(11.10 hodin)
(pokračuje Klučka)

Já jsem přesvědčen, že ten návrh má svůj smysl, že je v souladu s nálezem Ústavního soudu, který říká: stát má právo. Stát má právo si pro pobyt cizinců stanovit své mantinely, stanovit své podmínky. A jestli s tím Evropská unie nesouhlasí, tak je hodně pozadu. Podívejte se na jiné země kolem nás. Každý se snaží v tom imigračním procesu, v tom schvalování pobytu zpřísnit, co se dá, a my máme zůstat jako bývalá východní země stranou nebo co? Jestli je tam problém, tak pojďme o něm diskutovat. Já ho prostě nevidím.

Soudy. Představte si situaci, že v roce 2010, když byla provedena novela tohoto zákona, tak se měnily odpovědnosti. Z Policie České republiky to přecházelo na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra bylo před problémem, jak tohle zvládnout. Vytvořili nový štáb, nový odbor nebo nové ředitelství pro migračně vízovou politiku, a v tom momentě tam přišel pozměňovací návrh, který nakonec byl schválen, že vzniká nezávislá komise, která je přezkumovým orgánem správního rozhodnutí příslušného úřadu. Ona vznikla. Ta nezávislá komise má 13 senátů. Každý senát má tři lidi. Jsou tam zástupci úřadu ombudsmanky, jsou tam zástupci nestátního neziskového sektoru, k němuž se může odvolávat každý cizinec, který není spokojen s verdiktem správního orgánu. A ta nezávislá komise rozhodne. Je to zákon. Cizinec se s tím nespokojí - a šup a jde ke správnímu soudu. Takže máme dva stupně přezkumového řízení. Dva stupně! Proč tedy ministerstvo, na kterém ještě v té době prostřednictvím pana předsedajícího nebyl pan ministr Chvojka. Proč to ministerstvo nenavrhlo zrušit ten první stupeň, tu nezávislou komisi? Proč? Proč nenechalo jenom ty soudy? A já bych s tím neměl vůbec žádný problém. Prostě bych musel respektovat to, že cizinec se odvolá k soudu na přezkum a ten cizinec bude rok či dva čekat na rozhodnutí toho správního soudu. To jsou lhůty, ve kterých ty soudy rozhodují. Ten cizinec během toho pobytu u nás, to pořád není ukončeno, ten cizinec se adaptuje, ten cizinec se ožení, ten cizinec se vdá, založí rodinu, změní podmínky, které byly na začátku řízení o pobytu na území České republiky, a to je v pořádku. Nikdo do toho nemůže zasáhnout.

Takže 13 krát 3 je 39 lidí nezávislé komise fungující nezávisle na Ministerstvu vnitra. Těchto 39 lidí se vždycky dělí o to, kdo rozhoduje o přezkumu. Pak tedy se ptám, proč ti oponenti neřešili zrušení té nezávislé komise. Proč to máme? Nebo to někomu vyhovuje? Nebo to někomu vyhovuje, ale potom ten verdikt není verdiktem zkoumání přezkumu správního soudu - nebo, pardon, správního orgánu. To je verdikt té komise! To je v pořádku? To přece ta Evropská komise, když mluví o přezkumu, pardon, není tam ani slovo o soudním přezkumu, mluví pouze o přezkumu. To přece nemůže ani ta komise myslet vážně.

Takhle bych mohl mluvit o nezaměstnanosti, nebo resp. o zaměstnavatelích. To není proto, že si to někdo vymyslel. To je proto, abychom dali vyšší pravomoc úřadům práce pro to, kdy budou evidenci zaměstnaneckých karet dávat! To je velmi vážný problém. A to je v jejich prospěch. Nebo ne? Nebo nám bude lhostejné, že tu bude zaměstnáváno v prostředí, které je nečitelné, v prostředí, které je vadné, a v prostředí, které se stává vykořisťováním cizinců? Cožpak to je problém, který můžeme jen tak přejít? Tady je řešení.

Chcete-li, máte dvě možnosti. Buď necháte ten stav, jak je, anebo se podepíšete svým hlasováním pod to, že chceme v této České republice pořádek i v procesu povolování pobytu na území České republiky! Já vás o to prosím. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Poté s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já skutečně ve stručnosti a pouze s faktickou poznámkou předstupuji v tuto chvíli, abych podpořila argumentaci i návrh pana poslance Klučky, a chci obrátit vaši pozornost na usnesení, které Poslanecká sněmovna přijala na 25. schůzi 12. února 2015, tedy před více než dvěma roky, a reagovali jsme v tomto usnesení na tu první vlnu migrační, která se začala valit do Evropy. Myslím, že to usnesení sloužilo tehdy ke cti Poslanecké sněmovny, protože jsme včas ten trend zachytili a včas jsme upozornili vládu na to, co si Poslanecká sněmovna představuje, aby vláda dělala.

Pan poslanec Klučka zde citoval jeden z těch cílů, které při přípravě této normy, této novely, vláda má vetknuty, a citoval úplně doslova to, co my jsme přijali jako sedmý bod onoho usnesení před více před dvěma lety, kdy žádá Poslanecká sněmovna vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. Toto usnesení jsme přijali. Možná se můžeme bavit o tom, jestli vláda mohla s tím návrhem přijít dřív. Já bych řekla, že určitě ano, ale jsem velmi ráda, že teď i prostřednictvím třeba poslaneckého návrhu si vlastně stojíme za svým, tedy za tím, co Poslanecká sněmovna požadovala. Je to v takové obecnější poloze, tato moje poznámka, netýká se detailů návrhu pana poslance Klučky, ale cítím za povinnost vás upozornit na to, že jsme se tímto směrem vydali, a když už jsme se tak jednou rozhodli, tak bychom v této logice měli pokračovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já si dovolím zdvořile zaprotestovat proti poslední rétorické větě, jinak brilantního řečnického projevu pana poslance Klučky, který řekl: buď podpoříme tohle, anebo chceme mít pořádek. Já jsem přesvědčen, že pořádek tady chceme mít zcela všichni, ale nemůžeme si jako zákonodárný sbor dovolit zvůli. Na stejné úrovni by výkřik: pokud podpoříme návrh pana poslance Klučky, podpoříme existenci zvůle. Protože připustíme-li, že správní rozhodnutí nebude přezkoumatelné soudem, připouštíme zvůli. A zvůli nelze připustit na území civilizovaného státu. Myslím si, že máme dost instrumentů na to, zajistit pořádek jiným způsobem než prolamovat ústavní principy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klučka, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Prostřednictvím vás ke kolegovi Kalouskovi. Když to tak pochopil, vůbec nic proti tomu nemohu namítat. Já jsem chtěl jenom říct, na co jsem zapomněl ve svém projevu, a slíbil jsem to některým. Nebyl jsem to já, kdo na výboru navrhoval hlasování en bloc. Nebyl jsem to já. A ono to hlasování prošlo. Pokud projde hlasování po bodech, vůbec s tím nemám žádný problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP