Sněmovní tisk 26
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: Jourová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 2. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 26/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 79).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 150 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 26/7, který byl rozeslán 23. 9. 2014 v 20:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 447).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 361, dokument 361/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 183 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 10. 2014 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 361/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 642).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 265/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
641Jaroslava Pokorná Jermanová06102-07252.doc (44 KB) / PDF (219 KB, 3 strany) 22. 4. 2014 v 13:30:31
1144Václav Votava06605-08157.doc (25 KB) / PDF (291 KB, 2 strany) 25. 8. 2014 v 14:43:45
1145Jaroslava Pokorná Jermanová06606-08158.doc (24 KB) / PDF (284 KB, 2 strany) 26. 8. 2014 v 12:27:50
1253Jaroslava Pokorná Jermanová06714-08368.doc (10 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 4. 9. 2014 v 11:02:54
1397Josef Uhlík06858-08572.odt (15 KB) / PDF (46 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 09:15:15


Hesla věcného rejstříku: Řád jednací PS

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, legislativní proces, pozměňovací návrh, zákonodárná iniciativa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)