(11.50 hodin)
(pokračuje Valenta)

Významné problémy se schvalováním byly totiž i se zprávou o hospodaření ČT za rok 2012 v lednu loňského roku. Jak si možná pamatujete, podle některých médií, například Lidovky.cz, byli ředitelem Dvořákem najati lobbisté, kteří měli kladná stanoviska poslanců obstarat. Lobbisté pocházeli z firmy, jejíž spolumajitelkou je bývalá poslankyně a mluvčí ODS. Důvodem obavy z neschválení mohlo být i vystoupení rady České televize Radka Mezuláníka na volebním výboru, který tehdy tvrdil, že data uváděná v předkládané zprávě - a teď dávejte pozor - neodpovídají realitě. Proč si ale pan ředitel Dvořák tedy najal lobbisty, když se politiků mohl ptát na jednání výboru ve Sněmovně osobně, nikdy sám nevysvětlil. Naopak inicioval privátní, separátní schůzky s jednotlivými poslanci, některé dokonce i ve formě večeře. Mnozí poslanci to také posléze i médiím přiznali.

O jistým způsobem nepřehledné situaci v hospodaření by snad mohla částečně napovědět i nejnověji mediálně otevřená kauza, kdy soukromé firmy, například Praha Production, měly díky sponzoringu na České televizi okrádat stát o daně a vydělat si tak desítky milionů korun. Praktikovaly to údajně tak, že vystavovaly faktury na vyšší částky, než televizi skutečně platily. Zákazníci zprostředkovatelů si uvedením vyšším nákladů snížili daňový základ a část peněz jim také zprostředkovatel následně vrátil. Podle Mladé fronty DNES klienty pro firmy získával táborský podnikatel Filip Rožek, který se přátelí s bývalým finančním ředitelem České televize Františkem Lambertem. Zde sice můžeme vinu České televize hledat pouze nepřímo, ale dle mého subjektivního názoru by se při správné funkci kontrolních mechanismů na takovýto nelegální a odsouzeníhodný přístup přišlo mnohem dříve. Pro úplnou objektivitu ale musím však dodat, že ČT podala s ohledem na toto mediální sdělení trestní oznámení na Mladou frontu DNES, kde se tyto informace objevily nejprve.

Zpět ale k této výroční zprávě. Pro úplnost však doplním již jen jednu informaci, abych zbytečně dlouho nehovořil, protože nutný obrázek jste si již mohli zcela jistě udělat sami. Při projednávání ve volebním výboru dostala tato výroční zpráva podporu celých čtyř členů z přítomných pěti, což sice do jisté míry ilustruje nejen postoj a malý zájem některých kolegů a kolegyň o tuto problematiku, ale zejména fakt, že podpora by nemusela být ani v tomto orgánu při kompletní sestavě dostatečná, jinými slovy tedy většinová.

Dámy a pánové, z namátkou vybraných a vám předložených informací jednoznačně vyplývá, alespoň tedy pro mě, navrhnout ctěné Sněmovně, aby tuto výroční zprávu o hospodaření ČT za rok 2013 neschválila. Takovýmto rozhodnutím zcela jistě nedojde k žádnému destruktivnímu kroku, ale pouze a jen k vytyčení vhodného směru k optimalizaci hospodaření ČT a následně také ke zkvalitnění komplexní činnosti této veřejnoprávní instituce. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou paní poslankyni Němcovou a potom s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom krátká poznámka k tomu, co tady bylo řečeno panem kolegou, který mluvil přede mnou.

Nejprve musím říci, že za mnou žádný lobbista nebyl, takže v tomto ohledu prosím si vyprošuji nařčení, že tady nás všechny obcházeli.

A za druhé, jestliže pan kolega vytýká té zprávě míru jisté obecnosti, to znamená, že například v položce doprava, když jsem ho poslouchala, nebyly rozklíčovány všechny položky tak, jak on by si představoval, tak by se sám stejného prohřešku neměl dopouštět. Ve chvíli, kdy tady kritizuje jeden z pořadů, tedy pořad o historii, a řekne, že je neobjektivní, tak já mám přece větší nároky na to, abych se dozvěděla, v čem je neobjektivní, co panu poslanci vadilo, co ten pořad vadně přinášel, nejenom proto, že to tady tak pustí do éteru: já jsem se na to díval a ono je to neobjektivní a tím to pro mě končí.

Pane kolego, to je velmi málo! To nám k nějakému posouzení nemůže stačit! Buďto budete konkrétní, anebo tohle je jenom takové slovo puštěné do větru jenom proto, že se tam možná někdo z diskutujících dotkl komunistů a toho, co tady napáchali, a proto se stal pořad neobjektivním. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem členem volebního výboru. My jsme tu zprávu projednávali loni a usnesení jsme přijali v květnu 2014. A hlasovali kromě jednoho opozičního poslance všichni pro, včetně pana předsedy Komárka. Ale mezitím se změnila situace a někdo si chce vyřizovat účty s Českou televizí za rok 2013. Pominu opravdu úsměvné hodnocení poslance, který autoritativně říká, který pořad je, nebo není objektivní. To nemá žádnou váhu!

Já se přiznám, že jako mnozí z vás, když jedu do televizního pořadu, tak pro mě Česká televize posílá a platí taxi. Nejsem bezesporu jediný. Já neumím rozklíčovat, kolik milionů za taxíky se zaplatí za hosty. Nejezdí tam jen politici, jezdí tam mnozí jiní a věřím tomu, že tuhle možnost využívají i poslanci z jiných politických stran. My mimopražští určitě ano. Když máte jet někde na desátou večer, tak je přece úplně normální, že to děláte.

Chci říct, že debata na volebním výboru byla poměrně klidná, málo konfrontační, poměrně velká shoda. Poslanec, který teď tady hovořil 15 minut, s nějakými informacemi měl možnost přijít loni v dubnu, loni v květnu, loni v červnu, loni v červenci atd., a kdyby požádal, ať se k té zprávě vrátíme, bezesporu bychom mu ve volebním výboru vyhověli. Přijít dneska, po jedenácti měsících, co debatu uzavřel volební výbor, a chtít konkrétní informaci o konkrétním výběrovém řízení, tady vám nikdo nemůže odpovědět! Na výboru sedí management České televize, sedí tam vedení Rady ČT a zodpovídají konkrétní dotazy poslanců, nejenom členů volebního výboru, ale každý člen Poslanecké sněmovny může přijít na jednání kteréhokoliv výboru, musí mu být uděleno slovo a bezesporu by na ty otázky odpovězeno bylo. Takže se ptám, kde jste byl těch jedenáct měsíců, když nám tady konkrétně čtete JŘBÚ a zpochybňujete i poměrně významné a respektované instituce. Proč ne, ale měl jste jedenáct měsíců na to, abyste to řešil tam, kde se to řešit má - na výboru. Tady samozřejmě tyhle podrobnosti řešit nemůžeme, protože nemáme dostatek informací, a ti, kteří je mají, zase nemají přístup na jednání Poslanecké sněmovny.

Pro mě je to velmi jednoduché. Můžeme se bavit a bavme se o tom, o kontrole hospodaření. Když vybíráme radní, tak nevybírejte své stranické kolegy, ale podle toho, zda jsou schopni, nebo nejsou schopni kontrolovat hospodaření. Ne aby jednotliví politici hodnotili objektivitu toho či onoho. Toho se dotkla reportáž - o Agrofertu si dovolili psát! A úplně vážně tady člověk, který byl placen z tohoto holdingu, to chce řešit úplně vážně. Mně nevadí, že někdo jako Agrofert píše stížnost. Mně to fakt nevadí. Mně vadí, co oni chtějí. A já ten slovník znám a určitě ho znají někteří z těch, kteří tady budou kriticky vystupovat. Udělejte s nimi pořádek! Očekáváme, že se vyvodí důsledné personální důsledky. Já jsem si tu stížnost přečetl, a přestože ji nenapsal pan ministr financí, klidně mě zkontrolujte, je tam dvacetkrát napsáno Ing. Andrej Babiš. Dvacetkrát! (Potlesk poslanců ODS.) A je tam napsáno autoritativně - představitelé Agrofertu rozhodli, že ty pořady nejsou objektivní. A takhle to píšou. Je to z veřejných zdrojů. Kdo chce, tak si to na internetu najde, může si to přečíst. Můžeme to přepočítat. Možná jich je 21, možná 19, ale trvám na tom, že to je 20. Počítal jsem to poměrně podrobně a poctivě.

Takže nehrajme si s tím, že neschválení zprávy nic neznamená. Znamená! Znamená to útok, snahu o zastrašení bez konkrétních důvodů. Kdo má výhrady k hospodaření, ať chodí na volební výbor, ať tam klade konkrétní dotazy, ať management odpovídá a my jsme schopni pak posoudit, zda ty odpovědi jsou věrohodné, nebo nejsou, zda to odpovídá, nebo neodpovídá realitě nebo nějakým věcem.

O žádném zvyšování koncesionářských poplatků nemůže být řeč, protože to skutečně nestanovuje Česká televize ani Rada České televize. Pokud se obáváte zvýšených koncesionářských poplatků, tak si nejdřív zjistěte, kdo o tom může rozhodnout, a tam čiňte nějaké jednání a opatření, aby se tak nestalo. My jsme proti zvyšování koncesionářských poplatků. Bavili jsme se o tom několikrát na volebním výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP