Sněmovní tisk 123
Sml.mezi ČR a Rep.Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 2. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 123/0 dne 14. 2. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo odročeno. 1. Čtení proběhlo 12. 6. 2014 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 313).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 123/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 4. 12. 2014 na 23. schůzi přerušeno. Projednávání bylo 2. 4. 2015 na 26. schůzi přerušeno. Projednávání bylo 21. 5. 2015 na 27. schůzi přerušeno. Projednávání bylo 10. 3. 2016 na 42. schůzi přerušeno (usnesení č. 1128). Projednávání bylo 14. 4. 2016 na 44. schůzi přerušeno.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 2. 2014 jako senátní tisk 232/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2014 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 232/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 2014 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 232/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 457).Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, KosovoISP (příhlásit)