Sněmovní tisk 277
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 277/0 dne 1. 8. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 759/14, PID RACK9L5FK7XK.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 14. 11. 2014 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 521).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 17 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 277/3, který byl rozeslán 2. 12. 2014 v 22:47.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 41, usnesení č. 534).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 2, dokument 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 12. 2014 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 12. 2014 na 4. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 64).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 359/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1715Tomio Okamura07176-09099.doc (29 KB) / PDF (181 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 12:51:04
1722Jiří Mihola07183-09104.doc (13 KB) / PDF (202 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 14:13:17
1723Jan Hamáček07184-09105.odt (62 KB) / PDF (53 KB, 2 strany) 2. 12. 2014 v 14:17:54


Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, poslanec EP, poslanec parlamentu, soudce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)