(14.40 hodin)
(pokračuje Mackovík)

Dále bych chtěl vědět, zda posádky, které budou plnit úkoly, resp. piloti, u všech provozovatelů, tedy na všech deseti střediscích LZS, budou mít minimální nálet tisíc hodin na kapitána, jak je stanoveno předpisem. Chtěl bych také vědět, zda provozní náklady, když jsme přidali dvě střediska státním provozovatelům, budou vyšší, nebo nižší, když se státní provozovatelé nechali slyšet, že nemají ani personální, ani technické kapacity na zajištění provozu LZS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy požádám pana poslance Ludvíka Hovorku a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, interpeloval jsem pana ministra Zaorálka ve věci registrace státních příslušníků Ukrajiny v systému Visapoint pro podávání žádostí o pobytová oprávnění. Podle mých informací není možné se do toho systému regulérně přihlásit, a to nejen na Ukrajině. Zmiňuji Vietnam a Bělorusko. Systém je údajně spouštěn denně na pár minut náhodně a všechny registrace vychytají robotické servery, kterými disponuje mafie, která se velmi slušně obohacuje. Tisk a internet je plný inzerátů, že určitá firma může zajistit vízum občanům Ukrajiny za příslušný tučný poplatek zaplacený na účet do Německa. Znamená to, že někdo na tomto podivném systému docela slušně vydělává, a rozhodně to nepřispívá k dobrému jménu České republiky v zahraničí.

Podle zpráv Bezpečnostní informační služby napadli systém Visapoint kyberzločinci, kteří podle zpravodajců krátce po zavedení systému vytvořili automatizované nástroje, jež rychle obsazovaly všechny termíny pohovorů v systému, a tím znemožnili řádným zájemcům registraci termínu. Zájemcům pak nezbylo nic jiného než platit pachatelům této trestné činnosti nemalé částky za zprostředkování registrace, píše BIS ve zprávě za rok 2013. O rok později BIS pokračuje: Zavedení několika funkcionalit do informačního systému přineslo dočasné zlepšení situace. Někteří zprostředkovatelé však na tuto úpravu v systému zareagovali, přizpůsobili se jí a i nadále informační systém Visapoint zneužívají k vlastnímu obohacení. Podle informací se platí částky od 4 tis. do 16 tis. korun za možnost získat termín na pohovor.

Počet víz se snížil z roku 2007 z 27 tisíc na loňských 3 tisíce osob. Je tady obrovský kontrast mezi tím, co Česká republika potřebuje - lékaře, zdravotní sestry -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, váš čas. Položte otázku, kterou chcete zodpovědět po panu premiérovi.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano. Chtěl bych se zeptat, pane premiére, co uděláte pro to, aby tento systém udělování víz se změnil a aby se českému průmyslu i českému zdravotnictví dostalo příležitosti získat pracovníky z Ukrajiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek, připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane řádně omluvený předsedo vlády, nejenom mě, ale celou širokou veřejnost pobouřilo prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů vůči Čínské lidové republice. Nepřijatelně servilním způsobem se distancovalo od kroků člena vlády, který přijetím Jeho Svatosti dalajlámy pouze plnil své pracovní povinnosti ministra kultury svobodné země. Jsme přesvědčeni, že toto prohlášení ponížilo Českou republiku, její občany a zpochybnilo náš kredit ve svobodném světě. Vystavilo nám nálepku země, pro kterou je lidská svoboda obchodovatelnou komoditou.

Dovolte mi proto, pane premiére, dvě otázky. Za prvé: Co konkrétně vás přimělo k podpisu pod toto prohlášení? Za druhé: Za jakých okolností jste svůj podpis ochoten odvolat? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, i za dodržení času. Nyní tedy paní poslankyně Němcová, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. I já se obracím ve své interpelaci na předsedu vlády, a to též ve věci společného prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů ve vztahu k Číně.

Já bych se chtěla nejprve zeptat pana předsedy vlády, co jsou ty principy strategického partnerství a jestli v těchto principech strategického partnerství je výslovně uvedeno, že nikdo z představitelů a možná ani občanů České republiky se nesmí setkat se 14. dalajlámou, protože to byla ta rozbuška, která způsobila asi to setkání čtyř ústavních činitelů, a honem rychle napsali dokument, který já považuji za zavrženíhodný a považuji ho, že je na hranici suverenity našeho státu.

Chtěla bych se také zeptat, když pan předseda vlády řekl, že vlastně jenom zopakovali, že to nebylo nic nového, že jenom zopakovali to, co je v tom strategickém partnerství, v tom dokumentu, uvedeno, tak jestli bylo třeba ho zopakovat, tak jestli má vláda v úmyslu nějakou periodicitu, to znamená, že bude nutno zopakovat toto prohlášení dvakrát měsíčně, nebo dvakrát ročně, nebo každý čtvrtrok. Tak to bych také ráda věděla, aby Čína nezapomněla, že jsme její poslušné loutky, jak často jí to musíme sdělovat.

A potom se chci zeptat na to, když v prohlášení píšete, že osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky naší země, tak jestli jste podobné prohlášení posílali třeba do Evropské komise, když Sněmovna přijala rozhodnutí o tom, že nechce udělit Turkům bezvízový styk, jestli jste kontaktovali generální štáb NATO, když se objevila aktivita, která říká, že naše země by měla vystoupit z této organizace, protože, nezlobte se na mě - ale to jsou věci daleko závažnější, případné vystoupení z NATO, jak je navrhováno, nebo udělení víz Turecku -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, váš čas!

 

Poslankyně Miroslava Němcová: - které ohrožují naši bezpečnost. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní paní poslankyně Kovářová a připraví se paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, zaznamenala jsem, že koordinátor vlády pro digitální agendu České republiky pan Ing. Tomáš Prouza se má stát volebním manažerem ČSSD. Vedle toho je pan Prouza také státním tajemníkem pro evropské záležitosti, ve kterém s ohledem na to, co se v Evropě děje, netrpí nedostatkem práce. Víte, ve mně to vyvolává obavy. Obavy z toho, zda pan Ing. Prouza všechny činnosti dokáže skloubit, a také obavy z toho, zda vládní prohlášení ohledně vážnosti, jakou přikládáte problematice digitální agendy, byla míněna vážně. Vzhledem k tomu, že si v ní Česká republika v současnosti nestojí moc dobře, bych to považovala za krajně nešťastné.

Vážený pane premiére, můžete mé obavy rozptýlit? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za vaši interpelaci. Nyní požádám paní poslankyni Janu Fischerovou a připraví se paní poslankyně Marta Semelová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, mám interpelaci na téma rozpočet roku 2017, ale s tím souvisí můj konkrétní dotaz ohledně nárůstu státních zaměstnanců. Za vaší vlády konkrétně byl přijat velký počet nových státních zaměstnanců. Členové vaší vlády se většinou vymlouvají, že se jedná hlavně o učitele nebo vojáky apod. Chtěla bych se proto zeptat, jak se díváte na vývoj u vás na Úřadu vlády, kde, jak jistě se mnou souhlasíte, pracují především a hlavně úředníci.

V návrhu státního rozpočtu na rok 2016 Občanská demokratická strana upozorňovala, že na Úřadu vlády vzroste počet zaměstnanců z 576 na 692, tedy celkem o 116. Dále v návrhu státního rozpočtu právě na rok 2017 je plánováno, že počet míst vzroste na 768, tedy o dalších 76. Z toho vyplývá, že za dva roky na Úřadu vlády tak vzroste počet zaměstnanců o 33 %. Vezmeme-li v úvahu rostoucí počet státních zaměstnanců ve většině resortů, tak v této souvislosti ale rostou i platové nároky. Teď jenom shrnu. V roce 2013 náklady na státní zaměstnance dosahovaly částky přes 132 mld. korun. V roce 2016 se už vydá přes 149 mld. korun a v roce 2017 se plánuje navýšení nákladů až na 162 mld. korun.

Proto můj dotaz zní: Pane premiére, považujete podobné jednání za hospodárné? Děkuji vám za odpověď.***
Přihlásit/registrovat se do ISP