(12.10 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: V důsledku přijetí C1, C2 je A14 a A15 nehlasovatelné. (Ministr opravuje, že jde o C2.) C2, promiňte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, vysvětlili jsme si to, díky. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A16 je v podobě C I/2. (Ministr: Ale musí se hlasovat, protože...) Musí se hlasovat. A stanovisko... (Zpravodajka se obrací na ministra. Ministr: Já neutrální.) Neutrální. (Ohlas v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Řekli jsme si i stanoviska.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 185, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 65. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Nyní hlasujeme o A17. Stanovisko negativní. (Ministr stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. hlasování a táži se, kdo je... (Připomínka z pléna.) Je zde námitka. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne. Já se moc omlouvám, ale bylo tady v úvodu řečeno, že se bude vždy říkat, o co se jedná, a ne pouze písmena a čísla. Tak prosím, abychom to dodržovali.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Ano, slíbila jsem to, ale -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Já to dokončím, paní poslankyně. Předchozí hlasování prohlašuji za zmatečné a požádám vás, abyste ten bod dovysvětlila.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já to vysvětlím. Já mám připravená kompletně všechna vysvětlování od bodu B dolů. Protože áčko jsme se dohodli, že budeme hlasovat dohromady, a já už jsem si tady těch dvacet bodů nestihla rozepsat. Takže to beru tak, že je to většinové stanovisko k tomu bodu A, a když opozice si vyžádala hlasování po jednotlivých číslech A1, tak předpokládám, že je připravená a ví, pod kterým číslem to je.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě budeme pokračovat. Já vás požádám, abyste... Ještě je zde námitka.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Není to námitka, ale je to pouze upozornění na to, že paní zpravodajka nejprve nabídla, že nás bude informovat, poté nás neinformuje a říká stanoviska zjevně k věci, o které nic neví. Jak může říci stanovisko zamítavé, když navíc její výbor to tedy podporuje, je to stanovisko výborové, hlasujeme teď písmena A, což je usnesení výboru, a paní zpravodajka k tomu dává odmítavé stanovisko a neví, nemůže nám vysvětlit proč a o co se jedná. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že nebyla vznesena námitka, pouze byl připomínkován způsob hlasování, odsouhlasili jsme si postup hlasování, já říkám, že budeme pokračovat tak, jak jsme si odsouhlasili, s tím, že paní zpravodajka bude říkat body, o kterých hlasujeme. Jestli vznášíte námitku proti mému postupu, můžete. Jinak budeme pokračovat tak, jak jsme si na začátku odsouhlasili.

Pan poslanec Korte. Předpokládám, že přicházíte s námitkou proti postupu.

 

Poslanec Daniel Korte: Ano. Já si chci ujasnit to, co jste řekl. My jsme si odsouhlasili postup. Součástí toho postupu bylo, že paní zpravodajka bude informovat, kdo ten bod navrhl a o čem ten bod je. Je tomu tak?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, toto jsme si odsouhlasili. V tom případě požádám paní zpravodajku, aby si doplnila informace k tomu, o kterých bodech hlasujeme.

Paní zpravodajka žádá o tři minuty na přestávku. Dávám jí tři minuty přestávku a poté budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno od 12.14 hodin do 12.17 hodin.)

 

Kolegyně a kolegové, žádám, abyste zaujali místa ve svých lavicích. Stejně tak vás požádám, abyste snížili hladinu hluku, abychom se dobře navzájem slyšeli. Ještě stále tady není klid. Požádám vás, jestli máte něco důležitého k řešení, abyste šli do předsálí. Děkuji.

Prosím, pokračujte, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže A17 stanovisko negativní. Týká se jednoho bodu k rejstříku pedagogických pracovníků, který jsme vyřadili.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr - stanovisko?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Já jsem k tomu měl neutrální, ale myslím si, že by Sněmovna měla hlasovat ano, protože je to vlastně zbytek - vy jste vypustili registr a tohle to je zbytek. (Špatně srozumitelné, současně začíná hovořit předsedající.) Já ano.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane ministře, obávám se, že v tento moment je to pouze o tom, abyste řekl své stanovisko. (Reakce, rozpaky v sále. Zpravodajka: Ne... ne... Ne.. ne...)

Paní zpravodajko, je to tedy bod A17.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A17 - ne!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento bod, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto bodu?

Je to hlasování pořadové číslo 187, přihlášených poslanců a poslankyň je 175, pro návrh 45, proti 87. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A18 - jedná se o prodloužení lhůty za odevzdání zápisového lístku na vyšší odbornou školu z 31. 9. do 31. 10. Stanovisko ano. (Ministr ano.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 188, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 167, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod A19 - týká se správního řízení ve věci rejstříku středních škol. (Stanovisko ministra i zpravodajky je kladné.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP