Sněmovní tisk 514
Vl.n.z. o změně zák. v souvis. s přij. zák. o evidenci tržeb - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 514/0 dne 4. 6. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 406/15, PID KORN9V8GYBT4.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 6., 10. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 854).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 514/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 514/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 514/3, který byl rozeslán 8. 10. 2015 v 15:06.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 514/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12., 8., 22., 29. 1., 10. 2. 2016 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 50, usnesení č. 1069).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 201, dokument 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 3. 2016 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 201/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2016 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 361).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 4. 2016.

Zákon vyhlášen 13. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 113/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2847František Adámek08308-11114.odt (40 KB) / PDF (91 KB, 3 strany) 17. 9. 2015 v 11:40:58


Související tisk: 513 (Vl.n.z. o evidenci tržeb).


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie, Informatika, informační systém, Obchod zahraniční, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)