Sněmovní tisk 283
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 8. 2014 jako tisk 283/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Zpravodajem určen Jan Birke.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 9. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 283/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.
  proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 780).Hesla věcného rejstříku: Televize

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)