(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 244, 53, 49, 229, 236, 170, 345 a 16. Odpoledne projednáme bod 343, což jsou ústní interpelace.

Než přejdeme k programu schůze, tak ještě přečtu další omluvenky. Dne 8. 6. se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Andrej Babiš. Pak pan poslanec Michal Kučera se omlouvá z pracovních důvodů, pracovní cesty. Pan poslanec Lukáš Pleticha se omlouvá z pracovních důvodů. Pan poslanec Miroslav Kalousek se omlouvá mezi 12.30. až 19. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Zdeněk Soukup se omlouvá dnes od 12 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Gabriela Hubáčková se omlouvá mezi 11. až 18. hodinou z důvodu jednání ve volebním kraji. Paní poslankyně Marie Benešová se omlouvá dnes z pracovních důvodů. Pan poslanec David Kasal se omlouvá od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů. Paní ministryně Kateřina Valachová mění svou omluvenku na nepřítomnost ne od 12 hodin, ale až od 13.30 hodin. Paní poslankyně Jana Lorencová se omlouvá od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá dnes i zítra z pracovních důvodů. Pan poslanec Leoš Heger se omlouvá dnes mezi 12. a 19. hodinou z důvodu pracovní cesty. A pan poslanec František Laudát se omlouvá od 11.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, ptám se, kdo se hlásí k pořadu schůze. Pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych požádat o pevné zařazení několika bodů. Jednak na dnešní den jako první bod jednání v návaznosti na mé včerejší vyjádření, jsem rád, že prošel zákon na ochranu zvířat, sám jsem jej podporoval, i mí kolegové, jsem tomu rád, ale byl bych rád, abychom navázali dnes - to, co tady ostatně mnozí kolegové zmiňovali, abychom mysleli na člověka a především na děti, na týrané děti, a o tom je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 943. Prosím ho zařadit na čtvrtek, tedy na dnešek 8. 6., jako první bod jednání, alternativně v případě, že by neprošlo, tak na pátek 9. 6. po třetích čteních.

Dále bych chtěl požádat o pevné zařazení bodu 264 Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 935, a to na zítřek, tedy pátek 9. 6., jako první bod. Je to třetí čtení, na které se nedostalo ve středu, tak je to, věřím, logické a bezproblémové zařazení. První bod v pátek 9. 6.

Dále bych chtěl požádat rovněž o pevné zařazení bodu 263 Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, čili zákon o ochraně památkového fondu, což je sněmovní tisk 666. Zákon jde také do třetího čtení a prosím ho zařadit na zítřek po již zařazených třetích čteních.

Poslední moje prosba se týká zítřka a bodů 32 a 33 - Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 947, a s tím související bod 33 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 948. Mělo by to být vlastně opačně, bod 33 a nato 32 po třetích čteních a po tom případně zařazeném senátním návrhu, který jsem zmiňoval vůbec jako první bod na dnešek a alternativně na zítřek.

Prosím o vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Dobrý den. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolil bych si přednést také jeden návrh na změnu pořadu schůze týkající se zítřejšího dne. Navrhuji, abychom do schůze zařadili nový bod, třetí čtení sněmovního tisku 681, zákona o obecní policii. Zároveň bych požádal o pevné zařazení tohoto bodu na pátek, tedy zítra, za bod 273, tedy jako čtvrtý bod schůze. Předběžně jsem tuto věc konzultoval. Mám informaci o tom, že snad je určitá širší shoda na podobě tohoto zákona a projednávání by mělo být celkem bezproblémové.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, přicházím spíše s takovým podmíněným návrhem, který se vztahuje k programu této schůze. My jsme schválili svým hlasováním v úterý zařazení bodu číslo 345, což je žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání dvou poslanců, na dnešek jako pevný, myslím, že to je šestý bod, jestli se nemýlím, po té jedenácté hodině dnes. A já předstupuji se žádostí, když jsem slyšela navrhovatele pana Miholu, který už chce některé body zařadit na zítra ráno, tak z obavy, že nedojde k projednání toho bodu, té žádosti o vyslovení souhlasu, dnes, tak jsem chtěla požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zařadila tento bod zítra jako první bod.

Vzhledem k tomu, že pan kolega Mihola už podobnou žádost také vznáší, bude záležet samozřejmě na Poslanecké sněmovně, aby si srovnala pořadí, tak jak chce projednávat. Jenom tedy avizuji, že tohle tady zůstává viset ve vzduchu. Kdyby to dnes nebylo projednáno, tak potom další možnost bude až na té schůzi další, která začíná 27. června. V tom případě už bych jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru požádala vedení Poslanecké sněmovny, aby dohodlo, na kdy tento bod dají, protože mi nepřipadá důstojné a normální, abych tady pořád předstupovala a žádala o zařazení někam, je to odmítnuto, přeřazeno... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP