(12.30 hodin)
(pokračuje Votava)

No, on ten nárůst, a možná jedno číslo je také k zamyšlení - samozřejmě, není to jen nárůst počtu těch příkazů, ale je to i otázka průměrné doměřené daně na jeden zajišťovací příkaz. Tak jestliže v roce 2008 to bylo 85 mil. korun, tak v roce 2015 je to 3,3 mil. korun a to také zřejmě o něčem vypovídá.

Smyslem toho opravdu je, aby Finanční správa přistupovala citlivě v odůvodněných případech, aby to opravdu nemělo likvidační charakter.

Musím souhlasit s panem kolegou Kalouskem, který tady řekl, že tím, že se jednak té firmě odebere majetek, zablokují se jí bankovní účty, tak ta firma přestane fungovat. Přece není naším zájmem, aby ta firma přestala fungovat. Naším zájmem je, abychom z ní dostali to, co z ní máme dostat, daně. To je pravda. Ale abychom ji zlikvidovali? To snad proboha ne. A proto ji musíme nechat žít.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě mi dovolte konstatovat omluvy pana poslance Milana Šarapatky, pana poslance Adama Rykaly a pana poslance Martina Komárka.

Nyní faktická poznámka paní kolegyně Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. To je asi tak všechno, co jsem chtěl říci o válce ve Vietnamu - s těmito slovy se loučil Forrest Gump s hipíky před Lincolnovým památníkem v nedávno odvysílaném filmu. A mě trošku bohužel tím koncem to připomněl kolega Bob Chalupa, prostřednictvím pana místopředsedy. Protože skutečně máme tak krátkou paměť? Jsem členkou výboru pro bezpečnost stejně jako pan Chalupa. Kdo svolával mimořádné jednání výboru pro bezpečnost, nota bene když byl předseda výboru služebně v Makedonii společně ještě s jednou kolegyní, a chtěl projednávat takzvané úniky z nějakého spisu pana plukovníka Šlachty? Na to jste zapomněli? Co se dělo na tom výboru pro bezpečnost, když jsme se tam čtyři hodiny přetahovali o to, jestli se schválí program, nebo ne, za přítomnosti a účasti novinářů? Tak co si to dovolujete tady zase moralizovat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Byl bych rád, abychom se vyjadřovali k předmětu jednání.

Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová s faktickou poznámkou. Poté kolega Vácha, poté pan poslanec Josef Hájek a pan poslanec Antonín Seďa. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Já chci ve své faktické poznámce reagovat na slova pana poslance Chalupy. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že Poslanecká sněmovna vedle toho, že je zákonodárným sborem, má také kontrolní roli nad výkonem vlády. Této kontrolní role nás nemůže nic zbavit. A jestliže se dozvíme z médií nebo z veřejného prostoru, že v jednom segmentu, který spravuje vláda, v konkrétním případě v Ministerstvu financí a ve Finanční správě, se děje něco, co není úplně v pořádku, je povinností Poslanecké sněmovny jako kontrolního orgánu vlády se tou věcí zabývat.

Já myslím, že vy pořád nechcete tohle pochopit, vztahujete jakýkoli náš názor nebo výtku v tomto směru na sebe, máte pocit, že do vás neprávem střílíme. Ale tohleto je pochybnost, která vzniká z podnikatelské úrovně, Poslanecká sněmovna se musí zabývat tím, jestli Ministerstvo financí a jím řízené organizace dělají to, co dělat mají, a záměrně nepoškozují některé podnikatele, zatímco jiné chrání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec František Vácha, připraví se pan kolega Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, mám poznámku k panu kolegovi Chalupovi prostřednictvím pana předsedajícího.

Vy jste tady kritizoval to, že někdo přichází k tomuto pultíku s důvodnými podezřeními. Až se příště někde sejdou svědci Babišovi na své seanci, tak řekněte svému předsedovi, že tady obvinil myslím čtyři nebo pět poslanců z toho, že jsou zloději. Není tu kolega Farský, ale kolega Farský vyzval vašeho pana předsedu, aby tyto zloděje identifikoval. Tak mu řekněte, ať dojde na policii a podá trestní oznámení na tyto čtyři nebo pět zlodějů. To bude postup, který vyžadujete vy po nás. Proč bychom ho nemohli vyžadovat my po vás? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Váchovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Josef Hájek. Připraví se kolega Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych navázal na to, co řekl trošku kolega Kalousek, který má přirovnání, i kolega Pilný používá přirovnání. Ten zákon o dluhopisech, který vymyslel a prosadil pan Kalousek, včera přirovnal k tomu, že někdo otevře dveře do garáže a zhasne. Pan Kalousek nám tady řekl, že vymyslel kladivo na nepoctivé, a teď s tím někdo bije více, než by měl. Já bych pana Kalouska také přirovnal k něčemu, že v roce 2011 byl manažer, který zjistil, že mu na pracovištích zaměstnanci požívají alkoholické nápoje. Proto rozhodl, že se budou muset podrobovat zkouškám, aby zajistili bezpečnost výroby. Odešel z ministerstva, přišel tam Babiš, který tohle uchopil a řekl: My musíme opravdu zajistit bezpečnost těch lidí. A z pana Kalouska se stal odborář, který říká: My nemůžeme ty chycené, kteří požívají alkohol, nějakým způsobem trestat. On totiž nepil alkohol, on třeba snědl deset kompotů. Takže o tom to někdy je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Tady se volalo po konkrétním případu, takže konkrétní případ, jak lze efektivně popravit podnikatele během jediného dne.

Úředníci Finanční správy vám zničí život během několika málo hodin. Sice u soudu prokážete svou nevinu, ale fungující firmu vám už nikdo nevrátí. Jeden můj klient, říká daňový poradce, jemuž je 75 let, vlastnil od roku 1991 firmu. Celý život prodával kůže ještě jako zaměstnanec Svitu. Od roku 1991 do dnešního dne obchodoval s kůžemi ve své firmě. V letech 2012 a 2013 začal spolupracovat s firmami a tyto firmy byly plátci DPH. Byly spolehlivými plátci a bylo jim (jimi?) placeno na účet zveřejněný správcem daně. V roce 2016 správce daně zjistil, že firmy, které klientovi dodávaly kůže, neodváděly DPH a jsou pro plátce daně nekontaktní. Celá kontrola byla zahájena 14. ledna 2016 a klient obdržel zajišťovací příkazy na 17 milionů korun. Z účtu mu bylo strženo 8 milionů, pak vtrhli do provozovny, sebrali pokladnu, auto, sebrali zásoby. Důvod? Údajně se vědomě účastnil na podvodu s DPH.

Pokud Finanční správa vydá zajišťovací příkaz, musíte jej zaplatit okamžitě, jak vám to zavolají telefonem. Když tak neučiníte, zahájí okamžitou exekuci. Ne ze dne na den, ale hned. Navíc každý zajišťovací příkaz vydají v pátek, abyste nemohli třeba další den vše zaplatit, pokud na to nemáte.

Nechápu, co za lidi může pracovat na těchto úřadech.

V dnešní E15: Státu hrozí arbitráže za zadržování DPH. Zajišťovací příkaz, nástroj, kterým se Finanční správa snaží pojistit daňové odvody u firem podezřelých z podvodů s DPH, poslal do insolvence už desítky společností. Zlikvidovat však může i fungující firmy. Ty teď zvažují arbitráže až o miliardy korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Antonínu Seďovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Bohuslav Chalupa, poté paní kolegyně Šánová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji. Velice stručně. Já, pokud si pamatuji, tak to byl váš ministr Mládek, který řekl, že živnostníci jsou parazité. Takže pokud jde o to, kdo tady co říkal (protesty ze sálu) - ale byl to někdo, možná se pletu, omlouvám se panu ministrovi Mládkovi, ale někdo ze sociální demokracie to velmi nahlas prohlásil, takže to je o tom, kdo o kom co říká.

Pokud jde o paní kolegyni Němcovou vaším prostřednictvím, paní kolegyně, já si opravdu uvědomuji, že máme zákonodárnou i kontrolní funkci. Já jsem dokonce fungoval v jisté kontrolní nebo vyšetřovací komisi. Ale my tady máme vymýšlet zákony? My o nich máme politicky diskutovat, ale ne obviňovat z konkrétních činů lidi, kterým to nemůžeme dokázat. To je trošku rozdíl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP