Sněmovní tisk 329
Vl.n.z. o státních dluhopisových programech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 329/0 dne 30. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 960/14, PID KORN9LFGQL7Q.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10., 5. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 510).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 329/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 55).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, konsolidace státního dluhu, převoditelný cenný papír, rozpočtový schodek, státní rozpočet, veřejné půjčky, veřejný dluhISP (příhlásit)