(9.40 hodin)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já se ještě hlásím do rozpravy proto, že pan premiér ve svém druhém vystoupení zmínil důležitost všech dokumentů, které má k dispozici současná Česká republika. Tyto dokumenty se vážou k naší totalitní minulosti, jejich důležitost pro vzdělávání budoucích generací, pro práci pedagogů, pro studium našich novodobých dějin. V této souvislosti bych se ráda pana předsedy vlády zeptala ještě na něco, co úplně možná nesouvisí s Ústavem pro studium totalitních režimů, ale s tím tématem bezpochyby ano.

Dostala se ke mně informace o projektu Příběhy bezpráví, který se deset let věnuje vzdělávání žáků základních a středních škol právě v oblasti moderních československých dějin s důrazem na období komunistického Československa. Tento projekt je ohrožen, protože v letošním roce končí dotace evropského operačního fondu administrovaného Ministerstvem školství. Tento projekt byl především financován právě z tohoto projektu. Žádný nový grant nebyl vyhlášen, tedy náhradní, něco, co by mohlo v případě, že tento projekt skončí, na něj navázat a mohlo usnadnit práci jak pedagogům, tak vzdělávání studentů či žáků.

Mě by tedy zajímalo, když jste o tom, pane předsedo vlády, mluvil, zda projekt Příběhy bezpráví znáte, zda víte o tom, že například v rámci Měsíce filmu na školách uspořádali lidé z tohoto projektu 6 500 projekcí dokumentárních filmů a diskusí s pamětníky. Přibližně 250 tisíc žáků se tak seznámilo s příběhy aktivních odpůrců a obětí komunistického bezpráví. Školám v uplynulých deseti letech bylo poskytnuto 63 filmů právě z tohoto projektu. Spolu s nimi i metodické a informační příručky. Pedagogové se do nich zhruba podle vyjádření zapojili na 2 100 školách. Do pěti ročníků projektu Z místa, kde žijeme, se zapojilo 112 týmů ze základních a středních škol. Studenti letos již pošesté udělili cenu Příběhu bezpráví. Do internetové mapové aplikace Naše revoluce ukládá informace a fotografie 57 tříd. K Memorandu proti ztrátě paměti se připojilo již přes 3 tisíce signatářů 57 tříd.

Já tyto údaje uvádím proto, abychom si byli vědomi, že vzdělávání našich studentů a žáků je skutečně informace o moderních dějinách, je to oblast, která neprobíhá snadno. Připadá mi zvláštní, že musíme používat pro tento klíčový typ vzdělávání peníze, které neinvestuje prioritně sama vláda, ale jsou čerpány zejména z různých grantů a projektů evropských peněz. Proto bych se chtěla ujistit, že vláda pamatuje na tuto oblast výuky moderních dějin, informací o totalitním komunistickém režimu, přípravě pomůcek pro pedagogy tak, aby tato výchova mohla bez problémů pokračovat. Chci tedy vědět, když už pan předseda vlády říká, že od ÚSTR dává ruce, že vlastně za nic nemůže, přestože dobře ví, a pan ministr kultury to zde zmínil, že k převolení rady došlo v roce 2012, kdy Senát disponoval naprostou většinou senátorů za ČSSD, takže tuto politickou odpovědnost ze sebe v žádném případě nemůže sejmout, ale když už to tak dělá, když to prostě takhle chce interpretovat a myslí si, že si necháme tuto odpověď vnutit, tak bych chtěla znát odpověď na to, co je skutečnou prioritou vlády v oblasti vzdělávání, a zejména konkrétní odpověď na otázku, co bude dále s projektem Příběhů bezpráví.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí paní poslankyně Semelová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Dobré dopoledne. Jenom bych chtěla říci, že souhlasím s paní poslankyní Němcovou v tom, že výuka moderních dějin na našich školách je na velmi špatné úrovni a že by se určitě mělo přispět ke zlepšení a k větší objektivitě výuky historie. Bohužel už nemůžu souhlasit s tím, že k tomu přispívá program Příběhy bezpráví, které jsou velmi dezorientační formou výuky dějin, ale možná by bylo dobře v programu opravdu pokračovat a příběhy bezpráví dělat zase z této nové společnosti, která tady je, to znamená ukazovat příběhy bezpráví, které se dějí teď, tady, za těch 25 let, kdy jsou lidi bez práce, kdy jsou lidi na ulici, protože nemají na bydlení, kdy jsou lidi, kteří nemají na zdravotnictví, na léky a tak dále, kdy jsou žebráci. Takže si myslím, že v tom by se pokračovat mělo, a za 25 let je tady těch příběhů bezpráví pěkná řádka! (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dorazilo ke mně velké množství omluvenek, tak bych je přečetl, a pak vám udělím slovo. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Jandák ze zdravotních důvodů, z dopoledního jednání se omlouvá pan ministr obrany z dnešního dne, od 9 do 11 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Urban. Dnešní den od 10 do 12 z pracovních důvodů semináře se omlouvá pan poslanec Berkovec. Dále od 13 hodin dnešní den a zítra z celého dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Zemánek. Od 9 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Kořenek. Dnešní den od 12.30 do 15.30 se omlouvám já z důvodu účasti na důchodové komisi. Svoji omluvu upřesňuje pan poslanec Koskuba, který se omlouvá z celého dne kromě intervalu 10.30 až 14.30, kdy bude přítomen na jednání.

Já vám děkuji. A nyní udělím slovo paní poslankyni Němcové a poté je přihlášen pan ministr Herman.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Jenom krátkou glosu, i když člověk vždycky zvažuje, jestli jakkoliv glosovat vystoupení paní poslankyně Semelové má smysl. Ale přece jenom si neodpustím alespoň krátkou poznámku.

Tak za prvé. Zachvěla jsem se v základech ve chvíli, kdy paní poslankyně řekne, že se mnou souhlasí. To si člověk řekne, že je něco katastrofálně špatně.

Za druhé ale musím říci, že tu její rétoriku znám jako kafemlýnek. Prostě v každé situaci, kdy narazíme na to, co se dělo v tehdejším Československu v době totalitního režimu, který paní poslankyně Semelová obhajuje slovy - například při vraždě doktory Milady Horákové, že si vlastně o to téměř sama řekla, protože potvrdila všechna obvinění, která proti ní byla tehdy těmi sovětskými poradci připravena, a naším Urválkem a všemi ostatními soudruhy generální prokuratury vznesena za pomoci volání dělníků z fabrik "pověste je, zastřelte je a zabijte je!". Já rozumím tomu, že paní poslankyně Semelová cokoliv potřebuje obrátit, tak obrátí způsobem, který nám tady převedla, ale nikdy u myslících lidí, kteří vědí, v jakém marasmu jsme žili v době, kdy vládla z ústavy privilegovaně její strana bez omezení, tedy totalitně, a jakému marasmu v nesvobodě byla naše země vystavena a co všechno to znamenalo pro osudy statisíců občanů tehdejšího Československa a co nás poznamenává i dnes. (Ojedinělý potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále je přihlášen pan ministr Herman. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP