(11.50 hodin)

 

Poslanec Martin Komárek: Já nevím, proč mě přerušujete, když jsem se nedopustil žádné urážky, jako se občas někteří poslanci dopouštějí. (Předsedající se omlouvá.) Nuže přijímám omluvu a dovolím si tedy pokračovat.

Abychom zamezili určité demagogii, myslím, že každý rozumí tomu, že to není tak, jak říká pan Kalousek. My nedebatujeme o svobodě slova. Chraň pánbůh! Já jsem absolutním zastáncem svobody slova kdekoliv, a dokonce i v této Sněmovně. My debatujeme o tom, jestli pan Kalousek podle jednacího řádu urazil kolegu Ondráčka, protože urážlivé chování prostě jednací řád nedovoluje. Čili my diskutujeme jenom o tom, jestli komunistický fízl je urážka, nebo není. A také nediskutujeme vůbec o tom, jestli ten, kdo si myslí, že pan kolega Ondráček byl uražen, že tentýž člověk schvaluje praktiky husákovské policie. To je demagogie, kterou nám chce pan Kalousek vnutit. Prosím, nepřistupujme na ni, protože my se bavíme věcně o věcné urážce. Místo toho tady padají velká politická slova, dokonce se do toho z nějakého důvodu plete hnutí ANO, které s tím chválabohu nemá nic společného. Prosím, diskutujme o tom, jestli byl kolega Ondráček uražen, a rozhodněme o tom odpovědně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Teď tu mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Vondráček, po něm paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Když jsem se zaposlouchal do té debaty, tak já už jenom budu krátce reagovat třeba na kolegu Martina Plíška, který spojil mandátový a imunitní výbor s omezením svobody projevu. Samozřejmě normy slušného chování jsou jedny ze společenských norem a normy slušného chování skutečně omezují svobodný projev. Tyto normy mi vytyčila moje maminka, můj tatínek. A moje maminka mě omezovala ve svobodném projevu a nechtěla, abych něco říkal. A to byla základní myšlenka.

Pro pana Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího, jestli jsme v rozporu. Nejsme v rozporu. My tady chceme říct, že je vůbec špatně, že to tady je. To tady vůbec nemělo být. (Smích v řadách ODS a TOP 09.) Ale rozhodnutí mandátového a imunitního výboru je až následek prosím. Příčina je, že to tady vůbec zaznělo. To se tady prostě nemá říkat.

Já tady slyším, kolikrát už tady s gustem zaznělo slovo komunistický fízl - také si to řeknu, ať si to užiji - a docházím k závěru, že jsem udělal chybu, když jsem hlasoval na mandátovém a imunitním výboru, jak jsem hlasoval. Vůbec ničemu to nepomůže, je to jak hrách na stěnu házet. Prostě mysleli jsme, že tady budeme pěstovat nějakou kulturu. Dopadlo to přesně opačně. A přicházím k závěru, který učinil i kolega Tejc: já se zdržím hlasování, já o této věci prostě nebudu hlasovat, protože k ničemu to nevede. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, jenom chci reagovat na pana kolegu Komárka, který se svou vrozenou lehkostí, s níž psal, tak tady jen tak do větru cokoliv říká.

Já vám musím říci, že tuto debatu nezatáhl na půdu Poslanecké sněmovny pan poslanec Kalousek. A spojovat to s předvolební kampaní je už úplně absurdní, protože to byste musel být schopen se podívat zpět, kdy k tomu výroku došlo a co se vlastně poté dělo. Schůze Poslanecké sněmovny probíhala někdy v červnu. Nevzpomínám si přesně, kdy to bylo, kdy tento výrok zazněl v poměrně vášnivé debatě. Kdybychom se měli vracet zpět, co kdo v jaké debatě kdy řekl, tak opravdu mandátový výbor bude zasedat nonstop. Tedy chci tím říci, že tato věc byla řečena mnohem dříve, než vůbec jsme tušili, že se dostane na jednání, jak rozhodne mandátový a imunitní výbor. To za prvé. A kdy tedy se jí bude muset zabývat podle odvolání pana poslance Kalouska Poslanecká sněmovna.

Rozhodně však chci říci, a teď nemluvím jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru, ale jako poslankyně Poslanecké sněmovny, že považuji za ostudné, že mandátový a imunitní výbor toto rozhodnutí přijal. Je to chyba, které jsme se dopustili ve vztahu k hlubšímu chápání, co se dělo v naší zemi, k příčinám, proč vůbec tady sedí lidé s tak temnou minulostí, které my ani nesmíme pojmenovat, že se podíleli na represích vůči svobodomyslným občanům tehdejšího Československa. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Dalším přihlášeným s přednostním právem je předseda ODS, pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, já tady na jedné straně s potěšením poslouchám, jak se poslanci jeden po druhém přihlašují ke slušnému jednání, k tomu, jak se nemáme urážet, jak tu máme mluvit spisovně, hezky atd. atd., co koho učila maminka. Všechno bych to podepsal, kdybyste ale měřili všem stejným metrem. Tady zazněl výrok, který bychom mohli zařadit do obecné češtiny - komunistický fízl. Dobře, já bych třeba použil jiný slovník, ale prostě je to výrok zařaditelný do obecné češtiny. Z tohoto místa zde říkali členové vlády, nebo konkrétně jeden člen vlády, vulgarismy, expresivní výrazy. Dokonce jsem to byl já, kdo ho nabádal k tomu, ať mluví slušně v Poslanecké sněmovně. A kde jste tehdy byli, vy kazatelé morálky? Mlčeli jste, protože to byl předseda vašeho hnutí! Takže pokud tady chceme mluvit o morálce, slušném chování atd., tak pojďme sami nejprve příkladem, a pak můžeme kázat druhým. A měřte všem stejným metrem, včetně předsedy svého hnutí, a pak vás určitě podpořím.

Ale to podstatné, co chci říct. Já jsem opravdu velmi smutný z debaty, kterou tu vedeme v předvečer 25. listopadu 1989. Já nevím, jestli se podívali na to video, které je běžně dostupné na nejrůznějších webech, a slyšeli jste, co tam pan kolega Zdeněk Ondráček vykládá. Jestli někomu z vás nepřipadá případné označení komunistický fízl, tak si myslím opravdu, že jste žili v nějaké jiné zemi.

Tak já vám to řeknu jinými slovy. Řeknu vám to slovy zákona o protiprávnosti komunistického odboje. Pan poslanec Zdeněk Ondráček byl členem represivních složek zločinného, nelegitimního a zavrženíhodného režimu a postupoval agresivně vůči lidem, kteří konali odpor legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty.

Pane poslanče Ondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, vaše tehdejší postoje, vaše tehdejší jednání nebylo hodno úcty, ale slovy zákona bylo zločinné, nelegitimní a zavrženíhodné! (Potlesk zprava.) A na tom nic nezmění ani to, když si tady zakážeme, že nebudeme říkat, že jste byl komunistický fízl! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. Dostáváme se k řádným přihláškám. Nejprve paní poslankyně Chalánková, po ní pan poslanec Fichtner. (Poslanec Benešík hlásící se s faktickou dává přednost posl. Chalánkové.) Paní poslankyně Chalánková, po ní faktická poznámka pan poslance Benešíka.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřte, že občané ČR i dění ve Sněmovně sledují. Vedení poslaneckého klubu TOP 09 obdrželo dnes dopis, který vám přečtu:

Vážený pane předsedo poslaneckého klubu, s dědictvím komunistického totalitního režimu se ne úplně úspěšně vyrovnáváme. Základním východiskem pro toto vyrovnávání se je, aby se o komunismu, o nesvobodném režimu, říkala pravda, aby se fakticky popisoval skutečný stav věcí. Když jste popsal komunistického fízla souslovím komunistický fízl, jen jste pojmenoval skutečnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP