(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pan poslanec Pavel Volčík. (Slibuji.)

Pan poslanec Jan Volný. (Slibuji.)

Pan poslanec Radek Vondráček. (Slibuji.)

Pan poslanec Josef Vondrášek. (Slibuji.)

Paní poslankyně Miloslava Vostrá. (Slibuji.)

Pan poslanec Václav Votava. (Slibuji.)

Pan poslanec Josef Vozdecký. (Slibuji.)

Pan poslanec Vlastimil Vozka. (Slibuji.)

Pan poslanec Rostislav Vyzula. (Slibuji.)

Paní poslankyně Markéta Wernerová. (Slibuji.)

Pan poslanec Josef Zahradníček. (Slibuji.)

Pan poslanec Jan Zahradník. (Slibuji.)

Pan poslanec Jaroslav Zavadil. (Slibuji.)

Paní poslankyně Kristýna Zelienková. (Slibuji.)

Pan poslanec Jiří Zemánek. (Slibuji.)

Pan poslanec Václav Zemek. (Slibuji.)

Pan poslanec Jiří Zimola. (Slibuji.)

Pan poslanec Jiří Zlatuška. (Slibuji.)

Pan poslanec Marek Ženíšek. (Slibuji.)

 

Vážené kolegyně, kolegové, rád bych se zeptal, jestli je tu někdo, koho jsem nečetl a nevyzval, aby složil slib, z poslanců a poslankyň. Pokud ne, tak to snad proběhlo řádně.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Já nyní poděkuji panu kolegovi Lubomíru Zaorálkovi, a protože se již nikdo nehlásil, mohu konstatovat, že poslanecký slib bez výhrad složili všichni přítomní poslanci. Tím jsme projednali druhý bod ustavující schůze Poslanecké sněmovny.

Než zahájím bod třetí, tak jenom upozorňuji, že paní poslankyně Lorencová má náhradní kartu číslo 2.

 

3.
Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny
a o volbě jejích funkcionářů

Seznam členů volební komise podle jejich členství v poslaneckých klubech vám byl rozdán na lavice a já nyní požádám zvoleného předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám představil členy této komise. Prosím je, tedy tyto členy, aby při čtení svého jména povstali, a poté nás pan předseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády v demisi, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, přeji vám krásné pondělní odpoledne.

Dovolte mi, abych vás informoval o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů. V souladu s bodem 2 a 3 článku 1 volebního řádu Poslanecké sněmovny se dne 21. listopadu 2013, minulý týden ve čtvrtek, sešla skupina poslanců delegovaná poslaneckými kluby na základě parity a ustavila pod vedením poslance Jiřího Štětiny z návrhů poslaneckých klubů volební komisi. Byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení v počtu 15 členů.

Teď prosím vážené kolegyně a kolegy z volební komise, aby po přečtení svého jména povstali, aby sněmovna věděla, kdo je a bude po celé volební období provázet volbami. Jedná se o následující poslance, členy volební komise. Budu je představovat v abecedním pořadí: František Adámek - ČSSD, pan Marek Benda - ODS, Stanislav Huml - SSD, paní Jaroslava Jermanová - ANO 2011, pan poslanec Jan Klán - KSČM), mé jméno je Martin Kolovratník z ANO 2011. Dále v abecedním pořadí pan poslanec Martin Komárek, také ANO 2011, pan poslanec Petr Kořenek - ČSSD), poslanec Jiří Koubek - TOP 09 a Starostové, pan poslanec Petr Kudela - KDU-ČSL, Ivo Pojezný - KSČM, Adam Rykala - ČSSD, pan poslanec Jiří Skalický - TOP 09 a Starostové, Jiří Štětina - hnutí Úsvit, a konečně paní poslankyně Helena Válková - ANO 2011.

Dámy a pánové, takto ustavená volební komise na své první schůzi dne 21. listopadu 2013 zvolila předsedou volební komise poslance Martina Kolovratníka, tedy mou osobu. Dovolte mi, abych se vám tu ve dvou větách představil: Byl jsem 12 let ředitelem Českého rozhlasu Pardubice, tak o sobě říkám, že jsem kován ve veřejnoprávnosti a stejném, rovném přístupu všem. Věřím, že právě tato moje profesní vlastnost se zúročí i v práci volební komise, a věřím, že komise pod mým vedením získá vaši důvěru.

Dále bych vás rád informoval o tom, že bod pořadu schůze volební komise nazvaný Volba místopředsedů volební komise byl zatím přerušen.

Co se týká ověřovatelů volební komise, rozhodli jsme se zvolit sedm ověřovatelů, a to tak, aby byli zastoupeni vždy po jednom zástupci všech poslaneckých klubů, které jsou zde ve Sněmovně pro toto volební období. Poprosím i ověřovatele, aby se ještě jednou postavili a představili.

Je to František Adámek za ČSSD, pan Marek Benda - ODS, Jaroslava Jermanová - ANO, Jiří Koubek - TOP 09, Petr Kudela - KDU-ČSL, Ivo Pojezný - KSČM, Jiří Štětina za Úsvit. Děkuji, trápil jsem vás dvakrát.

Skupina poslanců pověřená ustavením volební komise dne 21. listopadu jednomyslně schválila návrh, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro všechny volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny pro celé 7. volební období. Je to na základě § 47 odst. 2 jednacího řádu a článku 1 bod 7 volebního řádu.

Nyní bych rád, dámy a pánové, požádal Poslaneckou sněmovnu, aby přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Sněmovny a dále pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v celém 7. volebním období, v tomto předneseném složení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji panu předsedovi panu poslanci Martinovi Kolovratníkovi a ještě oznamuji, že paní poslankyně Jana Hnyková má náhradní kartu číslo 3.

Nyní otevřu rozpravu, ale ještě než ji otevřu, k návrhu usnesení, které přednesl pan předseda, tak vás musím upozornit, že podle § 116 odst. 2 našeho jednacího řádu Poslanecká sněmovna beze na vědomí toto ustavení volební komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP