(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji dnešní jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan premiér Bohuslav Sobotka má náhradní kartu číslo 18.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, Ivan Adamec z osobních důvodů, Adamová Markéta do 11 hodin z pracovních důvodů, Antonín Pavel ze zdravotních důvodů, Aulická Jírovcová Hana z osobních důvodů, Marek Benda ze zdravotních důvodů, Benešík Ondřej do 11 hodin z pracovních důvodů, Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, Jaroslav Borka z osobních důvodů, Dobešová Ivana z pracovních důvodů, Fichtner Matěj z osobních důvodů, Jakubčík Igor ze zdravotních důvodů, Karamazov Simeon - osobní důvody, David Kádner ze zdravotních důvodů, Petr Kořenek ze zdravotních důvodů, Koskuba Jiří z pracovních důvodů, Nykl Igor od 9.15 do 11.30 z pracovních důvodů, Ivan Pilný do 14 hodin ze zdravotních důvodů, Lukáš Pleticha do 13 hodin ze zdravotních důvodů, Roman Procházka od 10 hodin z pracovních důvodů, Adam Rykala z osobních důvodů, Jiří Skalický do 11 hodin z pracovních důvodů, Václav Snopek z osobních důvodů, Zdeněk Syblík do 15 hodin bez udání důvodu, Pavel Šrámek z pracovních důvodů, Josef Vozdecký ze zdravotních důvodů, Vlastimil Vozka od 14.30 do 19 z pracovních důvodů, Rostislav Vyzula do 11.30 z pracovních důvodů, Wernerová Markéta z pracovních důvodů, Jan Zahradník z osobních důvodů, Zelienková Kristýna do 12 hodin z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají na dnešní jednání: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek od 17.30 z pracovních důvodů, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, Marian Jurečka do 11.30 z pracovních důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, Karla Šlechtová do 14 hodin z pracovních důvodů, Dan Ťok do 11 hodin z pracovních důvodů a paní ministryně Helena Válková do 14.30 z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 134, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich losování.

 

Přistoupíme nyní k bodu

 

134.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Bod 134, tedy odpovědi na písemné interpelace poslanců, s nimiž poslanci nevyslovili souhlas, byly zařazeny na pořad 23. schůze Sněmovny v pořadí, které nebylo dosud vyčerpáno.

Začneme interpelací paní poslankyně Miroslavy Němcové ve věci situace v Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek. Jde o sněmovní tisk 353, jednání o něm bylo minulý čtvrtek přerušeno. Zeptám se, jestli se hlásí paní poslankyně. Ano. Úvodní slovo paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové, jsme v bloku odpovědí na písemné interpelace, které byly jednotlivými členy Poslanecké sněmovny vzneseny na předsedu vlády nebo členy vlády. Já jsem se obrátila na předsedu vlády již před nějakým časem například k otázce, kterou budeme projednávat nyní, k otázce toho, co se děje v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Možná někteří z vás jste zaznamenali z médií, že situace v tomto ústavu je velmi neradostná. Docházelo tam k bezprecedentním sporům, vnitřním sporům, které postupně rozkládaly organizaci. Byly tam dosazováni šéfové této instituce a odvoláváni jiní způsobem, který se nakonec ukázal alespoň v prvoinstančním sporu jako protiprávní. Teď mám na mysli odvolávání současného ministra kultury pana Hermana, který byl odvolán z funkce šéfa Ústavu pro studium totalitních režimů. V první instanci soud rozhodl, že toto odvolání bylo protiprávní.

Jeho nástupkyně paní Foglová způsobila v ústavu minimálně rozvrat, když to řeknu takovýmto slovem, a já jsem se proto obrátila na předsedu vlády, aby mi sdělil, jak se na tuto situaci vláda dívá a za jak velké ohrožení považuje rozklad Ústavu pro studium totalitních režimů. Jenom připomenu, že tento ústav vznikl na základě potřeby tehdejší Poslanecké sněmovny, tehdejší veřejnosti zkoumat naši minulost, dozvědět se vše, co poznamenalo oba totalitní režimy, kterými ve 20. století Česká republika prošla, a soustředit se na to, abychom znali jak metody, tak aktéry, kteří nesou přímou zodpovědnost za to, že naše země byla uvržena do těchto dvou totalitních režimů, zejména tedy příčiny a osoby, které se týkají totality komunistické v naší zemi.

Proto si myslím, že na základě toho, co se tam děje, k tomu rozvratu, hrozí, že bude omezen přístup badatelům, který byl dosud naprosto svobodný. Měli přístup do těch složek, které byly již digitalizovány, i do těch, které ještě digitalizovány nebyly. Mohli se svým badatelským úsilím zabývat neomezeně. Nyní hrozí to, že budou provedeny - říká se tomu obvykle reorganizace, když se chce zastřít pravý úmysl věci - nějaké reorganizační změny, které minimálně zabrání, zbrzdí digitalizaci. Ten proces, který je nezbytně nutný k tomu, aby všechny dokumenty, které ústav zatím má, shromáždil, tak aby byly uchovány v dobré formě pro všechny budoucí generace. Zároveň aby umožnil naprosto svobodnou badatelskou práci.

Pan premiér mi odpověděl na tuto mou interpelaci v podstatě způsobem, který já odmítám, protože jsem se vůbec nic nedozvěděla o tom, jak vláda hodlá svým přístupem zabránit tomu, aby dokumenty o naší minulosti nebyly záměrně uschovávány v Archivu bezpečnostních složek, tak aby k nim měli přístup jenom někteří vybraní badatelé. A to já právě považuji za celý klíč k té věci - jednak zpomalení digitalizace, jednak zabránění těm, kteří nebudou z nějakých subjektivních důvodů vybráni jako ty správné osoby, kterým by měl být umožněn přístup k těmto složkám, takže jim v tom bude zabráněno.

Proto bych chtěla ještě jednou požádat předsedu vlády, aby vysvětlil svůj přístup a své budoucí kroky k této věci, jakým způsobem chce vláda zabránit tomu, aby nebyl ohrožen jednak přístup k archivům a jednak aby nebyli vyházeni lidé, o kterých už teď se mluví, že budou vyhozeni z ústavu, jsou jich více než dvě desítky, s tím, že do toho nového pracoviště, kam mají být převedeny digitalizované dokumenty, tedy do Archivu bezpečnostních složek, nebude tak volný přístup, jako byl dosud.

Prosím tedy pana předsedu vlády, aby mi vysvětlil, co bude v této věci dělat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych velmi stručně zareagovat na vystoupení paní poslankyně Němcové, ve kterém reaguje na moji písemnou odpověď, kterou jsem jí zaslal na její interpelaci.

Já tedy musím říci, že pokud jste měli možnost se s tou mojí odpovědí seznámit, tak víte, že jsem se snažil podrobně a konkrétně reagovat na všechny jednotlivé otázky, které mi paní poslankyně v té své písemné interpelaci položila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP