápu to dobře, že trváte na své námitce? (Ano.) O té námitce musím dát hlasovat. To je procedurální návrh.

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Zlatušky. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 161, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 16. Námitka byla přijata. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP