(11.00 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Když se nad důvody předložení tohoto návrhu zamyslíme, tak zjistíme, že důvodem není to, že by byla situace v ochraně životního prostředí v naší republice nějak neuspokojivá. Víme, že stav přírody se zlepšuje. Není to ani proto, že by zde byly nějaké velké problémy v chráněných územích nebo v územích národních parků. Příčinou je bezesporu situace přímo v nitru, ale také kolem Národního parku Šumava. My jsme nějak tak před rokem odmítli senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, návrh, který měl velmi širokou podporu jak šumavských obcí, obou krajů, na kterých leží národní park, ale také představitelů určité části vědecké obce a poměrně značné části veřejnosti. Tehdy tedy naše Sněmovna podlehla tlaku ekologických aktivistů a možná i některým zákulisním dohodám a návrh jsme zamítli. Proto je třeba otevřeně přiznat, že tento návrh, novela zákona 114, je vlastně zákonem, který bude rozhodovat o dalším vývoji Šumavy. O tom, zdali bude ještě v poslední chvíli zachráněna jako zelené pohoří tak, jak byla po staletí, nebo že dojde k tomu, že se otevře cesta k přeměně na divočinu, cesta, jejíž konec neznají ani ekologové, kteří o ní sní, ani s nimi spříznění vědci.

Vnímám, že obyvatelé Šumavy, velká část jejích návštěvníků a občanů obou krajů, s napětím sledují, jak se Sněmovna vypořádá s tímto návrhem. A já také sleduji, jak se tento návrh pohybuje v našem programu. Dokonce je zařazený na dnešní den jako bod programu č. 68, ale mám vážnou obavu, že k jeho projednání dneska nedojde. A nakonec si myslím, že to je dobře. Myslím si, že to je dobře, protože jsem přesvědčený o tom, že by bylo podle mého názoru správné umožnit těm, kterým záleží na Šumavě, aby mohli mít možnost postup našeho projednávání osobně přímo zde na galerii pro hosty ve sněmovně sledovat. Vzpomenete-li si na to, jak probíhalo projednání senátního návrhu zákona, tak uznáte, že ti, kteří se tehdy zúčastnili, sledovali naše jednání navzdory jeho výsledku klidně a bez nějakých problémů. Já si myslím, že jak podporovatelé, tak i odpůrci tohoto zákona by měli mít možnost a právo vědět, na který den, na kterou hodinu je tento návrh zařazen a kdy bude projednán, tak aby mohli zvážit a sami se rozhodnout, zdali svou přítomností, ať už jej podporují, nebo jsou proti němu, třeba ovlivní, jak jednání dopadne. Je to v souladu se zákonem a je to podle mne i v souladu s tradicemi naší Sněmovny a tito občané na to mají právo.

Proto si dovoluji navrhnout, aby bod č. 68 schváleného programu, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 501, prvé čtení, přerušený, byl zařazen jako pevně zařazený bod na středu 9. prosince 2015 na 14.30 hodin jako první bod po polední přestávce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Miroslava Němcová s bodem informace vlády o bezpečnostní situaci a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, chtěla jsem vás tímto požádat o souhlas s navržením nového bodu do programu naší schůze s názvem Informace vlády o bezpečnostní a migrační situaci v České republice a situaci v Evropské unii. K tomu mě vedou tyto důvody.

Jestli si dobře vzpomenete, tak již v únoru letošního roku Poslanecká sněmovna naprostou většinou, tuším tehdy 155 hlasy z přítomných možná 170 nebo 180, kolik nás zde bylo, si přesně nevzpomínám, přijala návrh usnesení, v němž bod č. 2 zní takto: Poslanecká sněmovna žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postojích, které bude obhajovat ve všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a migrační politikou. Zdůrazňuji slovo průběžné informování, protože to má svůj význam vzhledem k tomu, jak dramaticky a nešťastně se situace s migranty na území Evropské unie vyvíjí. Jestliže říkám, že dramaticky a k tomu ještě nešťastně, tak pro to nalézám opodstatnění ještě v jednom naše usnesení, rozvedu to později, které jsme přijali v říjnu letošního roku a týká se tohoto tématu. Tam v bodě 2 odmítá Poslanecká sněmovna trvalý přerozdělovací mechanismus, který má zavést přerozdělování uprchlíků pomocí povinných kvót pro jednotlivé členské státy Evropské unie. V tom minulém únorovém usnesení máme ještě bod č. 6, v němž podporujeme volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a odmítáme návrhy na jeho omezení. Zároveň podporujeme společný postup zemí Evropské unie k vyšší ochraně vnější hranice schengenského prostoru.

A co se děje, dámy a pánové? Možná jste zaznamenali po útoku v Paříži, jak Jean-Claude Juncker v podstatě říkal: nic se neděje, jedeme dál. Možná jste zaznamenali, jak německá kancléřka Angela Merkelová předvčerejšky v Bundestagu obhajuje tezi na povinný trvalý mechanismus přerozdělování uprchlíků, podmiňuje tuto situaci tím, že jedině tak bude moci být zachován schengenský prostor. Mluvím o tom proto, protože Poslanecká sněmovna jak k trvalému mechanismu, tak k jednorázovým kvótám, tak k udržení schengenského prostoru přijala své usnesení a toto usnesení nezměnila. Vládu zavázala k tomu, aby nás průběžně informovala, a vláda tak nečiní.

Já jsem očekávala, že vzhledem k tomu, jak je vyhrocená situace v Evropě, kdy Francie má vyhlášený výjimečný stav, vidíme, co se děje v Belgii, Německo očekávalo nejprve 800 tis. uprchlíků, v letošním roce už pravděpodobně do konce roku to bude více než milion - neví si s nimi rady a chce je tedy přerozdělit. Včera nebo předvčerejšky bezpečnostní složky Německa oznamují, že mezi migranty přicházejí teroristé, že sice to není systematická práce v rámci toho migračního toku, ale varují před tím, že na území Evropské unie jsou. Objevily se obrázky o tom, jak by mohl vypadat tzv. nový Schengen - na jednom obrázku Česká republika je, na dalším obrázku Česká republika není. Jestli nám tohle je všechno jedno, jestli nás nezajímá, že za této situace nepředstoupila vláda před Sněmovnu hned v úterý, kdy jsme začínali - a já jsem doufala, že to udělá, že bude respektovat to usnesení, které jí to ukládá, a na druhé straně že bude mít ambici uklidnit také českou veřejnost a podat tímto způsobem obsáhlejší zprávu, než jakou jí podává pomocí přestřelek v médiích mezi prezidentem a premiérem, které v žádném případě ke zklidnění našich občanů nevedou.

Varovali jsme také předtím, že může dojít - a dochází k tomu na celém území Evropy - k radikalizaci sil, které z této situace budou chtít těžit. Jsme svědkem toho, že v České republice se do čela těchto radikálních sil staví prezident republiky, který pěje českou hymnu na pódiu s panem doc. Konvičkou, který chce mlet lidi do masokostních mouček!

Dámy a pánové, tohle všechno přece jsou tak vážné věci, které burcují naše občany, a ti chtějí k nim slyšet nějaký postoj vlády, jak získává spojence pro to, aby naplnila usnesení Poslanecké sněmovny, že nebude omezen Schengen, že nebudou trvalé kvóty, že bude zabezpečena schengenská vnější hranice. Vždyť se neděje nic! Jenom plynou řeči v té Evropské unii, která je naprosto neschopná! Paní Mogherini vymýšlí pitomosti typu zákazu dovozu výrobků z Izraele - asi je bude označovat žlutou hvězdou nebo co - a mezitím se děje tohleto. (Předsedající upozorňuje na čas.) Proto navrhuji tento bod a žádám vás o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Registruji váš návrh, aby tento bod byl zařazen jako první bod na úterý 8. 12.

Nyní tedy vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP