(12.10 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Ve Státních aktech to bude rozděleno na dvě poloviny - na levé straně místnosti budou připraveny lístky pro poslance, jejichž příjmení začínají písmeny A až K. Ještě jednou tedy: na levé straně pro poslance s příjmením podle abecedy A až K, na pravé straně místnosti pro poslance, jejichž příjmení začínají písmeny L až Z. Poprosím vás, kolegyně a kolegové, až budete přicházet pro volební lístky, abyste přednesli své jméno, abyste se představili, ať je to rychlejší.

Další velká prosba a také zdůraznění: Lístky je potřeba upravovat až za plentou, takže vás prosím, abyste je neupravovali hned v tom místě, kde si je vyzvednete, ale až přejdete do té zadní části Státních aktů a přijdete za plentu.

A na závěr ještě jedna prosba: Volební komise - v té rychlosti by se mohlo stát, že si omylem z té hromádky vezmete dva volební lístky, tak si prosím zkontrolujte, že si opravdu berete jeden. Kdyby se vám ty papíry slepily, tak nám ho vraťte, protože ve chvíli, kdy by jeden lístek chyběl, je celá volba neplatná, museli bychom vše znovu opakovat.

Ve volební místnosti v zadní části před vstupem na terasu je umístěno osm zástěn pro úpravu hlasovacích lístků, o té úpravě jsem hovořil, a dvě zapečetěné volební urny. Platné jsou pouze ty hlasovací lístky, které jsou upraveny buď tak, že souhlas s kandidátem je projeven zakroužkováním pořadového čísla před jménem, anebo je pořadové číslo kandidáta přeškrtnuto velkým X, chcete-li křížkem. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný. Tak tady vás poprosím ještě jednou, polopaticky, doufám, že to nebudete brát ve zlém, ale pro jistotu: svůj souhlas s kandidátem vyjádříte zakroužkováním čísla - pracuje se tedy s číslem -, pokud nesouhlasíte, tak to číslo přeškrtnete. Upozorňuji, že jinak upravený a nebo neupravený hlasovací lístek je považován za neplatný. Tak snad bude jasno.

V prvním kole je předsedou Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, v případě dnešním je to tedy jediný kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud kandidát nadpoloviční většinu přítomných nezíská, koná se druhé kolo volby. Do případného druhého kola volby postoupí stejný kandidát, a pokud nebude ani v druhém kole zvolen, to znamená, nezíská nadpoloviční většinu, koná se podle článku 3 bod 18 volebního řádu Poslanecké sněmovny nejpozději do deseti dnů prvé kolo druhé volby. To proběhne s novým kandidátem anebo novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby.

Nyní poprosím paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi na předsedu Poslanecké sněmovny.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo, a otevírám rozpravu. Prosím ty z vás, kteří v ní chtějí vystoupit, zvedněte ruku, přihlaste se do rozpravy. Prosím pana předsedu poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyňka Stajnuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké poledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych tlumočil krátké stanovisko našeho klubu. My podpoříme kandidaturu Jana Hamáčka do funkce předsedy Poslanecké sněmovny, a to z jednoduchého důvodu, že respektujeme vítěze voleb a respektujeme názor, že vítěz voleb má obsadit pozici předsedy Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji také a ptám se na další přihlášku do rozpravy k návrhu na předsedu Poslanecké sněmovny. Nehlásí se nikdo, proto rozpravu končím.

Jak jste byli již informováni, proběhne nyní volba, pan předseda volební komise sdělil, jak bude probíhat. Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání. A to vydávání - teď prosím, pane předsedo, ještě abyste mi pomohl. Jak dlouho budete potřebovat jako volební komise, kolik času na vydání hlasovacích lístků, poté na zpracování výsledků voleb tak, abychom se zde mohli opět sejít?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení kolegové, my jsme si spočítali a navrhli, že lístky - na vydávání lístků nám bude stačit 30 minut, to znamená, myslím, že mohu navrhnout od 12.20 do 12.50, a na sečtení, zpracování hlasů bude volební komise potřebovat dalších 30 minut. To znamená, že výsledek prvního kola volby předsedy bychom byli schopni oznámit za hodinu, ve 13.20.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji. Znamená to tedy, že nyní začne vydávání hlasovacích lístků, bude tedy ta příležitost pro vás do 12.50, kdy si je musíte vyzvednout, poté bude pracovat volební komise. Přerušuji naše jednání do 13.20, kde se v sále opět sejdeme.

 

(Jednání přerušeno ve 12.15 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP