Sněmovní tisk 142
Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 142/0 dne 20. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 3. 2014 (usnesení č. 48). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 220).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 142/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 1. 2015 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 598).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 3. 2014 jako senátní tisk 254/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2014 a přijal usnesení č. 213, které bylo rozdáno jako tisk 254/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2014 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 254/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 532).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 1. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 7. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 41/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Bosna a Hercegovina, Česká republika, mezinárodní doprava, mezinárodní silniční doprava, silniční dopravaISP (příhlásit)