(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nikoho neeviduji přihlášeného do všeobecné rozpravy. Táži se, zda je tomu tak. Je tomu tak, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova, než otevřu podrobnou rozpravu. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k podrobné rozpravě a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy, aby přednesl případné usnesení. Takže pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Tak naposledy dobrý den. Chci poděkovat za plodnou debatu, která se tady na toto téma rozvířila, která mnohdy nebyla ani tak dialogem jako spíš opakovaným monologem téhož. Ale přesto vzhledem k tomu, že jsme se odpovědi na mnohé otázky nedozvěděli, tak si dovoluji navrhnout následující usnesení, abychom tu diskusi posunuli přece jenom o úroveň někam jinam.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

I. žádá předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby do 30 dnů vyšetřil odpovědnost za možnou škodu stovek milionů korun v kauze monitorovacího systému evropských fondů a informoval o výsledku tohoto vyšetřování Poslaneckou sněmovnu Parlamentu;

II. žádá Nejvyšší kontrolní úřad, aby ověřil audit provedený Ministerstvem financí ČR zvláště vůči vzneseným námitkám Ministerstva pro místní rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho v tento moment... paní ministryně, omlouvám se. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že celý případ řeší protikorupční policie, tak ani pan premiér nemůže vyšetřit odpovědnost za tuto věc. My ani nemůžeme poskytnout všechna data z našich resortů, protože je to v rukou protikorupční policie, takže já tady - pardon - vznáším námitku vůči tomu prvnímu usnesení jenom kvůli tomu, že nejsme schopni poskytnout všechna data panu premiérovi, protože to řeší protikorupční policie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan zpravodaj - dává přednost panu předsedovi Kalouskovi. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Možná je tady nedorozumění v prostředí, ve kterém se pohybujeme. Škoda a odpovědnost v pojmu trestněprávního práva samozřejmě nepřísluší panu premiérovi a nikdo po něm nechce, aby to vyšetřoval. Hovoříme výlučně o odpovědnosti politické. Poslanecká sněmovna se obrací na předsedu vlády, aby stanovil politickou odpovědnost za tyto situace, to může dokonce i bez některých těch dat, paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Paní poslankyně Němcová, řádně přihlášená do rozpravy.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Já bych chtěla ještě doplnit návrh usnesení o bod, který by se vztahoval k fungování Ministerstva financí, přímo k osobě pana ministra financí. Ten bod by zněl takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra financí Andreje Babiše o posouzení a vyjádření se k postupu jeho náměstka, teď nevím, odpusťte, křestní jméno, pana Wagenknechta ve věci připomínkování auditu... vyrovnávání připomínek k auditu s Ministerstvem pro místní rozvoj. Takhle by to znělo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda pan zpravodaj anebo paní ministryně si chcete vzít závěrečná slova. Já tady předtím, než bych vám udělil závěrečná slova, chci říct, že ve 12.45 máme napevno zařazeny volební body, to znamená, že vás poprosím o dvě věci. Já bych ten bod přerušil, projdeme volební body, uděláme vaše závěrečná slova a dáme potom hlasovat o návrhu usnesení. Tímto způsobem bych pokračoval s tím, že jestli mám dobré informace, bylo domluveno, že jednání Poslanecké sněmovny bude prodlouženo o 15 minut do 13 hodin... to znamená od 12.45 co zabere čas, tedy volební body, tak o to by se prodloužilo jednání.

Já tedy děkuji paní ministryni, panu zpravodaji, přerušuji tento bod po dobu trvání volebních bodů, které máme napevno zařazeny na 12.45 hodin.

 

Otevírám bod číslo

 

113.
Návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím tedy, aby se ujal slova předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Volební body jsou tentokrát dva. Situace je malinko výjimečná, já se ji pokusím velmi stručně vysvětlit a nebudu vás zatěžovat jednotlivými detaily sněmovní procedury.

Standardně ze všech volebních bodů nebo z jednotlivých volebních bodů v minulých schůzích jsme zvyklí na to, že pokud dochází k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tak je to víceméně formální hlasování, kdy jeden z klubu po vzájemné dohodě navrhne nebo oznámí rezignaci jednoho z poslanců a poté paritně, recipročně, proti tomu navrhne na základě politické dohody nové jméno. Samozřejmě ten návrh musí posvětit svým hlasováním celá Sněmovna. Toto budeme také řešit, ale až v tom druhém bodu. Ovšem v prvním bodu, který je otevřen v tuto chvíli, tedy bod 113 a je nazvaný Návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny, jsme v situaci jiné, nestandardní a v tomto volebním období poprvé.

To stručné vysvětlení je takové, že o tento bod zažádal poslanecký klub hnutí Úsvit, který navrhuje ze své iniciativy odvolat některé poslance z jednotlivých výborů, a teprve poté, pokud Sněmovna vysloví s tímto odvoláním souhlas, samozřejmě můžeme se rozhodnout en bloc u všech návrhů, anebo také u jednotlivých jmen různě, tak teprve poté můžeme provádět poslaneckým klubem hnutí Úsvit navržené nové nominace za odvolaná jména. Všichni určitě víte z médií, z diskusí zde ve Sněmovně, proč k té situaci dochází. Já pouze za volební komisi konstatuji, že volební komise v usnesení č. 108 přijala návrhy, resp. vzala je na vědomí, ale právě proto, že poslanci zatím nejsou odvoláni, tak s tím nemohla nic jiného udělat a musíme tady postupovat tímto způsobem, že Sněmovna bude o návrzích na odvolání hlasovat. To je jediná možnost, nebo jiná možnost, jak tento způsob nebo návrh realizovat.

Nyní tedy v souladu s panem předsedajícím, prostřednictvím pana předsedajícího bych poprosil a vyzval zástupce klubu hnutí Úsvit, aby vám podal patřičné politické vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a jen se pro pořádek chci zeptat, než předám slovo pověřenému členu poslaneckého klubu Úsvit, zda se pan Koskuba hlásí s faktickou poznámkou. Hlásíte se s faktickou poznámkou, pane poslanče Koskubo? Ne, nehlásí, děkuji. V tom případě požádám člena, pověřeného člena hnutí Úsvit.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji, pane předsedající. Pan kolega Koskuba se drbal, já jsem ho viděl.

Dámy a pánové, ještě jednou vám přeji hezké teď už odpoledne. My jsme požádali o zařazení tohoto bodu k odvolání bývalých členů našeho poslaneckého klubu a dnes již nezařazených poslanců z výboru Poslanecké sněmovny. Důvodem je účast členů poslaneckého klubu hnutí Úsvit v těchto výborech, která je pro naši práci nezbytná. Proto bych vás velmi rád požádal, poprosil o podporu tohoto bodu. Není v tom vůbec nic osobního, je to pouze a čistě z pracovních důvodů. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde v rozpravě přihlášenou panu poslankyni Benešovou, ale myslím si, že se jedná o omyl. V tom případě ji odmažu, protože ji nevidím přítomnou v sále. A táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP