(11.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Konstatuji, že bod č. 50 se týká návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. I tyto návrhy byly procesně zpracovány volební komisí na 5. schůzi dne 16. prosince a to formou usnesení číslo 25, které, jak jsem řekl, máte před sebou na stolech. Já tyto návrhy zrekapituluji:

Na vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie byla navržena Kateřina Konečná - KSČM.

Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO - Antonín Seďa, ČSSD.

Delegace do Parlamentního shromáždění OBSE - Martin Stropnický, ANO 2011.

Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - Dana Váhalová, ČSSD.

A konečně delegace do Středoevropské iniciativy - opět Kateřina Konečná, KSČM.

Volební komise konstatuje, že jsou návrhy na vedoucí delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací v pořádku a je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě. I v tomto případě vás, pane předsedající, nejdříve poprosím o otevření rozpravy k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a opět konstatuji, že se nikdo do rozpravy nepřihlásil, a ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak. Je vidět, že to je projednáno v jednotlivých klubech, a proto rozpravu končím a přerušuji tento bod.

Pane předsedo, žádám vás o sdělení, jak bude probíhat volba.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A teď vás prosím, kolegyně a kolegové, o pozornost, protože to bude tajná volba, odebereme se tedy do Státních aktů a bude to trochu složitější, protože těch lístků bude více. Tak prosím, aby nedošlo k chybám a neměli jsme zbytečně velké počty neplatných lístků. Poprosím vás tedy, abyste si ve vyhlášené lhůtě vyzvedli volební lístky, za chvíli ty časy oznámím.

A opět opakuji: Souhlas s navrženými kandidáty vyjádříte zakroužkováním čísla před jménem, nesouhlas s kandidátem vyjadřujete přeškrtnutím čísla. Jakkoliv jinak upravený lístek bude považován za neplatný. Co je důležité, lístků je celkem 11. Opakuji, je celkem 11 lístků, takže každý z vás si musí vyzvednout 11 lístků a každý jeden lístek označit.

A teď ke lhůtám. Na vydávání teď budeme potřebovat víc času, takže bude to od 11.55 do 12.25, a na vyhlášení potřebujeme tři čtvrtě hodiny, takže navrhuji 13.15.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě než přeruším jednání schůze, tak mě požádal o slovo předseda rozpočtového výboru. Já mu slovo k faktické nebo organizační připomínce dám - prosím, pane předsedo - a potom teprve budu konstatovat ty časy. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovoluji si vás na závěr rozpočtového roku 2013 a v souvislosti s přijetím nového rozpočtu pozvat na tradiční setkání, které se koná ve 13.30 v klubu č. III, říká se tam U Rückla. Takže jste všichni srdečně zváni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní budeme konat volbu jak vedoucích stálých delegací, tak předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny. Do 12.25 budou vydávány volební lístky a do 13.15 bude pracovat volební komise. Já navrhuji, abychom tady se sešli ve 13.15 k vyhlášení výsledků. My se dohodneme mezitím na organizačním výboru, kdo bude řídit tuto část.

A ještě pro členy organizačního výboru sdělím, že se organizační výbor sejde ve 12 hodin rovných, a žádám kolegy, aby umožnili členům organizačního výboru, aby mohli odvolit včas. Přerušuji schůzi na volby. (O slovo se ještě hlásí posl. Němcová.) Ještě paní kolegyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dámy a pánové, ještě prosím vás upozornění pro mandátový a imunitní výbor. My jsme řešili, kdy se sejdeme tak, aby mohli všichni členové jednak odvolit v těchto volbách, a poté aby mohl pracovat mandátový a imunitní výbor. Pokud by byl umožněn členům mandátového a imunitního výboru stejný režim jako členům organizačního výboru, tedy mohli by přednostně odvolit, tak bych svolala mandátový a imunitní výbor na 12.30 minut - 12.30 mandátový a imunitní výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. A je přerušena schůze na volbu.

 

(Jednání přerušeno v 11.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP