Sněmovní tisk 763
Vl.n.z. o službách vytvářejících důvěru pro elektr.transakce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 763/0 dne 31. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 142/16, PID KORNA44K4DFF.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1188).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 763/4, který byl rozeslán 26. 5. 2016 v 12:09.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 40, usnesení č. 1269).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 306, dokument 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 306/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 511).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 297/2016 Sb.Související tisk: 764 (Vl.n.z.o službách pro el. transakce - související).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informatika, informační systém, Informovanost, informace

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, elektronická správa dokumentů, elektronický podpis, implementující opatření státu, komunitární certifikace, ochrana komunikací, ochrana údajů, poskytování služeb, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)