(17.20 hodin)
(pokračuje Votava)

Domnívám se tedy, že by alespoň odloučené pracoviště správy mělo být v Plzeňském kraji, blíž tedy občanům Plzeňského kraje, aby si mohli věci, které potřebují, také tam vyřídit. Vím, že například Spálené Poříčí je připraveno takovou budovu pro sídlo třeba toho odloučeného pracoviště, pokud by to nebylo dokonce sídlo správy CHKO, tak je možné nabídnout.

Mám na vás tedy tři otázky. Zda je již rozhodnuto, kde bude sídlo Chráněné krajinné oblasti Brdy, za druhé, zda je možné uvažovat o odloučeném pracovišti právě na území Plzeňského kraje, ať se jedná o Spálené Poříčí, Strašice nebo někde jinde, a za třetí, kde budou informační centra v této CHKO. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi, prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážený pane kolego, dámy a pánové, děkuji za ten dotaz. Ta debata, pan kolega Votava to ví velmi dobře, byla poměrně dlouhá, protože se nabízela celá řada různých míst, různých měst, obcí s různými nabídkami, a my jsme postupovali s principem, řekněme, řádného hospodáře, teď to řeknu méně vznešeně, prostě tak, kdo nám nabídne určité místo, takové, aby to potom budoucí správu, Agenturu na ochranu přírody a krajiny, nestálo moc peněz, tzn. abychom na jedné straně zabezpečili tu obslužnost, což je trochu složité, což víte, protože CHKO Brdy budou mít velmi pravděpodobně celkem 340 km čtverečních a jsou roztaženy mezi střední Čechy a Plzeňský kraj a dost komplikovaně jsou průchozí. Proto nakonec po, věřte mi, mnoha velmi docela obtížných diplomatických jednáních bylo rozhodnuto, že správou, ale ono od 1. 1. 2015 vlastně došlo k určité změně z hlediska struktury AOPK, tzn. správy jako takové už nebudou mít svá sídla, budou mít detašovaná pracoviště Agentury na ochranu přírody a krajiny a toto pracoviště bude opravdu v Příbrami, to detašované pracoviště AOPK, s tím, že ale kromě CHKO Brdy bude mít na starosti i některé záležitosti, které se týkají dotačních titulů, např. z národních i evropských zdrojů, tak aby lidé, když už do té Příbrami jedou, tak aby tam byli schopni si zařídit třeba i víc věcí. To znamená, to by opravdu mělo být tam, ale rozšířeně, nejenom pro Brdy. V Jincích, a zdůrazňuji, v Příbrami máme zdarma kanceláře od Ministerstva zemědělství, v Jincích jsme dostali nabídku od Ministerstva obrany, rovněž vlastně zdarma, delimitací že by nám byl převeden ten objekt, s tím, že tam bude možnost získat jakési prostory pro terénní pracoviště, kde budou lidé, kteří budou stále v kontaktu se správou vojenského újezdu, protože tam stále vojáci zůstávají, a s Vojenskými lesy, které tam také budou sídlit, a tak jak jste přesně řekl, tak máme předběžnou dohodu s panem starostou Čížkem ze Spáleného Poříčí, že bychom tam rádi udělali další informační středisko nebo pracoviště pravděpodobně přímo na stavebním úřadu a rozsah úředních hodin uvidíme podle reálné potřeby z regionu.

Pokud se týká informačních středisek, tak to je stále v jednání. My teď jedeme s panem ministrem obrany za týden zase na jednání s obcemi a vyhodnocujeme různé možnosti. Předpokládám, že ta vzniknou v průběhu roku 2016. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Jestli jsem dobře pochopil, pane ministře, tak Spálené Poříčí, resp. budovu ve Spáleném Poříčí, uvažujete za možné sídlo takového nějakého detašovaného nebo odloučeného pracoviště. Předpokládám, že člověk by si tam vyřídil veškeré věci, tak jak si je vyřídí v Příbrami, aby nemuseli místní obyvatelé dojíždět, nebo z přilehlého regionu, přímo do Příbrami. (Ministr z místa: Měl by to být stejný rozsah.) Dobře, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Přikročíme k 20. interpelaci, kdy paní poslankyně Miroslava Němcová bude interpelovat přítomného pana ministra Jiřího Dienstbiera ve věci migrace. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře. Včera jsem zaslechla, pane ministře, vaše slova, která se týkají současného největšího problému nejen naší země, ale globálního největšího problému migrační vlny. Vy jste oznámil, že si představujete, že by Česká republika mohla pojmout 15 000 migrantů. Já jsem nad tím přemýšlela v souvislosti s usnesením, které jsme přijali 12. února letošního roku, kdy Poslanecká sněmovna dala mandát vládě k tomu, aby na všech zahraničních jednáních prosazovala to, že nebudou povinné kvóty, v červnu letošního roku se vláda vrátila z jednoho takového jednání s tím, že povinné kvóty odmítla, ale v těch nepovinných že přijme 1 400 uprchlíků. Na interpelaci na předsedu vlády, dnešní, kterou měl předseda ODS Petr Fiala, odpověděl premiér, že stále počítá s tím 1 400 uprchlíků, že žádné číslo přesnější a jiné neřekne, protože očekává, jaká ještě jednání tedy v Evropě se povedou. Jediné, co zmínil a co musím říci, že mě hodně vylekalo, bylo to, že jakýmsi vodítkem by nám mohlo být to, jak jsme zvládli balkánskou krizi. Jen připomenu, že to tehdy bylo zhruba 20 000 lidí, kteří prošli Českou republikou.

Takže já se vás chci zeptat, zda střílíte naslepo, zda tímto zneklidňujete občany České republiky a jste si vědomi toho, jak radikalizujete společnost, jestliže slyší od premiéra 1 400, od vás 15 000, dnes premiér řekne nebo jen naznačí, že balkánská emigrace byla 20, takže to může být 20. Ministr Chovanec se vás ptá, jak to myslíte, jestli máte tak velký byt, ministr Zaorálek nad vámi kroutí hlavou a složitě vysvětluje, co jste tím vlastně myslel. Můžete mi odpovědět, zda tato cifra, takhle vystřelená, je výsledkem nějaké diskuse ve vládě a jak jste k ní přišel?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za její otázku. Poprosím pana ministra Jiřího Dienstbiera o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, informace je samozřejmě lehce posunuta v té interpretaci, tak jak zazněla v otázce.

Já nijak nezpochybňuji, a v tomto jsem zcela v souladu s celou vládou České republiky, že povinné kvóty nejsou tím nejlepším a zdaleka ne funkčním řešením, a proto v tomto bodě já s pozicí české vlády nemám vůbec žádný problém. Já jsem se vyjádřil k něčemu jinému. Já jsem mluvil o tom, že pozice vlády je taková, že odmítáme povinné kvóty, a na druhou stranu v podstatě všichni členové vlády se shodují v tom, že ovšem musíme pomáhat sami dobrovolně a být solidární s těmi zeměmi Evropské unie, které čelí největšímu náporu současné migrační vlny.

Dále jsem zmínil nabídku Svazu průmyslu a dopravy, která naposledy byla zopakována, pokud vím, oficiálně na sněmu tohoto svazu v tomto týdnu v pondělí, kdy zástupci průmyslových podniků řekli, že by byli schopni okamžitě zaměstnat minimálně 5 000 migrantů, samozřejmě v závislosti na jejich kvalifikaci, vzhledem k tomu, že v tuto chvíli jim chybí už více jak 100 000 zaměstnanců a nemohou získat lidi odpovídající kvalifikace. Já jsem v této souvislosti řekl, že samozřejmě v případě, že by něco takového bylo realizovatelné, tak pak je tady potenciál, když započteme rodinné příslušníky, pro přijetí někde mezi 7 a 15 tisíci migrantů. To není žádné exaktní číslo, protože samozřejmě nevíme, jak se přesně bude situace vyvíjet. Já jsem mluvil o tom, že tady nepochybně je schopnost České republiky takovou pomoc nabídnout, a to na základě už konkrétních nabídek. To nebylo jen toto číslo, ale které průmyslové podniky už nabízejí přesné konkrétní počty migrantů, které by byly schopny zaměstnat. To by samozřejmě vyžadovalo širší spolupráci. Nejde jen o pracovní místo, byla by nutná spolupráce s příslušnými obcemi v daném místě, nepochybně by bylo potřeba zajistit ubytování pro takové lidí. To znamená, vyžadovalo by to určitou koordinaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP