Sněmovní tisk 513
Vl.n.z. o evidenci tržeb - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 513/0 dne 4. 6. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 396/15, PID KORN9TEC3YTP.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 6., 10. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 853).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 513/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 513/2.
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 18. 9. 2015 na 31. schůzi přerušeno (usnesení č. 881).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 513/3, který byl rozeslán 8. 10. 2015 v 15:05.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 513/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12., 8., 22., 29. 1., 10. 2. 2016 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 1068).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 200, dokument 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 3. 2016 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 200/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2016 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 360).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2016.

Zákon vyhlášen 13. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 112/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2852Vladislav Vilímec08313-11122.odt (22 KB) / PDF (75 KB, 2 strany) 18. 9. 2015 v 10:49:32
2950Jaroslav Klaška08411-11371.doc (54 KB) / PDF (313 KB, 3 strany) 7. 10. 2015 v 13:23:09
2952Ludvík Hovorka08413-11373.doc (22 KB) / PDF (337 KB, 3 strany) 7. 10. 2015 v 14:23:57
2953Marek Černoch08414-11374.doc (33 KB) / PDF (157 KB, 1 strana) 7. 10. 2015 v 16:44:25
2954Marek Černoch08415-11376.doc (16 KB) / PDF (137 KB, 1 strana) 7. 10. 2015 v 16:46:04


Související tisk: 514 (Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb).


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie, Informatika, informační systém, Obchod zahraniční, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: daňový systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví, ukládání a vyhledávání informacíISP (příhlásit)