(12.50 hodin)
(pokračuje Nohavová)

Vzhledem k tomu, že se jednotlivé instituce věkově překrývají a nejsou srovnatelné kvality, protože některé vzdělávají, jako mateřské školy, a jiné pouze hlídají, jako dětské skupiny, tak dle mého soudu by bylo vhodné ucelení péče o vzdělávání dětí v předškolním věku, a to i z toho faktu, že Ministerstvo školství připravuje poslední ročník mateřské školy jako povinný. Alespoň tak se to píše v programovém prohlášení. Navíc je zde i přijatá novela školského zákona, která zavádí přípravné třídy v základních školách.

Závěrem musím podotknout, že celá struktura vzdělávání je v současném zákonodárství stavěna na hlavu. Vzdělávání předškoláků nahrazujeme dětskou skupinou, pak bude následovat povinný předškolní rok v mateřské škole nebo v přípravné třídě základní školy, na který bude navazovat povinná školní docházka, nebo také nebude, podle toho, zda projde domácí vzdělávání na druhém stupni. Myslím si, že pokud takovéto nesmysly přijmeme, tak si nezasloužíme být národem pokračovatelů Jana Amose Komenského. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Nohavové. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Chce někdo reagovat po obecné rozpravě? Není tomu tak.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. To je po novele zákona o jednacím řádu. Během podrobné rozpravy se předkládají k návrhu zákona pozměňovací návrhy, případně jiné návrhy, nejedná-li se o písemný návrh, případně neobsahuje-li písemný návrh odůvodnění, návrh v podrobné rozpravě podle § 94 odst. 1. Čili v tomto ohledu tedy žádám, abyste je odůvodňovali, případně aby byly texty tak, jak jsou v jednotlivých materiálech, které předáváte elektronicky, aby měly odůvodnění. Děkuji.

První se hlásí paní poslankyně Marta Semelová do podrobné rozpravy. Ještě než vám dám slovo, paní poslankyně, budu konstatovat omluvu, a to od 13 do 18 hodin z důvodu rodinných se omlouvá pan poslanec Igor Nykl. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já bych se tímto chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2052. Jedná se o záležitost týkající se péče a vzdělávání v dětské skupině. Pokud jde o péči, navrhuji, aby byla do třetího roku věku dítěte, od třetího roku do zahájení povinné školní docházky navrhuji, aby nebyla péče, ale vzdělávání, předškolní vzdělávání podle rámcového vzdělávacího plánu zabezpečeno kvalifikovanou učitelkou mateřské školy.

Za další navrhuji, aby stravování bylo zabezpečeno poskytovatelem dětské skupiny, a ne aby si děti musely nosit balíčky z domova.

Pokud jde o stručné odůvodnění, myslím, že to tu teď zaznělo, považujeme vzdělávání v předškolním věku dítěte za velice významné pro jeho další rozvoj a nesouhlasíme s tím, aby to byly pouhé hlídárny, kde se bude jen pečovat o děti a hlídat je. Pokud jde o stravování, souvisí to také se zdravým vývojem dítěte. Mělo by být zabezpečeno tak, aby byly splněny všechny normy tak, jak je to v mateřské škole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Alena Nohavová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2020.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec František Adámek, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, já bych se chtěl, a nebudu ho celý přednášet po vystoupení zástupce předkladatelů, přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod sněmovním dokumentem 1922. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adámkovi. Protože nemám žádnou jinou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, tzn. ani vrácení garančnímu výboru ani zkrácení lhůty pro třetí čtení ani to, aby se garanční výbor zákonem nezabýval. To znamená, že končím druhé čtení tohoto návrhu, děkuji zpravodajům, děkuji zástupci předkladatelů a končím bod číslo 5.

Ptám se, jestli za pět minut stihneme - nestihneme, vidím odpor. Paní poslankyně Miroslava Němcová. Sice není rozprava, ale paní poslankyně, prosím, dávám vám slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já jdu spíše s upřesněním. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Využiji tedy ten čas, který máme do jedné hodiny. Při losování interpelací, které mají proběhnout dnes odpoledne na předsedu vlády, byla moje interpelace vylosována jako 11., ale je tam chybně přepsán obsah interpelace. Je zde napsáno, že interpeluji pana premiéra ve věci projektu ministryně Šlechtové. Já jsem napsala, že interpeluji pana předsedu ve věci projevu ministryně Šlechtové. Měla jsem tím na mysli to, že si skládá do trezoru nějaké třaskavé informace, které chce v budoucnu využít, pravděpodobně nějaký vydírací potenciál, nebo jaký mají mít, a to bylo obsahem mé interpelace. Prosím tedy, aby to bylo upřesněno tak, aby se pan premiér na ni mohl připravit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Myslím, že to pan premiér ocení, že upřesnila předmět své interpelace.

Konstatuji pro ostatní kolegy, než přeruším jednání do 14.30 hodin, že pan předseda vlády byl omluven pouze do 13.30, čili na interpelace bude přítomen. Ze zdravotních důvodů je omluven pan místopředseda Bělobrádek, z důvodu zahraniční cesty pan ministr Brabec, z pracovních důvodů pan ministr Dienstbier, pan ministr Chládek byl omluven do 11 hodin, bude přítomen, stejně tak jako pan ministr Jurečka, který je jen na dopolední jednání, paní kolegyně ministryně Marksová bude přítomna odpoledne, pan ministr Mládek je přítomen, ač je omluven. Pana ministra Mládka se ptám, jestli bude odpoledne přítomen? Nebude přítomen, je omluven odpoledne z důvodu zahraniční cesty, kterou odložil kvůli projednávání. Omluven je tedy pan ministr Němeček, paní ministryně Šlechtová a pan ministr Dan Ťok.

To je všechno, přeji dobrou chuť k obědu a přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP