(15.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit. Nejvyšší státní zastupitelství podalo jakýsi rozbor tzv. kauz stíhaných komunálních politiků, ve kterém se zatvářili s vlastní bohorovností: všechno je v pohodě, stíhaných je vlastně jenom pár, když spočítáme všechny zastupitele v této zemi, tak to není žádný problém.

Minulý týden vydala Unie obhájců jenom z podkladů, které byli schopni oni shromáždit, samozřejmě to nejsou dokonalé podklady, ale jsou to podklady obhájců, vydala Unie obhájců poměrně rozsáhlý materiál, který vám doporučuji k přečtení a k prostudování právě pro kriminalizaci komunální politiky, ve kterém poukazují na množství případů, které v posledních deseti letech byly vedeny. Ukazují takové věci, že například v těch 70 trestních řízení, která byla vedena proti komunálním politikům a představitelům komunální sféry, jenom v 8 případech šlo o korupci. Všechno ostatní jsou tyhle vymyšlené - špatně jste zadali nějaké zadání, špatně jste hlasovali, nedokazujeme vám ani milimetr toho, že byste si něco vzali, ale určitě jste to udělali špatně. Z celkového počtu 42 pravomocně ukončených trestních řízení bylo 60 % trestních řízení skončeno tím, že byla vedena jako neoprávněná. To není číslo, které je běžné v ostatních trestních věcech, pokud už žaloba dojde až k soudu, máme 90-95procentní odsouzenost. V tomto případě jenom 40 % lidí je skutečně před soudem odsouzeno, 60 % je stíháno zbytečně se všemi těmi důsledky, o kterých tady mluvili moji kolegové. Dokonce když tam opustím ty korupce, které jsou poměrně jednodušší, tak trestní stíhání 78 % všech stíhaných zastupitelů bylo zahájeno, respektive vedeno neoprávněně. Skoro 80 % z lidí, kteří jsou policií a státním zastupitelstvím tímto způsobem veřejně skandalizováni, není následně odsouzeno. Já myslím, že to je prostě velikánský zásadní problém.

Nejvyšší státní zastupitelství se k tomu postavilo velmi alibisticky jenom v těch případech, které přezkoumává. Myslím si, že by bylo dobře, aby si i na základě této informace vyžádal ministr spravedlnosti novou zprávu přes celou soustavu státního zastupitelství. Myslím, že by bylo dobře, aby se vláda skutečně zabývala otázkou - neboť je v její pravomoci dávat obecné pokyny soustavě státního zastupitelství ve věci trestní politiky, které samozřejmě nemohou vést ke konkrétním stíháním - zabývala otázkou, jestli tady nedochází k úplně absurdním situacím, že lidé jsou naprosto zbytečně stíháni fakticky jenom za odlišný právní názor. Odlišný právní názor - jestli když mám posudek, jestli se jím mohu řídit. Tady pak přijde nějaký orgán činný v trestným řízení, který řekne: ne, já jsem si vzal jiný posudek, nebo dokonce na vaše dva posudky jsem si vzal třetí, a tvrdím, že stíhán být máte. A tytéž orgány činné v trestním řízení, když po nich chceme zodpovědnost, tak říkají: ne, to je můj právní názor, já za to nemůžu, já nevidím odstupovat nejvyššího... vrchního státního zástupce z Olomouce pana Ištvana, že se spletl a že stál tuhle zemi tolik, kolik stál.

Takže bych moc poprosil, aby se vláda problému skutečně věnovala. Netvrdím, že to je problém, který zapříčinila. Připouštím, že mnohá vina je na nás, ale myslím, že to je problém, který stíhá celou tuhle zemi. Děkuji za pozornost. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych se tady chtěl trošičku vrátit do nedávné historie. V době historie - premiér Nečas a jeho současná druhá manželka, pokud vím, tady prošlo oficiálně ve sdělovacích prostředcích, že policie odposlouchávala soukromý mobil premiéra České republiky. Když se na to podíváte, to je prostě strašlivá věc a já nevím, to je přece člověk, který má informace, které nemá nikdo jiný v České republice než premiér, nejvyšší politik. A já nechápu, jakým způsobem se na nás potom mohou pojit naši spojenci na jedné straně, na druhé straně dívat, když my necháme oficiálně odposlouchávat telefon premiéra České republiky. Myslím si, že to je taková věc, nad kterou bychom se také měli zamyslet. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kostřicovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Nemá zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se hlásí paní předsedkyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já před vás předstupuji s návrhem usnesení, tak jak vyplynul tento návrh z dnešního jednání mandátového a imunitního výboru. Návrh usnesení zní takto:

Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí zpětvzetí žádosti Policie ČR o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody ze dne 26. ledna 2015,

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra spravedlnosti České republiky a ministra vnitra České republiky o vysvětlení protichůdnosti postupu orgánů činných v trestním řízení ve věci žádosti Policie ČR o vydání poslance Bohuslava Svobody k trestnímu stíhání.

Takto jednal mandátový a imunitní výbor a toto jsou dva návrhy, které jsem byla pověřena před Poslaneckou sněmovnou přednést.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Po něm se přednostním právem pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předtím, než přednesu svůj návrh v podrobné rozpravě, tak prosím, abychom uměli zdrženlivě a trochu jinak, než dělají česká média, posuzovat termín nezávislost. Protože nezávislé rozhodování mají podle naší Ústavy a podle našeho právního řádu pouze soudy. My strašně rádi mluvíme o nezávislém státním zastupitelství. Podle našeho právního řádu státní zastupitelství nemá nezávislé rozhodování. Má nestranný výkon působnosti. Zrovna tak Policie ČR - všem nám záleží na tom, aby byla nestranná, ale nemůže mít nezávislé rozhodování proto, že jak státní zastupitelství, tak Policie ČR už jsou součástí moci výkonné, tedy jednoho pilíře moci, ústavního pořádku České republiky. Bohužel - a teď bych mohl povídat o svých dlouhých diskusích s nejvyšším státním zástupcem, kdy jsem ho velmi prosil a upozorňoval ho na to, že orgány činné v trestním řízení mají úplně jiná výkladová stanoviska pro účely praxe než ten odborný garant, například v případě zákona o majetku státu nebo zákona o oceňování Ministerstvo financí. A to prosím dlouhodobá stanoviska - za dob Rusnoků, Sobotků, Kalousků. Ten ústřední orgán státní správy, který byl oprávněn vydávat výkladová stanoviska pro účely praxe, něco patnáct let držel, a tím držel nějakou právní jistotu. Pak přišel libovolný policajt či libovolný státní zástupce a začal to vykládat diametrálně odlišně. A místo toho, aby vyvolal nějaký odborný seminář a pokusil se sjednotit výklad české exekutivy, došlo k průzkumu bojem. Ministerstvo financí to sice patnáct let vykládá takhle, ale my to od zítřka vykládáme jinak, a proto vám sdělujeme obvinění z trestného činu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP