(Schůze zahájena v 18.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás požádal, abyste se usadili na svá místa. Rád bych zahájil 30. schůzi Poslanecké sněmovny.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě žádosti 45 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby ve středu 17. června.

Připomínám, že podle § 51 odst. 6 jednacího řádu o takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez rozpravy, protože jej nelze změnit.

Prosím tedy, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi nahlásili čísla náhradních karet. Paní poslankyně Semelová má náhradní kartu 68. Ostatní náhradní karty odkazuji na zápis z 29. schůze, stejně tak je to s omluvami na dnešní den.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Ještě jednou požádám Sněmovnu o klid.

 

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, máme před sebou první hlasování na této schůzi. Navrhuji, abychom určili poslance Pavla Čiháka a poslance Jiřího Dolejše za ověřovatele této schůze. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1 a ptám se, kdo je pro určení navržených ověřovatelů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 1, z přítomných 132 pro 130, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 30. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslance Pavla Čiháka a poslance Jiřího Dolejše.

 

Pokud jde o omluvy, znovu konstatuji, že platí omluvy na dnešní den z 29. schůze.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Poslanecká sněmovna pouze o pořadu schůze, uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu schůze. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme hlasovat o návrhu pořadu 30. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 2 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 2, z přítomných 139 pro 136, proti nikdo. Pořad této schůze byl schválen.

 

Přistoupíme tedy k pořadu schůze, kterým je

 

1.
Informace předsedy vlády České republiky
o řešení nelegální imigrace na území EU

Dnes do vaší e-mailové pošty vám byly rozdány materiály Informace pro 30. mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k tématu nelegální migrace na území Evropské unie a Přehled krizových událostí s migračními dopady ve vybraných státech a regionech za květen 2015, které připravilo Ministerstvo vnitra. Tyto materiály vám byly též rozdány na lavice.

Prosím, aby se zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, kteří požádali o svolání této schůze, postupně ujali slova. Nejdříve paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, vážím si toho, že Poslanecká sněmovna nakonec se schází nad tématem, které je určitě klíčové pro českou veřejnost a pro celý náš kontinent. Je mi líto, že jsme nemohli tento bod projednat tak, jak jsme jej navrhovali, na řádné schůzi. Myslím si, že vzhledem k závažnosti tohoto tématu a vzhledem k tomu, jak veřejnost na řadu otázek chce získat odpovědi, by nám to více příslušelo, než se domáhat tohoto vysvětlení prostřednictvím schůze mimořádné. Nicméně okolnost, proč k tomu došlo nebo nedošlo, není podstatná, o tom se tady nechci příliš dohadovat. Chci se bavit o tom, jaký postoj má Občanská demokratická strana k situaci v oblasti uprchlíků a co očekáváme právě v této době od vlády.

Jestli si vzpomenete, tak Poslanecká sněmovna v únoru přijala usnesení, které mělo sedm bodů, a já ty body, které považuji za stále aktuální, akorát se posunuly někam jinam, protože od února k dnešku se situace dramaticky změnila, tak si dovolím je okomentovat, říci k tomu postoj a návrh Občanské demokratické strany a také vznést otázky, které máme na vládu a rádi bychom znali na ně odpovědi.

Nejprve tedy bod usnesení, který říká, že podporujeme posílení humanitární pomoci z rozpočtu České republiky v uprchlických táborech v Jordánsku, Turecku a dalších zemích, kam masově prchají lidé ze Sýrie. To byl bod 3 našeho usnesení.

Chtěla bych říci, že stanoviskem Občanské demokratické strany je, že je určitě lepší věnovat peníze, i větší peníze, než jsme dosud věnovali, ze státního rozpočtu, protože naše bezpečnost nás určitě bude něco stát. Není možné si myslet, že v krizi, kterou procházíme, tedy těmi migračními vlnami, které se snaží dostat na území Evropy, že z toho vzejdeme bez nějakých vysokých nároků na peníze. Buďto ty peníze budeme investovat do těch táborů, které, pokud se to podaří, to je ta optimální varianta, vzniknou v zemích původu těch migrantů, a budeme se snažit je tam udržet s onou mírou humanitární pomoci, na které se domluvíme, a bude nás to něco stát, nebo přijdou na naše území a náklady budou zvýšeny o to, že bude pozvolna rozvracena také naše společnost, protože ten příliv uprchlíků, který v současné době se počítá dejme tomu jenom na tisíc, kvóty mluví o rozdělení 40 tisíc v těchto dvou letech, ale na březích Afriky čeká podle odhadu komisaře, který má na starosti ochranu vnějších hranic schengenského prostoru, je to široký odhad, ale mluví o půl milionu až milionu uprchlíků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP