(14.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Jedná se o to, že při projednávání těch norem, které se týkaly branné legislativy, v branném zákoně došlo k jistému dvojímu výkladu vysílání vojáků v aktivní záloze na cvičení. Takže vlastně místo toho, aby tito vojáci měli více finančních prostředků za odcvičené hodiny, tak paradoxně mají méně.

Myslím si, že i na tomto návrhu zákona je shoda. Navrhovali jsme tento zákon přijmout v tzv. režimu § 90 a také nepředpokládám k tomuto návrhu zákona obsáhlou diskusi. Myslím si, že bychom tedy měli i před tím podzimem, kdy je naplánována celá řada dalších cvičení, opravit nedokonalost v tomto návrhu zákona co možná nejdřív, tak aby to plnění už bylo v pořádku, tak jak to bylo slibováno i panem ministrem obrany Stropnickým. Zpravodaj tady je, zpravodaj kýve, jestli to mohu takhle, pane předsedo, okomentovat, že s tím nemá problém, takže tady skutečně bych poprosila, abychom to buďto zařadili hned na dnešek po pevně zařazených bodech, nebo na zítřek po pevně zařazených bodech.

Poslední moje prosba je spíše dotaz nebo žádost o informace od pana premiéra, protože jsem zaregistrovala zprávu... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. ... zprávu ČTK, kdy pan premiér Sobotka s panem Junckerem se v The Wall Street Journal vyjadřovali ve smyslu, že by Evropa měla mít obranu ve svých rukou. Z médií vím, že v pátek tady proběhne nějaké setkání pana premiéra s panem Junckerem, a mě by zajímala pozice pana premiéra, pozice České republiky k tomu, jestli skutečně Česká republika chce v budoucnu vystupovat z NATO, budovat evropskou armádu -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Čas, paní kolegyně. Máte pět minut. Nebo měla jste pět minut.

 

Poslankyně Jana Černochová: - budovat evropskou armádu. Takže bych poprosila zařadit po pevně zařazených bodech, těch, které jsem už navrhla, návrh nového bodu Pozice České republiky ke společné evropské obranné politice. Protože by mě skutečně zajímalo, jestli chce pan Sobotka vystupovat z NATO a společně s panem Junckerem tady budovat evropskou armádu. Podle mého názoru je to absolutní nesmysl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jenom, paní poslankyně, protože to byla celá řada návrhů, jestli dovolíte, já bych si to jenom zkontroloval. Vy si přejete vyřadit tisk 495 - bezpečnostní činnost. Potom pevně zařadit novelu ústavního zákona. (Poslankyně Černochová: Ano, zbraně.) A teď nastává trošku problém. U té branné povinnosti jsem byl informován, že tento zákon nemá splněné lhůty, že nebyl v Poslanecké sněmovně deset dní před zahájením schůze. To znamená, jediná možnost, jak tento zákon projednat, je na další schůzi Poslanecké sněmovny a pak samozřejmě nový bod k tomu. Rozumím. (Poslankyně Černochová: Nový bod schůze.) Ne, ne, nový bod schůze, informace o pozici České republiky ke společné obranné politice, to je samozřejmě hlasovatelné. Jediné, co není hlasovatelné, je projednání branného zákona, protože nemá splněny lhůty.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane předsedo, kdy prosím prekluduje lhůta?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ten zákon nebyl v Poslanecké sněmovně...

 

Poslankyně Jana Černochová: Ještě zatím vůbec nebyl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nebyla splněna lhůta tak, že ten tisk tady musí ležet deset dní před zahájením schůze, na které má být projednáván. Takhle je to přesně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Tak v tom případě bych poprosila pana zpravodaje, aby pohlídal to, abychom to projednali hned na té další schůzi, protože skutečně tady jde o čas. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych požádal o zařazení nového bodu programu, a to Neplnění usnesení vlády k OKD.

Přijali jsme 15. března 2017 usnesení týkající se OKD s termínem podání informace vládou České republiky této Poslanecké sněmovně 31. 5. 2017. Velice mě mrzí, že vláda doposud nesplnila toto usnesení Sněmovny. Nevím, co vládě bránilo splnit toto usnesení, a nechci používat hrubší výrazy, než neúcta k této Sněmovně, která vedla vládu, že se neobtěžovala ani pár řádek napsat, popř. požádat Sněmovnu o prodloužení termínu pro nemožnost - třeba - tuto zprávu předložit.

Páni ministři, styďte se! Když jste na začátku roku jezdili na Ostravsko, Karvinsko předvádět se, kdo častěji a rychleji sfárá do dolů, kdo více poplácá horníky po zádech, jak s nimi drží, jak za ně bojuje, tak velice rychle vás tato euforie přešla a usnesení, které se týká horníků a které může naznačit budoucnost tohoto povolání v České republice, jste zapomněli splnit.

Proto bych rád, aby návrh nového bodu Neplnění usnesení vlády k OKD byl zařazen ve čtvrtek v 11 hodin - tento čtvrtek v 11 hodin. Děkuji. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Němcovou, po ní pan poslanec Kolovratník. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo. Vážené dámy a pánové, předstupuji před Poslaneckou sněmovnu, abych požádala o pevné zařazení -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám. Znovu prosím sněmovnu o klid.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Abych požádala o pevné zařazení bodu č. 345, to je Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání.

Já bych k tomu dodat tolik, že dnešního dne mandátový a imunitní výbor projednávání této žádosti policie ukončil, a to na své 50. schůzi, tedy dne 6. 6., a ten poslední krok musí udělat Poslanecká sněmovna, ta teprve rozhodne o souhlasu či nesouhlasu s vydáním k trestnímu stíhání. A proto na základě dohody, která vznikla na mandátovém a imunitním výboru, chci navrhnout, abychom tento bod pevně zařadili. Nejprve jsem chtěla navrhnout na základě té domluvy, aby to bylo zítra, ve středu 7. 6. jako první bod. Poté, co jsem se dozvěděla, že na grémiu, které jednalo paralelně s mandátovým a imunitním výborem, byla dohoda, vznikla dohoda mezi předsedy poslaneckých klubů na tom, že zítra zahájíme své jednání připomínkou 100. výročí bitvy u Zborova, tak jsme se domluvili s panem předsedou Hamáčkem o nějakém rozumnějším zařazení tohoto bodu. Proto navrhnu Poslanecké sněmovně pevné zařazení na středu, zítra, 7. 6., jako první bod odpoledne našeho jednání. Pokud by nemohlo - nebo už by byl obsazen tento termín hlasováním předtím, než se dostaneme k tomuto návrhu, tak navrhnu alternativy. První alternativou by byl čtvrtek 8. 6. jako první bod po písemných interpelacích, tedy v 11 hodin. Druhou alternativou by byl pátek 9. 6. jako první bod ráno. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kolovratníka, po něm pan místopředseda Filip, který je zatím posledním přihlášeným k pořadu schůze.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Přeji vám, kolegyně a kolegové, i členům vlády dobré odpoledne a obracím se na vás s návrhem na doplnění a rozšíření programu jménem volební komise, která dnes zasedala. Za volební komisi prosíme a navrhujeme zařadit následující volební body:

Za prvé Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, za druhé Návrh na volbu členů oné nově zřízené vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření protiprávního jednání u získávání spisů - s dovolením zkrátím návrh. Tyto dva body navrhujeme hlasovat veřejným hlasováním, aklamací. A poté čtyři tajné volby, Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu, Návrh na volbu členů Rady České televize, Návrh na volbu členů NKÚ, Nejvyššího kontrolního úřadu a konečně Návrh na volbu člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

A standardně, jak bývá zvykem, navrhujeme celý blok těchto šesti volebních bodů zařadit pevně, a to zítra, ve středu 7. 6. ve 12.45 hodin. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP