(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovouto informaci nemám.

 


Slib poslance

Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás informovat, že dne 8. prosince tohoto roku zanikl poslanecký mandát Tomáši Podivínskému. Proto je nutno učinit některé ústavní kroky a jedním z nich je slib nové poslankyně.

Žádám tedy paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala o tom, že dne 8. prosince roku 2014 zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky pana Tomáše Jana Podivínského, a to okamžikem vzniku funkce, která je ze zákona neslučitelná s funkcí poslance.

V souladu s ustanovením § 7 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o začátku výkonu funkce vykonávané v rámci zaměstnaneckého poměru v České republice, Ministerstvu zahraničí, pan Podivínský písemně informoval předsedu Poslanecké sněmovny. Jedná se o funkci, do které byl pan Podivínský jmenován podle ustanovení článku 63e) Ústavy České republiky.

Náhradnicí za KDU-ČSL za volební kraj Moravskoslezský je paní Pavla Golasowská.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 1, ve kterém konstatoval, že za prvé dne 8. prosince 2014 zanikl mandát poslance Mgr. Tomáše Jana Podivínského, narozeného dne 21. listopadu 1969, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. f) zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Za druhé současně konstatoval, že dne 8. prosince 2014 vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Mgr. Bc. Pavly Golasowské, narozené dne 18. května 1964.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí paní poslankyně Pavla Golasowská poslanecký slib.

Prosím paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu. Zároveň poprosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby slib nové paní poslankyně přijal. Vás, dámy a pánové, prosím, abyste povstali. (Předseda PSP i nová poslankyně předstupují před poslance. Poslanci v lavicích povstávají.) Děkuji.

Slib zní takto: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

(Poslankyně Golasowská stvrzuje slib podáním ruky předsedovi PSP a podpisem.)

Vážená paní poslankyně, blahopřeji vám. (Potlesk. Poslanci usedají zpět do lavic. Předseda PSP se vrací na místo pro předsedajícího.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte mi, abych mezi námi uvítal paní poslankyni Pavlu Golasowskou a popřál jí v poslanecké práci hodně úspěchů.

Současně mi dovolte, abych zde mezi námi poprvé uvítal nově jmenovaného ministra dopravy pana Dana Ťoka a rovněž mu popřál hodně úspěchů v jeho náročné práci.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Antonín - zdravotní důvody, paní poslankyně Aulická Jírovcová - osobní důvody, paní poslankyně Balaštíková - pracovní důvody, pan poslanec Bezecný do třetí hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Farský - pracovní důvody, pan poslanec Fichtner - osobní důvody, pan poslanec Jandák - zdravotní důvody, pan poslanec Janulík - osobní důvody, pan poslanec Nekl - zahraniční cesta, pan poslanec Nykl - rodinné důvody, pan poslanec Vozdecký - osobní důvody, pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér z důvodu zahraniční cesty, pan vicepremiér Bělobrádek 14.45 až 15.45 - pracovní důvody, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka do 15.30 - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek do 18. hodiny - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body 132 a 133, což jsou pracovně řečeno české děti v Norsku - zpráva a ledová kalamita - zpráva. Dále bychom se měli věnovat bodům z bloku návrhů zákonů vrácených Senátem, body 2 až 6, a poté bodům, jejichž předkladateli jsou Senát a zastupitelstva krajů, body 48 až 53. (V sále je značný hluk.)

Chtěl bych ale ještě informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. První je vyhovět žádosti ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka vyřadit bod 75, což je sněmovní tisk 336, Dohoda České republiky a Gruzie o atomové energii v prvním čtení, z programu schůze. A v případě projednání pevně zařazených bodů pokračovat návrhy zákonů z bloku prvního čtení. Tolik je tedy návrh z grémia.

Zeptám se, zda se někdo hlásí k pořadu schůze. Pan poslanec Volný, potom pan poslanec Fiala a potom pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Chtěl bych vás požádat o zařazení nového bodu Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednávání sněmovního tisku 311, Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšování dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a o jejich oznámení obecně. Jde o zkrácení lhůty na 30 dní. Děkuji za zařazení tohoto bodu jako první bod ještě před pevně zařazenými body. Bude to otázka pěti minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pěkné odpoledne.

Také bych vás chtěl požádat za klub hnutí Úsvit o zařazení dvou bodů, a to na čtvrtek. To znamená, necháme prostor dnešním bodům a ve středu rozpočtu, na čtvrtek na 11 hodin bychom chtěli pevně zařadit tisk číslo 319, to je Ústava České republiky. Znamená to přímou volbu starostů a hejtmanů. A hned potom bychom chtěli zařadit tisk 183, to je návrh zákona o místním referendu. Děkuji vám všem za podporu těchto dvou návrhů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon. Mohu se jenom ujistit, pane poslanče, ten první bod byl číslo tisku?

 

Poslanec Radim Fiala: Tisk 319 - Ústava ČR.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A bylo by to na čtvrtek v 11 hodin. Rozumím.

Pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedo, vážení kolegové a vážené kolegyně, dobré odpoledne.

Já bych poprosil tradičně o zařazení volebních bodů. Je to většina volebních bodů z toho minulého týdne, kdy jsme nebyli úspěšní. Jsou to body 98, 99, 100 a 101. Vzhledem k tomu, že zítra se budeme věnovat především a jen a pouze státnímu rozpočtu, tak prosím o zařazení voleb zmíněných volebních bodů na čtvrtek 11. prosince pevně na 12.30 hodin před polední pauzou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Vondráček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP