(14.40 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane premiére, v posledních dnech došlo k bezprecedentnímu úniku informací z bezpečnostních složek státu. Významnou roli v tomto hrál ministr Stropnický. Můj dotaz je velmi jednoduchý. Uvažujete o jeho odvolání, případně k jakému datu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan Marek Benda není přítomen. Nyní tedy interpelace pana poslance Martina Novotného. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, podobně jako můj předřečník kolega Adolf Beznoska směřuji na vás dotaz v souvislosti s děním z posledních dnů. Po tomto dění se naši občané při pobytu v zahraničí musí cítit mnohem méně bezpečně, než tomu bylo doposud, a zároveň ztrácíme postupně důvěru v tak důležité instituce, jako je Bezpečnostní rada státu a naše tajné služby. Taková situace bývá příležitostí pro premiéra, pro předsedu vlády České republiky, aby ukázal svoji autoritu, nastolil pořádek bez ohledu na stranické ty či ony zájmy a preference.

I v souvislosti s nezařazením tohoto bodu nedávno na pořad schůze a s jeho odložením na tento pátek jsem měl dojem, že se i této roli předsedy vlády vyhýbáte. Chci se vás proto konkrétně zeptat, jaké opatření jste přijal v souvislosti s tímto děním, aby bylo zabráněno podobným nebezpečným únikům informací do budoucna.

Zároveň chci využít této interpelace v zájmu celé řady opozičních poslanců a požádat vás, abyste ve vládě nastolil i v jiném ohledu pořádek, tj. abyste zajistil větší účast ministrů na interpelacích. Musím říct, že například interpelování pana ministra financí se stává jevem pouze z oblasti virtuální reality.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy interpelace paní poslankyně Věry Kovářové a připraví se poslankyně Marta Semelová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, dostupnost stomatologické zdravotní péče na venkově je problémem, na který upozorňuji už delší dobu. Poprvé jsem v této věci pana ministra Němečka interpelovala v květnu roku 2014. To není úplně krátká doba a dosud se toho v reakci na má upozornění moc neudálo. Příjemné překvapení pro mne neznamenala ani odpověď pana ministra na zatím poslední interpelaci ze sklonku loňského roku. Píše se v ní: Ministerstvo zdravotnictví v současné době zvažuje iniciativu směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, do jehož působnosti oblast pregraduálního vzdělávání spadá. Iniciativa spočívá ve vytvoření meziresortní pracovní skupiny, která by se systematicky věnovala zajištění dostatku zubních lékařů.

Sním či bdím? Proč to, proboha, trvá tak neskutečně dlouho? Jaký má mít tato pracovní skupina harmonogram činnosti? Kdy představí návrh řešení? Kdy se návrh řešení přetaví do podoby legislativního nebo nelegislativního opatření? Kdy tato opatření nabudou účinnosti? Kdy se občané dočkají dostupnější stomatologické zdravotní péče? To všechno musí trvat strašně dlouho? Pane premiére, nemohl byste prosím panu ministrovi Němečkovi a paní ministryni Valachové dát vypracování návrhu řešení špatné dostupnosti stomatologické zdravotní péče na venkově za domácí, klidně stranický úkol, který je třeba splnit s velkým urychlením? Myslím, že řešení by se tak výrazně přiblížilo. Opravdu není na co čekat. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní tedy se svou interpelací paní poslankyně Marta Semelová. Není přítomna. Požádám tedy paní poslankyni Miroslavu Němcovou a připraví se paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Je mi nepříjemné v rámci interpelací zahajovat ji "vážený pane premiére", když tady není. Rozumím tomu, že je omluven, ale myslím, že řada mých kolegů se vzdává možnosti tady vystoupit, protože mluvit do prázdné lavice za ním nedává skoro žádný smysl.

Chtěla jsem se pana předsedy vlády zeptat na to, co se děje v souvislosti s úniky informací v tzv. kauze Fajád. Chtěla jsem od něj slyšet názor na to, zda může vyloučit jednak jako předseda vlády a jednak vzděláním právník to, že se ministr spravedlnosti nedopustil v průběhu svého rozhodování o nevydání Alího Fajáda k trestnímu stíhání do Spojených států amerických, zda se ministr spravedlnosti nedopustil žádného pochybení ve vztahu k českému právnímu řádu. To byla moje zásadní otázka. Doufám, že ji budu moci vznést zítra při projednávání tohoto bodu.

Jinak chci pouze poznamenat, že nejenže tu není pan premiér, a tudíž jen tady oddeklamujeme své dotazy bez možnosti slyšet bezprostřední odpověď, ale z ministrů vlády tady budou trosky v té druhé části ústních interpelací. Z podaných 44 otázek na ministry 25 nebude zodpovězeno pro nepřítomnost členů vlády. Takže jestli mám ještě čas, tak bych požádala předsedu vlády v rámci této své interpelace o odpověď na to, jak zajistí, aby členové vlády, kteří se mají zpovídat ze své činnosti v Poslanecké sněmovně, aby tak činili a této povinnosti se nevyhýbali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy paní poslankyně Jana Fischerová a připraví se poslankyně Markéta Adamová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážený pane předsedající, já vám také děkuji za slovo a budu stručná i já, protože nepřítomnost omluveného pana premiéra je pro mne také takovou situací, kdy nemohu úplně říci to, co bych chtěla, protože čekám přímou reakci. Takže se jenom velmi krátce vyjádřím k bezpečnostní situaci v České republice a hlavně k úniku informací z Bezpečnostní rady státu.

Řeknu tedy stručně, že se vládě podařilo zachránit pětici českých občanů z Libanonu. To je chvályhodné, to myslím, že jsme všichni stejného názoru, že by nikdo nejednal jinak. To je tedy chvályhodný krok. Ale když pominu spekulace o tom, co tam dané osoby dělaly nebo na čí pokyny jely, to už je druhá stránka věci. Mě spíš zajímají ty následné kroky, protože Česká republika slovy pana ministra obrany Stropnického vyměnila tuto skupinu za dva z terorismu obviněné občany Libanonu. A zatímco někteří ministři se ve svých komentářích brzdili, tak tady tomu tak nebylo. A jak i moji předřečníci se na toto ptali, tak i mě zajímá přesně tato věc, jak se k tomu, pane premiére, postavíte, jaký je váš názor na tuto situaci, zda budete odvolávat pana ministra Stropnického. Děkuji velice za písemnou odpověď, ale myslím, že to je situace, která by se měla řešit okamžitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní paní poslankyně Markéta Adamová. Nevidím ji. V tom případě pan poslanec Petr Fiala. Není dnes. Nyní tedy pan místopředseda Petr Gazdík. Není. A další v pořadí, pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, předneste svou interpelaci. Děkuji. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, dopravní infrastruktura a zejména opravy a investice do krajských silnic druhé a třetí třídy byly v minulosti v době škrtů pravicových vlád zanedbávány mimo jiné z důvodu negativních změn v rozpočtovém určení daní v letech 2012 a 2013. V minulém roce vypsalo Ministerstvo financí výzvu Integrovaného regionálního operačního programu na opravy silnic druhých a třetích tříd ve výši deset miliard korun. Zároveň vaše vláda v minulém roce podpořila opravy krajských silnic částkou 4,4 miliardy korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP