(9.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan ministr je mladý člověk, já mám s mladými lidmi trpělivost. On polemizuje s něčím, co jsem neřekl. To je nefér, pane ministře! Takže si počínáte jako starý zkušený politický mazák: "Sice to ten oponent neřekl, ale já mu otluču o hlavu a vyvrátím mu tu větu, kterou neřekl." Já jsem nekritizoval to, že tam například posíláte členy vládních stran. Já jsem kritizoval to, že jste tuhletu praxi odmítli s tím, že vy jste jiní a lepší. A dokonce jsem přímo řekl, že si myslím, že je lepší, když to dělá ten ministr sám, tu kompetenci sám, a neschovává se za žádný výbor. A za každého mluví činy. Já jsem mluvil o dopravě, protože jsem tam seděl. Když například správní rada SŽDC nesplnila to, co jsem po nich já chtěl, a čirou náhodou nominant vaší strany to splnil, tak jsem ho tam nechal. A čirou náhodou kolegové, kteří byli členy mé politické strany a kteří to neudělali, tak byli odvoláni bez ohledu na politickou příslušnost. A v tom SŽDC bylo myslím sedm - pět nebo sedm členů a minimálně dvě místa byla pro opozici v dozorčí radě. Jak zástupce vaší strany, tak zástupce České strany sociálně demokratické tam byli. Takže klidně si to napište, já vám řeknu, jak to bylo, když já jsem byl ministr. A když jsem dělal výměnu, tak nejvíc oslabili nominanti, kteří byli nominováni mou politickou stranou.

Takže potřetí jste mi neodpověděl na otázku, proč něco jiného říkáte, jak ty politiky tam posílat nebudete - mám vám číst z vašeho vládního prohlášení, co jste si tam k tomu dali vy sami? Já vám to klidně přečtu, když jste na to asi pozapomněl. Takže nepolemizujte prosím s tím, co jsem neřekl. Odpovídejte na otázky, které jsem položil, a ne na ty, které si položíte sám a pak ze mě děláte někoho.

My jsme tady vedli před rokem nějakou debatu, jinou, o bývalém řediteli Povodí Odry - tak to byl váš stranický kolega, který říkal: "A to byl poslanec! A ještě za ODS!" A já jsem tehdy říkal, že každý z nás bude někdy bývalý poslanec a že by to nemělo být žádné minus v jeho kariéře, pokud zvládá úkoly, kterými ho například pověří ministr zemědělství. A třikrát jsem řekl, že nezpochybňuji kvalitu těch lidí.

Ale když už tak mluvíte o tom, jak ty kraje nominují lidi, tomu já rozumím. Chcete mi říct, že Michal Hašek jako jihomoravský hejtman nominoval do dozorčí rady Povodí Moravy předsedu okresní organizace KDU-ČSL? Tomu mám věřit? Možné to je, ale nepřipadá mi to příliš pravděpodobné. A to asi nebude zastupitel Jihomoravského kraje, když bydlí v Moravskoslezském kraji. To asi nebude. Tím pádem nebude ani pověřen tou problematikou. Ale nebojte, je o něj postaráno, nová koalice v Opavě mu našla také místečko a už je šéfem městské firmy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda pan ministr - ano, přeje si reagovat. Máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já konkrétně odpovím. Pan hejtman Jihomoravského kraje nominoval svého náměstka do dozorčí rady, za Jihomoravský kraj tam tedy je zástupce. A toho zmiňovaného člověka, na kterého tady narážíte - tak je to člověk, který má stavebně technické vzdělání a orientuje se ve vodohospodářských stavbách. Tečka. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Už jenom dvě věty. Nenavrhuji žádné usnesení. Já myslím, že z té debaty si každý mohl odnést, co chtěl. Já jsem to nechtěl, ale dobře, tento odborník se stavebně technickým vzděláním byl novou koalicí v Opavě vybrán jako ředitel penzionu pro seniory. Tak funguje výběr nezávislých odborníků s jejich kvalifikací. (Pobavení v sále, potlesk z řad ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážený pane poslanče, do záležitostí statutárního města Opavy já opravdu nemám žádnou kompetenci zasahovat ani na ni nějakým způsobem mít vliv, takže informaci, kterou jste dneska sdělil, slyším poprvé. Je to pro mě nová informace. Jestli tak vaši kolegové v Opavě rozhodli, je to jejich kompetence.

Já se přiznám, že z té diskuse, která tady zazněla, musím říct - znovu se vracím k tomu, že já jsem vám konkrétně na vaše věci odpověděl, na které jste se ptal v dopise. Já děkuji za ten podnět, který jste vznesl k té člence dozorčí rady, která má údajně zastupovat protistranu. Já si to prověřím a děkuji za tyto konkrétní podněty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh na usnesení, končím projednávání... (Námitka.) Omlouvám se, ještě do rozpravy? Prosím, paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem chtěla vystoupit v rámci této interpelace, ale čekala jsem, až na její závěr právě proto, aby vznikl prostor pro to věcné řešení té otázky, kterou položil předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura, a aby byl prostor pro odpovědi pana ministra zemědělství.

Moje připomínka, moje vystoupení v rámci této debaty se týká toho, co zmínil pan poslanec Zbyněk Stanjura v úvodu své interpelace. Tedy toho, za jakých podmínek interpelace v Poslanecké sněmovně probíhají. Ať už to jsou to písemné, tedy ty, které projednáváme teď, a já to z tohoto místa říkám zejména pro případné diváky, kteří se budou dívat někdy v noci na záznam z tohoto jednání a budou mít dojem, že opět ta Poslanecká sněmovna nic nedělá, poslanci neplní své úkoly, protože jak je možné, že za chvíli bude přestávka do 11 hodin, protože nebudeme mít o čem jednat. A ta kritika veřejnosti se obrátí směrem k poslancům, a já tady tedy těm případným divákům chci vysvětlit, že máme dva typy interpelací.

První typ - písemné interpelace probíhají ve čtvrtek podle zákona o jednacím řádu, je-li jednacím dnem čtvrtek, od 9 do 11 hodin se konají písemné interpelace. A ty se konají tak, že poslanec má právo klást otázky na složitější věci příslušnému ministrovi a ten mu písemně odpoví ve stanovené lhůtě. Pokud ministr odpoví tak, že poslanec není spokojen, obrátí se příslušný poslanec na Poslaneckou sněmovnu a chce, aby jeho nespokojenost s odpovědí Sněmovna sdílela a mohla se k ní vyjádřit a mohla příslušného ministra vést k odpovědnosti a k nápravě věcí. Odpoledne ve čtvrtek bývají ústní interpelace. Ty jsou takovou aktualitou, kdy poslanci se mají ptát na to, co se odehrálo - nebo "mají" - mohou, zejména to tak bývá, ptají se na to, co se odehrálo aktuálně, aby prostě v rámci té debaty, která je ve veřejnosti, dokázali reagovat na to, na co se občané ptají, a zprostředkovali jim odpověď vládních představitelů, ministrů.

Minule interpelace proběhly tak, že tady skoro nikdo nebyl. Musím říci, že zde byl na těch ústních odpoledních interpelacích - na těch písemných nebyl nikdo, ty neproběhly, od 9 do 11 hodin byla pauza, ale mohla za to vládní koalice, zejména předseda vlády, který si neumí zjednat pořádek. Odpoledne tentýž čtvrtek jsem se ho ptala na to, jak ten pořádek zjedná, ve své ústní interpelaci. Bylo mi odpovězeno, že zjedná. Pan předseda vlády podle mého názoru opravdu razantně bouchl do stolu, pořádek zjednal a výsledkem jsou všechny tyhlety prázdné ministerské židle za mnou. (Ukazuje.) Až na jednu v tuto chvíli. Pan ministr Jurečka. Na dvě. (Přítomen ministr Herman.)

Takže za prvé to vypovídá, to, co se děje na interpelacích, o autoritě předsedy vlády. Je nulová. To si ověřme, prosím, na tom, jak moc a často bouchá do stolu a jak moc a vážně toto bouchnutí do stolu jednotliví ministři vážně berou. Co to vypovídá o členech vlády, kteří jsou opakovaně vyzývání, když už neposlechnou pana předsedu vlády, tak to je opravdu problém jeho autority. Ale ani Sněmovna na tom není kdovíjak valně, protože pořád vyzývá ministry, aby plnili své pracovní povinnosti. Odpovědí jí je to, co je odpovědí předsedovi vlády. Tedy to, že například minulý týden první místopředseda vlády, ministr financí, který je velmi často interpelovanou osobou, z logiky věci to vyplývá, protože odpovídá za resort, který je velmi vážný a důležitý, tak tenhleten pan ministr a první místopředseda vlády Andrej Babiš do Sněmovny na ústní interpelace skoro vůbec nechodí. Televizím rozkládá, že se tady na něj kladou nesmyslné otázky a že on má lepší práci na práci, nebo lepší věci na práci. A my potom vidíme, že těmi lepšími věcmi na práci je rozdávání koblih někde v nějakém podchodu nebo v metru za tichého souhlasu předsedy vlády, protože jsem neslyšela, až na takové spíš pohlazení než výtku, že pana předsedu vlády zneklidnilo, že si jeho první místopředseda v době pravidelného zasedání Sněmovny dělá volební kampaň, ale v podstatě to jenom tak plácl do médií pan předseda vlády, že se mu to až tak moc nelíbí, a tím se vody zavřely. Nulový efekt.***
Přihlásit/registrovat se do ISP