(10.00 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Jedním ze stěžejních cílů našeho hnutí, který byl vytyčen a prosazován vlastně celé čtyřleté volební období, byl boj proti korupci, pletichaření. A právě žádost o vydání mé osoby, aspoň já to tak vnímám, k trestnímu stíhání je vyústěním tohoto boje. Já jsem před svým působením v politice - nebo ve vysoké politice, protože jsem dlouho působil v politice komunální - působil v komerční sféře, v níž nejsou promíjeny chyby ani osobní selhání a osobní odpovědnost máte za každé jednotlivé rozhodnutí. A pokud by podobným způsobem jako v mém případě byly účelově vytrženy z kontextu nějaké kroky nebo nějaká jednání určitých osob a uměle pospojovány vlastně s jednáním jiných osob, lze ad absurdum kriminalizovat každého, kohokoli z nás.

Já vím, že Sněmovna není soud a nemůže posuzovat vinu či nevinu kohokoli z nás tady. Ale děsí mě, že ve Sněmovně není ani ochota vnímat konkrétní lži a fabulace v žádosti o vydání poslanců.

Dámy a pánové, cílem mého vystoupení není vás žádat nebo prosit, abyste mě nevydávali, nebo nás nevydávali, protože se toho nebojíme. My jsme nic špatného neudělali a pravda nakonec stejně vyjde najevo. Já jsem přesvědčen, že celé vyšetřování udělení dotace na Farmu Čapí hnízdo je, jak už jsem to tady mnohokrát řekl, policejní fabulací a nikdy by k němu nedošlo, kdybychom - Andrej Babiš, já - nebyli v politice. A já se nebudu účastnit této špinavé hry tím, že bych vám doporučoval nebo žádal, jak máte hlasovat.

Dnešní hlasování ve skutečnosti bude největším testem nás všech a s námi české demokracie. Moji předřečníci i já - nebo můj předřečník, ale určitě budou i další - jsme prokázali, že tzv. kauza Farmy Čapí hnízdo i žádost o naše vydání je politickou kauzou. A my všichni, jak tu stojíme, sedíme, jsme vlastně slýchali už před volbami dlouhé měsíce, že nás policie začne stíhat těsně před volbami. Celé měsíce to bylo veřejným tajemstvím, že máme být obviněni, pan předseda Babiš a já. A je proto jen na vás a na vašem svědomí, jak dnes budete hlasovat. Andrej Babiš ani já dnes nemůžeme podle mého soudu prohrát. Když nás vydáte, bude to naše morální vítězství, když nás nevydáte, bude to naše morální satisfakce.

Závěrem bych vám rád řekl, že já sám budu hlasovat pro své vydání. Jsem totiž životním optimistou a věřím, že žiju v právním státě. Věřím v profesionalitu státních zástupců a nezávislost soudu. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. A pravda nakonec, si myslím, že zvítězí, a my očistíme své jméno. V našem případě a ke škodě české demokracie bohužel až po volbách, protože do voleb se nestane asi nic. Ale účel tohoto politického komplotu poškodit naše hnutí byl naplněn, ale taková je bohužel zatím naše česká politika.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a mám zde dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Němcová, potom pan předseda Kováčik.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. V omezeném čase dvou minut pro faktickou poznámku se chci vyjádřit pouze ke třem momentům - z řeči pana poslance Babiše k jednomu a z řeči pana poslance Faltýnka ke dvěma. Míním tím k jednání mandátového a imunitního výboru.

Pan poslanec Babiš si stěžuje na to, že mandátový a imunitní výbor mu nevydal kopii, a jeho státním (právním) zástupcům, žádosti policie. Chci Poslanecké sněmovně sdělit, že tak mandátový a imunitní výbor nečinil nikdy v žádných případech. Nikomu kopii žádosti nevydával a nebyl důvod činit výjimku. Výjimku jsme udělali v tom, že jsme umožnili, aby oba pány doprovodil na mandátový a imunitní výbor jejich právní zástupce, což jsme v minulosti také nikdy nedělali. Dostali tento bonus.

Pokud jde o pana poslance Faltýnka, nevím, jak může mluvit o tom, co je a co není ve spisu, který mu není rozhodně přístupný v této fázi šetření.

Pokud jde o druhou věc, kterou chci zmínit. Jednání mandátového a imunitního výboru bylo naprosto profesionální. To, že máme před sebou usnesení na stole, je stejná situace jako to, že jste měli vy, poslanci Sněmovny, na stole to usnesení včera, a to proto, abyste si jej mohli prostudovat, přečíst a připravit. Opět, vždy a ve všech případech mandátový a imunitní výbor má na stole návrh, protože jsou to složité právní otázky, které si nedovolujeme ve vztahu ke Sněmovně a veřejnosti šít na koleně přímo na zasedání výboru. A dále chci říct, že všichni členové za hnutí ANO přítomní na jednání výboru, tři ze čtyř, nenapadli ani tento postup, ani nežádali další dokumenty, ani nežádali vyslechnutí dalších osob! Pro ta usnesení, která máte před sebou, všichni hlasovali. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik, potom pan předseda Faltýnek, stále faktické poznámky.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Přeji hezký dobrý den všem. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, je mi celkem smutno z toho, co tady slyším a co tady všichni zažíváme. Některé drobnosti v uvozovkách bych rád možná slyšel lépe vysvětleny nebo možná dal tomu pohled, který já jako řekněme dlouholetý poslanec, dlouholetý politik a člen dlouholeté opoziční politické strany vidím, zároveň člověk, který ctí parlamentní demokracii, protože prostě a jednoduše, i díky parlamentní demokracii můžeme mít alespoň elementární důvěru k institutům státu.

A tak v souladu s tím, co tady řekl pan Faltýnek, si také myslím, že dnešní hlasování bude testem demokracie. Ale ne možná tak, jak si myslí někdo z nás tady, že tím, že nevydáme, tak něco jaksi osvědčíme, že demokracie funguje a že je tady doopravdy pohoda. Právě proto, aby ty instituty právního státu v demokratické společnosti prokázaly, že není nic, co by bylo šejdrem, jak se říká, bokem ovlivňováno nezákonně, že všechny ty procesy, které probíhají, probíhají standardně a správně, jsem přesvědčen o tom - a pan Faltýnek to v závěru řekl, že sám bude hlasovat pro své vydání - abychom dali průchod procesům standardní demokratické společnosti a oba zmíněné kolegy vydali. Chci vyslovit přesvědčení, že právě jenom tím proběhnou všechny ty procesy standardně a že oba kolegové budou očištěni. To potom bude ta satisfakce.

A na závěr. Rád bych, abychom se někde, možná stejně podrobně, jak se zde zabýváme problémy řekněme horních deseti tisíc dnes tady, také zabývali problémy dolních deseti milionů. Teď budou stávkovat učitelé, mají proč, a další a další kategorie našich spoluobčanů.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP