(15.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan předseda Faltýnek navrhoval po mírné modifikaci, aby bod 38, tisk 32, byl zařazen na středu jako sedmý bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 72. Přihlášeno 182, pro 169, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan místopředseda Filip chtěl taky nový bod, který se pokusím zformulovat: Informace předsedy vlády o jednání členů vlády s představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu. Kam si to přejete, pane místopředsedo, zařadit? Na zítra odpoledne, dobře.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 73, přihlášeno je 181, pro 36, proti 104. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Havlová, nový bod Informace vlády o přistoupení k fiskálnímu paktu na středu 26. jako první bod. Už jich tam máme sedm zařazených. Ale dobrá, tak to podrobím hlasování a uvidíme, jak to dopadne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby informace vlády o přistoupení k fiskálnímu paktu byla zítra jako první bod. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 74. Přihlášeno 181, pro 79, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Votava, vyřadit bod 32, tisk 123, smlouva s Kosovem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, aby tento tisk byl vyřazen, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 75, přihlášeno 182, pro 131, proti 31, tento návrh byl přijat a bod byl vyřazen.

 

Pan poslanec Velebný, energetický zákon, což je bod 41, jako osmý bod zítra dopoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 76. Přihlášeno je 183, pro 113, proti 40. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední je návrh pana poslance Kolovratníka, abychom zařadili nový bod jako druhý bod po bodu 55 dnes, a to je návrh na volbu členů vyšetřovací komise k Opencard.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 77. Přihlášeno je 183, pro 170, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Ptám se, jestli bylo hlasováno o všech návrzích tak, jak byly předneseny. Nevidím žádnou námitku a vidím žádost o vystoupení od pana předsedy Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom pro stenozáznam bez toho, že bych zpochybňoval hlasování. V hlasování číslo 75 jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana poslance Kádnera, jestli je to také vystoupení k hlasování? Dobrá. Tak pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ono se to nehodí do programu jednání. Já jsem sem nechtěl zařazovat žádné mimořádné body navíc, už tady bylo toho dost. Nicméně zaznamenal jsem výroky pana ministra financí Babiše směrem...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, omlouvám se, ale teď nevím, není rozprava. (Poslanec Laudát chce přednést technickou poznámku.) Ani technická není možná. Pokud nemáte přednostní právo nebo nechcete vystoupit k hlasování, tak vás nemůžu nechat mluvit. Omlouvám se.

 

Tak tím pádem budeme pokračovat bodem číslo

 

55.
Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky

Tento bod byl přerušen před ukončením podrobné rozpravy. Prosím paní navrhovatelku, paní poslankyni Němcovou, a pana ministra zahraničních věcí, ano, oba jsou zde, a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, jestli se pamatujete, tak právě z našeho podnětu došlo k onomu přerušení před koncem podrobné rozpravy. My jsme požadovali, aby byly předloženy všechny návrhy, které tady byly načteny, v písemné podobě. Dnes jsme na poslaneckém klubu velmi pečlivě jednotlivé návrhy posoudili. Nejde o žádnou legraci nebo o něco velmi lehkého. Je to doopravdy podle našeho soudu téma, které je velmi závažné. Dospěli jsme k závěru, že návrh paní poslankyně Němcové by byl pro klub KSČM hlasovatelný s pozměňovacím návrhem, který si teď dovolím načíst.

Z návrhu paní poslankyně Němcové bychom velmi akceptovali onu první větu, která zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zahraničních věcí k situaci na Ukrajině." Za tuto větu bych prosím místo tečky navrhoval umístit čárku a věta by pokračovala dál: "do které se výrazně promítly aktuální postoje Evropské unie a Severoatlantické aliance."

Ostatní odstavce návrhu paní poslankyně Němcové si dovoluji nahradit textem pod body 2, 3 a 4 tak, jak jsme jej rozdali na stoly.

S tím, že bod 2 zní: "Poslanecká sněmovna se znepokojením sleduje, že se k politické moci na Ukrajině dostaly nedemokratickou cestou i fašizující síly, které jsou mezinárodně posilovány a ohrožují demokratický vývoj nejen na Ukrajině, ale i v řadě dalších zemí."

Bod 3 potom by zněl: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby mnohem důrazněji podporovala šest univerzálních hodnot, které Organizace spojených národů prezentovala v Deklaraci pro třetí tisíciletí. Jde o svobodu, rovnost a solidaritu, toleranci, nenásilí, respekt vůči životnímu prostředí a sdílenou odpovědnost za stav světa."

A čtvrtý bod by potom zněl: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby v souvislosti se situací na Ukrajině prosazovala mírová diplomatická řešení."

Tolik návrh pozměňovacího návrhu k návrhu paní poslankyně Němcové a já vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Nechám to samozřejmě na paní navrhovatelce, ale obávám se, že to spíše než protinávrh je vlastní návrh usnesení. (Předseda Kováčik opakuje, že je to pozměňovací návrh.) Ale my se s tím nějak určitě hlasováním vypořádáme.

Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím.

Přistoupíme tedy k hlasování. Zeptám se ještě před hlasováním, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, není tomu tak. Výborně. V tom případě poprosím paní navrhovatelku, aby nám navrhla postup hlasování, v jakém pořadí budeme o jednotlivých usneseních hlasovat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve si budeme muset vyjasnit postup k návrhu, který byl právě přednesen. Zda budeme tento návrh chápat tak, jak jej popsal pan předseda klubu KSČM, tedy jako pozměňující k návrhu mému. Pokud by tomu tak bylo, museli bychom nejprve hlasovat o něm. V případě, že by neprošel, by se potom hlasovalo o návrhu mém. Jsem přesvědčena jako zpravodaj, že to je spíše samostatný návrh než pozměňující návrh k tomu mému, proto vás žádám o návrh dalšího postupu. Jestli hlasováním rozhodnout o tom, že to je samostatný návrh, nebo pana poslance Kováčika požádat, zda by akceptoval to, že toto je jejich samostatný návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP