(11.10 hodin)
(pokračuje Adámek)

Je pochopitelné, na závěr, že ekonomické podklady, které jsme samozřejmě museli získat, abychom se mohli k tomu odpovědně postavit, byly získány, a já jsem o tom také ve svém úvodním vystoupení hovořil, i od Asociace hudebních festivalů. Vycházeli jsme z možností podkladů, které jsme získali. Toť vše jenom na vysvětlenou, aby bylo všem jasno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek a po něm pan ministr Daniel Herman. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já bych za nás rád podpořil tento pozměňovací návrh, aniž bych tvrdil, že je to systémové opatření. Je to náhradní opatření, protože tady prostě absentuje program včetně řádné evaluace. A ten jediný důvod, ten hlavní důvod, proč se domnívám, že si ten návrh zaslouží podporu, je čas. Není horší noční můra pro manažera či dramaturga Pražského jara, když ještě v únoru neví, s jakou může počítat státní podporou, a neví tedy, zda si může dovolit příslušného dirigenta, sólistu či těleso. Všichni víme, že festivaly, a nejenom klasické hudby, týká se to všech takových akcí, ale festivaly klasické hudby zejména se začínají intenzivně připravovat nejpozději v okamžiku závěrečného koncertu toho předcházejícího ročníku. A když si nemohu být jist výší státního příspěvku, což je nějaká jejich, bazální segment toho rozpočtu, kterou bych si měl být jist vzhledem ke státní podpoře, tak se mi strašně špatně pracuje a logicky se to promítne do úrovně toho festivalu. To zná ten čas. V okamžiku, kdy tady bude jasný program, jasná evaluace, tak nebude potřeba to řešit pozměňovacími návrhy.

Ovšem dvě poznámky, kterými bych to rád doplnil. Za prvé, byl bych velmi rád, kdyby v případě, kdy ten pozměňovací návrh schválíme, kdybychom neměli pocit, že tím je to pro rok 2016 vyřešeno. Není. Byl bych velmi rád, kdybychom to brali jako jakési bazální minimum, s kterým bude moci management těch festivalů počítat, a že po schválení programu dojde k doladění. Za prvé se domnívám, že ta částka by mohla být vyšší vzhledem k současným možnostem státních výdajů a vzhledem k tomu, kolik dávají veřejné rozpočty našich sousedů například na festival v Salcburku nebo Bayreuthu nebo jiných festivalů, protože to skutečně je něco, čím se Česká republika může prezentovat, a rozhodně na tom neprodělává.

Za druhé bych rád, kdybych si byl jist, že skutečně skupina odborníků a ne pouze manažerů a ne pouze podle ekonomických kritérií posoudila míru podpory. Přiznám se, že nejsem schopen pochopit jediný důvod ať už z hlediska dramaturgie, nebo účasti sólistů a těles světové úrovně, proč by třeba Český Krumlov měl mít výrazně více než Dvořákova Praha. To mně hlava nebere, ale já jsem laik. Takže pevně doufám, že po ukončení toho programu, nebo po předložení toho programu, dojde k tomu, že ta částka bude vyšší a že dojde k doladění jednotlivých proporcí. Ale teď, v tuto chvíli, když program není, pošleme-li těmto významným festivalům jasný vzkaz: toto je minimum, se kterým můžete počítat, tak uděláme určitě dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Kolovratník a po něm paní poslankyně Němcová. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Teď to opravdu bude faktická poznámka. Já jsem byl kolegy upozorněn, abych upozornil na svůj potenciální střet zájmů, tak to rád řeknu do stenozáznamu, že jsem členem správní rady jednoho z těch festivalů, a to Smetanovy Litomyšle. Nebojím se a rád to řeknu. Kdybych měl mít problém při hlasování, klidně se ho potom zdržím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já tu debatu nechci rozšiřovat ve faktické poznámce. Chci podepsat to, co zde říkal pan kolega Kalousek. Vítala bych navýšení peněz pro tyto speciální programy, ale vzala jsem si slovo pro to, protože chci upozornit, že se bavíme o jednom segmentu podpory z veřejných peněz, tedy určitě úctyhodných festivalů a za nimi stojících organizátorů a já je podporuji. Ale chci také promluvit o těch, o kterých se nemluví a skoro se o nich ani neví, to je těch, kteří pracují a organizují skvělé hudební příležitosti a festivaly bez veřejné podpory. Například probíhají Martinské slavnosti. Říkám to tady, dámy a pánové, pro vás, abyste se jich případně mohli zúčastnit. Akademie múzických umění hned tady na Malostranském náměstí. Pátý ročník probíhá a zakládají si na tom, že dokážou přitáhnout špičkové interprety a mají dokonalou dramaturgii a obejdou se bez veřejných prostředků. Myslím, že v té debatě, když se bavíme, co stát má podporovat, tak patří také sdělit, že zde existuje skupina lidí velmi schopných, zdatných, umělecky nadaných, kteří si zakládají na tom, že veřejné prostředky nepotřebují. Tím nemíním vůbec nijak destruovat debatu na téma potřebné podpory závažných a zajímavých a potřebných kulturních festivalů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan ministr kultury Daniel Herman.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já chci především poděkovat všem, kteří mají zájem o tento důležitý segment kultury, v tomto případě živého umění. Je to výrazem toho, že nepokládáme kulturu za něco okrajového, za něco, co by se nás netýkalo. Zazněla tady celá řada argumentů, které se v podstatě, myslím si, zakládají na realistickém odhadu situace. My se snažíme systémově vyřešit jednotlivé paprsky celkového spektra, které kulturu tvoří. Asi nejvíce se nám to zatím podařilo v oblasti kinematografie. A plně tady souhlasím s tím, co zde říkal pan předseda Kalousek, že je třeba vyřešit systémově všechny segmenty, protože mnoho lidí potom svoji energii investuje do shánění peněz místo toho, aby se mohla investovat do vytváření programů s jistou perspektivou. To je směr, který sledujeme, systémové řešení.

V tuto chvíli, jak paní poslankyně Berdychová říkala, je materiál v připomínkovém řízení. Všechny věci nejdou tak rychle, jak bychom chtěli, ale myslím, že cesta je nastavena dobře, a v těch přechodných obdobích samozřejmě vítám impulsy, které přicházejí z Poslanecké sněmovny, protože jako člen vlády jsem Poslanecké sněmovně odpovědný. Takže myslím, že dokonce ty dva úhly pohledu nejdou proti sobě, doplňují se. Já skutečně děkuji za tento zájem, který vnímám jako jednoznačnou podporu kultury, podporu živého umění, a jistě se budeme snažit, aby co nejrychleji systémové řešení bylo na světě a abychom nemuseli přemosťovat ta období zatím návrhy, které nám pomáhají v tom, abychom mohli sanovat právě neexistenci takovéto normy. Ještě jednou děkuji za pozornost i za podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Přečtu omluvenku. Dnes z pracovních důvodů od 17.30 se omlouvá pan poslanec Josef Hvozdecký.

Budeme pokračovat v rozpravě. Další přihlášenou je paní poslankyně Zelienková, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já před vás předstupuji s jinou problematikou a tou je cestovní ruch. Já se cestovnímu ruchu věnuji dlouhodobě už dvacet let a celou dobu podporuji cestovní ruch. Bohužel jsem se dozvěděla, že v současné době cestovní ruch není podporován ani na takové úrovni finančně, jak byl podporován v minulých letech, a podle mého názoru už v minulých letech byl značně podhodnocený. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP