Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. listopadu 2013 v 10.05 hodin
Přítomno: 198 poslanců

 

 

Předsedající Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, dovolte, abych zahájila přerušené jednání ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Také mi dovolte, abych vás všechny na této schůzi přivítala.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, a prosím také, abyste mi oznámili, kdo bude mít kartu náhradní.

Dnes vás seznámím s omluvami. Z poslanců se neomlouvá nikdo. Z členů vlády se omlouvá Jan Fischer a Zdeněk Žák.

 

Můžeme hned přistoupit k projednání bodu

 

6.
Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

K tomuto bodu jste obdrželi návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jak jej připravila volební komise z návrhů poslaneckých klubů.

Nyní poprosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka o úvodní slovo k tomuto předloženému návrhu. Současně vás poprosím, pane předsedo, abyste nám představil jednotlivé kandidáty, a také poprosím, aby při čtení svého jména povstali. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré úterní dopoledne, dámy a pánové. (Ze sálu se ozývá: Středeční.) Už středeční, to to letí. Děkuji. Doufám, že to byla moje poslední chyba v tomto vystoupení.

Ještě jednou - hezké středeční dopoledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci.

Rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své druhé schůzi dne 26. listopadu 2013 projednala návrhy poslaneckých klubů na členy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny a také přijala své usnesení číslo 7, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který máte před sebou. Je rozdán na vašich lavicích pro každého z vás.

Dovolte mi konstatovat, že mandátový a imunitní výbor se ustavuje stejným způsobem podle zásady poměrného zastoupení jako jakýkoliv jiný výbor Poslanecké sněmovny. Dále pak připomínám, že Poslanecká sněmovna stanovila svým usnesením číslo 2 ze dne 25. listopadu 2013, že mandátový a imunitní výbor bude ustaven v počtu 15 členů.

Teď poprosím vážené kolegyně a kolegy, kteří byli nominováni jako členové výboru, aby po přečtení svého jména povstali.

Za členy mandátového a imunitního výboru byli poslaneckými kluby navrženi následující poslanci - budu je představovat v abecedním pořadí: pan poslanec Marek Benda za ODS, pan poslanec Jiří Dolejš - KSČM, pan poslanec Matěj Fichtner - ANO, pan poslanec Stanislav Grospič - KSČM, pan poslanec Daniel Herman - KDU-ČSL, pan poslanec Milan Chovanec - ČSSD, pan poslanec Jan Chvojka - ČSSD, pan poslanec Martin Lank - hnutí Úsvit, pan poslanec Herbert Pavera - TOP 09 a Starostové, pan poslanec Stanislav Polčák - TOP 09 a Starostové, pan poslanec Roman Procházka - ANO 2011, pan poslanec Jeroným Tejc - ČSSD, pan poslanec Roman Váňa - ČSSD, v abecedním pořadí číslo 14 zaujal Radek Vondráček - ANO 2011, a konečně pan poslanec Jiří Zlatuška - ANO 2011.

Nyní bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení mandátového a imunitního výboru ve složení podle návrhu usnesení, které - jak jsem řekl - bylo rozdáno na lavice ve Sněmovně. Děkuji.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo, za představení členů mandátového a imunitního výboru nebo návrhu na ně, a děkuji vám také za úvodní slovo.

Ještě předtím, než budeme hlasovat o návrhu usnesení, se kterým jste nás seznámil, otevírám rozpravu k tomuto bodu, k bodu číslo 6, tedy k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru. Hlásí se prosím někdo do rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy končím.

Zeptám se, zda pan předseda - ale protože rozprava nebyla, tak se ani vlastně nemá k čemu vyjádřit. Proto budeme moci přistoupit k hlasování.

 

Myslím, že jsou všichni v jednacím sále, takže budeme moci zahájit hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, který zní takto: Ptám se, kdo souhlasí s ustavením mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 4, přítomno 196, pro 194, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že jsme mandátový a imunitní výbor ustavili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP