(14.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Další návrh - zařadit nový bod, zřízení vyšetřovací komise Sněmovny ke kauze tunelu Blanka, podle tisku 2124, do bloku zpráv.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 51, přihlášeno je 174, pro 105, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Zavadil - vyřadit body 10 a 89. Předpokládám, že to spolu souvisí, takže můžeme jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 52. přihlášeno 174, pro 165, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Stanjura, aby bod 123, což je žádost o vydání, byl zařazen jako první bod dnešního jednacího dne. Je to tak, pane poslanče? (Ano.) Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 53, přihlášeno 174, pro 169, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Laudát, nový bod, situace v přípravě projektu systém elektronického mýta po roce 2016 a po dohodě s panem ministrem dopravy zařadit pevně na 8. 4. ve 14.30 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno je 173, pro 77, proti 55. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Plíšek, bod 57, sněmovní tisk 391, zákon o regulaci reklamy jako první bod 1. dubna odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 55, přihlášeno je 174, pro 134. Tento návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem je návrh pana poslance Kolovratníka. To jsou ony volební body. Zeptám se, zda můžeme hlasovat jedním hlasováním - nebo snad někdo trvá na hlasování po bodech? Není námitek pro spojenému hlasování.

Hlasování zahájím. Ptám se, kdo je pro, abychom zařadili volební body na 1. 4. od 12.40 hodin, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 56, přihlášeno je 174, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zeptám se, zda jsem nechal hlasovat o všech návrzích, nebo zde je někdo, kdo má jiný názor. Není tomu tak. Takže v tom případě jsme se vypořádali se změnami v pořadu schůze.

 

Otevírám bod, který jsme zařadili jako první, a to je bod

 

123.
Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Zeptám se, jestli... Dobrá, tak v tom případě máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhledem k tomu, jak proběhlo hlasování o programu, zdržím se svého subjektivního pohledu na hodnocení, ale vzhledem k tomu, jak to proběhlo, si dovolím navrhnout přerušení této schůze do úterý příštího týdne do 14.00.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Aha. Tak to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Jedná se o přerušení schůze do příštího úterý 14.00. Dobrá. Žádný protinávrh neregistruji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana předsedy Kalouska. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 57, přihlášeno je 175, pro 21, proti 99. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat. Prosím paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Policie České republiky o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy a vážení pánové, předstupuji před vás také v souladu s dnešním usnesením mandátového a imunitního výboru, které mi ukládá, abych informovala plénum Poslanecké sněmovny o dosavadním průběhu vyřizování této věci, tedy žádosti policie o vydání k trestnímu stíhání pana poslance Bohuslava Svobody na půdě Poslanecké sněmovny.

Ráda bych vás tedy ve stručnosti informovala o dosavadním vývoji případu. Dne 26. ledna letošního roku požádala Policie České republiky o souhlas Sněmovny k trestnímu vydání pana poslance Bohuslava Svobody k trestnímu stíhání. Mandátový a imunitní výbor jsem svolala. Řešili jsme na dvou schůzích tuto žádost. První schůze měla číslo 25, uskutečnila se 10. února. Pokračovali jsme 26. schůzí 24. února. Na tuto druhou schůzi, tak jak bývá pravidlem, jsme pozvali také pana poslance Svobodu, vyslechli jsme si jeho vyjádření a též se výbor mohl podrobně zabývat stanovisky obou pánů zpravodajů, tedy pana poslance Jana Chvojky a pana poslance Martina Plíška. Vedli jsme k tomu obsáhlou diskusi a tato diskuse vedla na závěr k tomu, že mandátový a imunitní výbor přijal usnesení číslo 110, kterým nedoporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s trestním stíháním pana poslance Bohuslava Svobody.

Tento bod byl zařazen jako bod 123 na naši schůzi a jenom shodou okolností o té původní žádosti Sněmovna nerozhodla dříve, než přišla žádost policie o stažení této původní žádosti k vydání. Shodli jsme se v diskusi, kterou jsme vedli na mandátovém a imunitním výboru, na tom, že to je bezprecedentní případ, který v Poslanecké sněmovně obdobu nemá. Jsme přesvědčeni o tom, že si zaslouží, abychom věděli o pozadí této nejprve žádosti a posléze zpětvzetí žádosti mnohem více, než co víme dosud, protože není normální, aby ani ve vztahu k poslanci či senátorovi, tedy voleným zástupcům, voleným zákonodárcům, ale ani k běžnému občanovi vystupovala policie způsobem, který ho nejprve vystaví velkému enormnímu tlaku jak osobnímu, tak mediálnímu, a posléze musí policie přiznat, že se zmýlila a vše bere zpět.

Proto předkládám toto, zatím krátké, vysvětlení toho, co jsme v případě udělali, jak, ráda zopakuji, mandátový a imunitní výbor bezprostředně konal, plnil všechny úkoly, které mu ukládal zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a v řádném termínu připravil také návrh usnesení pro Sněmovnu. Pak teprve přišla žádost policie o zpětvzetí a nyní jsme tedy v situaci, kdy bychom se měli vyrovnat s tím, jak Sněmovna tento stav vnímá.

Já jsem zároveň pověřena mandátovým a imunitním výborem, abych přednesla návrh usnesení, ale myslím si, že na návrh usnesení bude ještě prostor později. Přihlásím se tedy k němu po té, až tady zazní ještě případná vystoupení našich kolegů. Děkuji v tuto chvíli za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP