(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu... Pardon, pan ministr. Pane ministře, omlouvám se, vy jste takový nenápadný. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane ministře. Poprosím, abyste pokračoval, až tady v sále bude klid. Děkuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Jenom na vysvětlení toho našeho dopoledního, raně odpoledního návrhu a vůbec toho postupu. Připomenu, že podle § 48 odst. 2 jednacího řádu má usnesení Sněmovny, kterým se zřizuje vyšetřovací komise, obsahovat přesné určení věci, která má být vyšetřena. Když se podívám do toho návrhu, tak tu žádné takové přesné určení není. Je tu prověřit činnost příslušníků atd. To není žádné přesné určení věci, která má být vyšetřena. To je prověření nějaké činnosti. To je něco úplně jiného. A to je právě ta logika našich návrhů. My říkáme, tady lidé, kteří mají nějakou autoritu, která je dána tím, co ve svém životě dokázali, chtějí, aby byli vyslechnuti zástupci lidu. A já si myslím, že bychom je měli nejprve vyslechnout, a potom na základě toho, co uslyšíme, by měla Poslanecká sněmovna teprve zvažovat, zda je co vyšetřovat.

Takže tolik k tomu, co jsme navrhovali, a doufám, že to tak dopadne. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane ministře, ale já to za přesné určení považuji jako předsedající. Pokud byste proti mému postupu chtěl vznést námitku, tak samozřejmě máte možnost.

S faktickou poznámkou pan poslanec Birke. Prosím. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Já si dovolím opravdu malou technickou vaším prostřednictvím. Vážený pane ministře, vy nejste zástupce lidu! My jsme zástupci lidu, my jsme zvoleni. Vy jste nebyl zvolen členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. (Potlesk poslanců ČSSD, ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Shodou okolností jsem chtěl říct totéž, ale k tomu vlastnímu, co tady pan ministr říkal. Já s ním hluboce nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, prosím, mikrofon si dejte blíže, ať je vás lépe slyšet. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Já se obávám, že to ani nepřekřičím.

Domnívám se, že jsme se nějakým způsobem domluvili. Nevidím důvod, mně přijde, že ten návrh je racionální. My jsme si to vyhodnotili ještě asi 14 dní před Chovancem, že vyšetřovací komise by bylo jedno z možných řešení, a s postupujícím časem jsme dospěli k názoru, teď mluvím za TOP 09, a jsme rádi, že další se k tomu přidávají. A já tady nechci poslouchat řadu policistů, a aby nám vykládala celá Sněmovna. Já si myslím, že máme schopné právníky, lidi, kteří pracují v bezpečnostních výborech a tou problematikou kolem se zabývají, tak nechť zjistí nějaké výsledky, a pak se tady o tom bavme. Ale mně přijde, abychom si tady hráli všichni na vyšetřovatele... Já se přiznám, že některé lidi ani slyšet nechci. V policii se má velet, v policii se má poslouchat, a jestli je někdo akční policista, tak já s tím mám docela problém, protože nevím vždycky, kde ten aktivismus skončí. A to, co se stalo mezi dvěma útvary policie a vedením v posledních měsících, je natolik alarmující, že by část zástupců lidu, kterým dáte důvěru, se jich měla ptát. A něco jiného je statut vyšetřovací komise, něco jiného je, když tady budeme poslouchat v uzavřeném režimu všichni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Hájek, po něm paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, ale musím zareagovat na to, co tady zaznělo od pana ministra Pelikána, že v podstatě nejdřív bychom si je měli vyslechnout a vlastně zvážit, jestli vůbec je co vyšetřovat.

Nezlobte se, pane ministře, ale s tím já tedy nesouhlasím! Já si myslím, že tady rozhodně je co vyšetřovat! Tady se do médií pustilo poměrně silné obvinění, že snad špičky policie jsou napojeny nějakým způsobem na organizovaný zločin. Tak já chci buďto vědět, jestli opravdu tomu tak je, a v tom případě musíme z toho vyvodit důsledky a neznamená to podle mě nic jiného, než že ty špičky policie musí skončit, anebo tomu tak není a v tom případě je to obvinění falešné, a tím pádem musí nést následky ti, kdo je vznesli. Tady jiná možnost není. Ale rozhodně si myslím, že tohle se vyšetřit má, protože tohle obvinění teď zůstalo viset ve vzduchu! Jen tak! Tady se něco pláclo, opravdu hodně silné obvinění, a zůstalo to viset ve vzduchu a vrhá to špatné světlo na celou policii jako celek. A tohle si myslím, že my nemůžeme připustit!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit - Národní Koalice a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Pardon, pane ministře, registruji vaše přednostní právo po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem politik krátce, a když jsem vstupoval do politiky, tak jsem se připravoval, a jedním z takových témat v roce 2012 bylo odvolání policejního prezidenta Lessyho. Já si to pamatuji, protože skutečně jsem si to studoval. A jak to bylo? Byl to boj o politické ovládnutí policie. Tenkrát pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího telefonoval čtyřikrát panu Lessymu, kterému vytkl, on to pan prezident Lessy říkal nějak jinak, ale vytkl mu, že na něj vyvíjel nátlak atd., že mu vyhrožoval. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že GIBS obžalovala, vymyslela si trestný čin, GIBS to vyřešila, že pana policejního prezidenta odvolali, dali pana Červíčka. Z ODS mezitím byly telefony - Bílek k Nečasovi a zpátky atd. To znamená, byl to jednoznačný boj o ovládnutí policie. Uplynulo kolik? 2012 - 2016, čtyři roky, a my tenhle boj máme opačně, boj o ovládnutí policie ČSSD. Mám tam vytištěné ty výkřiky tenkrát pana poslance Sobotky: ohrožení demokracie, zaříznutí, veřejná poprava atd.

Já jsem pořád ještě obyčejný občan, politikem jsem krátce. Kriste Pane, 10 milionů občanů, naši voliči nejsou blbí a chtějí vědět, co se děje. Tak prosím vás, jestli s tím nemáte problém, já jsem také narozen v Olomouci a nemám s tím problém, tak tady ty tři nebo čtyři osoby pusťte, ať nám řeknou, o co go! Já si připadám jak v roce 1977, kdy všichni odsuzovali Chartu 77, ale my jsme ji neměli číst. Ale všichni jsme ji odsuzovali.

Mě nejvíc mrzí, že komunisté byli ti, kteří znemožnili, aby na tom výboru vystoupili. To mně paní Bebrová Rozbrojová, nebo jak se jmenujete, pardon, já se omlouvám, mrzí! Děkuji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, po ní paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Chalupa. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moc se omlouvám, ale nemáte zač, protože tady není slyšet. Poprosím, aby se sněmovna ztišila!

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já bych chtěla doporučit panu ministru spravedlnosti, aby si přečetl ten návrh usnesení. Jestliže zpochybňuje, že tam není přesné vymezení toho, co má vyšetřovací komise činit, tak já se domnívám, že v tom bodě I. toto vymezení existuje. Zní takto: Poslanecká sněmovna zřizuje podle čl. 30 Ústavy ČR a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie ČR k 1. srpnu 2016. Mně se zdá, že to je prostě úplně jasné vymezení toho, co má komise prošetřovat a koho má prošetřovat.

Čili jestli pan ministr spravedlnosti neumí číst a neumí porozumět tomu textu, který je předložen, tak to je pro mě nejhorší možná zpráva v zahájení téhle diskuse.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Už jsem říkal, že to vymezení jako předsedající považuji za dostatečné. Pokud byste proti mému postupu chtěli vznést námitku, máte možnost.

Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP