(14.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Prosím vás, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, jak asi všichni víte, uplynutím 31. prosince 2014 končí doba, po kterou se při určení platů a některých náhrad výdajů představitelů státní moci postupuje podle platové základny ve výši 51 731 Kč, a pokud by nebylo učiněno žádné opatření, tak tato platová základna se v příštím roce skokově zvýší. Tento předkládaný vládní návrh zákona navrhuje, aby tato základna byla zvýšena o jeden procentní bod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Obdrželi jste sněmovní tisk 277/0. Nevím, co k tomu více říct. Obsah znáte sami. Přidává se 1 %, reaguje se na výrok Ústavního soudu. Konejte, jak umíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, v které eviduji jednoho přihlášeného. Je to pan poslanec Ladislav Šincl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážení kolegyně, musím se přiznat, že jsem měl a pořád mám připraveno k tomuto zajímavému bodu asi půlhodinové vystoupení. Cílem mého připraveného vystoupení bylo a stále je pokusit se o trošku jiný, nezávislý a zčásti historický pohled na zde předloženou vládní novelu o platech ústavních činitelů a také se pokusit i o malou analýzu, která vychází i ze dvou komparativních studií porovnání platů zákonodárců v Evropské unii a porovnání platů představitelů státní moci v České republice s platy funkcionářů krajů a obecních zastupitelstev, které jsem si nechal zpracovat Parlamentním institutem na dané téma. Myslím si, že stojí za přečtení a třeba i za malé zamyšlení. Vzhledem k dnešnímu nabitému programu jsem se ovšem rozhodl váženou Sněmovnu nezdržovat a svůj připravené projev dnes nepřednést. Abych vás však neochudil o v něm obsažené informace, zašlu vám je včetně zmiňovaných komparativních studií do vašich e-mailových schránek. Snad vám to pomůže ve vašem objektivním rozhodování.

I přesto, že vládní návrh nepovažuji za systémově správný, doporučuji ho dnes nechat projít do prvního čtení a přikázat ho do moudrého rozpočtového výboru, kde by se snad mohl najít prostor pro nalezení shody tak, aby se hlavně za prvé zamezilo dalšímu pokračování narušování obecných principů daných v původním, dnes dosud platném zákoně, neboli nechat fungovat automatický mechanismus, koeficient, ať je jakýkoli. Za druhé, aby se zamezilo téměř pravidelnému tzv. rozhodování a dohadování se ve vlastní věci, tj. o vlastních platech. A za třetí, aby se zamezilo dalšímu narušování principu rovnosti mezi představiteli tří státních mocí: soudní, exekutivní a zákonodárné, tak jak o tom rozhodl Ústavní soud ve svém nálezu pod číslem 181/212.

Je zde poctivé říci, že pokud nebudou takové principy v rámci pozměňujícího návrhu přijaty, tak pravděpodobně tento zákon nemohu podpořit. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Jandák. Nikdo není přihlášen, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Zvláštní. Děkuji mockrát. Víte, dámy a pánové - pane předsedající, já budu stručný, jak je mým zvykem.

Když někdo krade, měl by vypadnout! To je jenom pro vás, pro opozici, ale samozřejmě i pro nás.

A potom, co se tohoto tématu týče. Víte, dělejme ze sebe blbce, on nás stejně národ mít rád nebude, uvědomte si to.

A pro národ, ač tu média nejsou, bych chtěl jenom upozornit, že ten pitomej poslanec má základ 55 tisíc korun (stále silnějším hlasem) a dává zákony této země! Je de iure nadřízený například ředitelům státních firem! A kolik berou tito ředitelé státních firem? Půl milionu: Přes půl milionu měsíčně! Plus mají tzv. benefity, prosím vás. Dřív se tomu říkalo prémie. A to jsou milionové částky.

Takže - teď bych to řekl sprostě, jako pan prezident, ale neřeknu. Dělejte si na hlavu. Odhlasujte si, že si budeme dotovat ta místa! Stejně nás lidi nebudou mít rádi!

Děkuju vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze se táži, zda je to faktická poznámka, nebo řádná přihláška. Faktická. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jakkoli cítím sympatie vůči vystoupení pana poslance Jandáka, cítím potřebu si to upřesnit. On řekl, že ten pitomej poslanec má základ 55 tisíc korun. Pro toho pitomýho poslance je to dost, ne že by tu nebyli. Pro toho chytrého je to nedůstojné. (Smích v sále, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Hlásíte se s faktickou poznámkou? S faktickou.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Víte, tady se to dělí na geniální poslance a blbý poslance. Já jsem samozřejmě, pane kolego, myslel sebe tím blbým poslancem. Vy jste ten génius. Děkuji. (Smích v sále, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, a já se táži, zda jsou zde nějaké další návrhy k přikázání jiným výborům.

Paní poslankyně Němcová. Požádám ctěnou Sněmovnu o ztišení hluku. Děkuji vám.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Na základě jednání našeho poslaneckého klubu navrhuji, aby tato norma byla přikázána též ústavněprávnímu výboru, a to s odkazem na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu. Dále výboru pro veřejnou správu, kterého se to týká, a výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo jiný návrh a chce přikázat tisk jinému výboru. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování a budeme hlasovat o jednotlivých výborech.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 178, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro návrh 123 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro projednání v ústavněprávním výboru. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 179, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro tento návrh 115 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání do výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 180, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro návrh 101, návrh byl přijat.

 

Mám zde faktickou poznámku od paní poslankyně Benešové. Nemáte faktickou poznámku. Dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP