(10.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Čili to, že máme takto intenzivní politické kontakty, se nijak nevymyká z toho, jak jsou aktivní Britové, Francouzi anebo Němci, a připomínám i návštěvu čínského prezidenta teď v Polsku. Opět to přijetí bylo na zcela srovnatelné úrovni, jaké se dostalo čínskému prezidentovi při jeho návštěvě tady v Praze.

Chci odmítnout, že bych cokoliv zatajoval, že bych cokoliv potlačoval. Snažil jsem se zde tlumočit veškeré informace, které jsem jako předseda vlády obdržel na základě příslušné interpelace, a ponechávám na uvážení Poslanecké sněmovny, jakým způsobem se k této interpelaci postaví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery a potom ještě paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, musím odmítnout to obhajování masivních v uvozovkách bezpečnostních opatření, které tady zaznívá jak z úst pana premiéra, tak to zaznívalo i z úst pana ministra vnitra Chovance, a obhajoba masivních opatření byla ta, že se změnila bezpečnostní situace. Chci říct, že je to často přirovnáváno k minulé návštěvě prezidenta Spojených států Baracka Obamy. Chci říct, že pan prezident Barack Obama sem přijel po 11. září 2001, kdy po útocích na New York zahynuly tři tisíce lidí, přijel v době, kdy byla na vrcholu Al-Káida, byl na vrcholu Usáma Bin Ládin, byl na vrcholu Saddám Husajn. Já si nemyslím, že bezpečnostní situace se tak dramaticky změnila. Co se ale změnilo, je postoj této vlády k tomu, jakým způsobem bude k těmto věcem přistupovat. To znamená, nezměnila se bezpečnostní situace tak dramaticky, ale změnil se pohled naší vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a paní Miroslava Němcová ještě v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Pan předseda vlády pravděpodobně neposlouchal, když jsem zde mluvila před chvílí a řekla jsem, že chci ponechat tuto otázku otevřenou a nechci, aby o ní bylo rozhodnuto hlasováním v Poslanecké sněmovně, protože vzhledem k tomu, jak vágně se postavil k písemné odpovědi, jak se vyhýbá těm bolavým otázkám, které jsem zde vznesla, tak žádné hlasování v tom jasno nepřinese. Takže já si nepřeji, aby Sněmovna hlasovala. Nechtěla bych to interpretovat tak, jak se o to pokoušel řídící schůze místopředseda Vojtěch Filip, tedy že nemám námitky proti odpovědi, nebo že nechci dát hlasovat o nesouhlasu. Já nesouhlasím s tou odpovědí, ale nemyslím si, že hlasování může v této chvíli přinést nějaké rozuzlení otázek, kterým se pan předseda vlády vyhýbá. Naopak by to pro něj bylo potvrzení, že už dále nemusí dělat nic a že věci se zavřely a můžeme si je odfajfkovat jako zaplať pánbůh vyřešené. A k tomu já prostě přispět nechci.

Zároveň tedy mě zneklidnilo i to poslední ujištění pana předsedy vlády, kdy po třech měsících na adresu fungování čínské ambasády říká: Ministerstvo zahraničních věcí by mělo hlídat, aby nedocházelo k... Tak to já jsem si představovala, že druhý den už Ministerstvo zahraničních věcí, protože viděli určitě to, co jsem viděla já, jednalo, posílalo nóty, něco prostě podnikalo. Jestliže se teď dozvím, že by něco mělo dělat, tak to jenom potvrzuje moji tezi o tom, že tato návštěva byla zrežírována tak, aby to vyhovovalo těm skupinám, které na ní budou profitovat ať už politicky, anebo hospodářsky, ale v zájmu českých občanů, jejich postavení na zahraniční scéně to v žádném případě přínosné nebylo. Tedy to je moje závěrečné slovo k této interpelaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové a ohrazuji se proti tomu, že jsem nějakým způsobem postupoval proti jednacímu řádu. Konstatuji paragraf 112 odst. 5: O odpovědi na písemnou interpelaci zařazenou na pořad schůze Sněmovny se koná rozprava. Na návrh interpelujícího poslance může Sněmovna k odpovědi na interpelaci přijmout souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko usnesením. V případě nesouhlasného stanoviska je interpelovaný člen vlády povinen vypracovat novou odpověď ve lhůtě 30 dnů. Konstatuji, a můžete si zkontrolovat na stenozáznamu, že jsem pouze konstatoval, že paní poslankyně Miroslava Němcová nenavrhla nesouhlasné stanovisko podle § 112 odst. 5. Tedy postupoval jsem přesně podle jednacího řádu! Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, vy jste teď řekl, že se vyhrazujete proti nařčení, že jste nepostupoval podle jednacího řádu. Ale já si nevzpomínám ani na vteřinu, že bych nějaké takové nařčení tady vznesla. Já jsem jenom řekla, že nesouhlasím s interpretací, tedy že se mi líbí odpověď pana předsedy vlády a že nepožaduji hlasování nesouhlasné. Já jsem řekla, že se mi nelíbí a že hlasování to rozhodnout nemůže. O tom, jestli vy postupujete podle jednacího řádu, nebo nepostupujete, zde nebylo ani jedné slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože nebyl navržen žádný návrh usnesení, interpelaci končím.

Pokračovat budeme interpelací číslo tři zařazenou na pořad dnešního jednání a to je interpelace poslance Zdeňka Ondráčka ve věci pěstounské péče, když nesouhlasí s interpelací paní ministryně Michaely Marksové. I tato odpověď byla přerušena, a to do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, a protože tady paní ministryně není, zůstává přerušena.

Dále je interpelace paní poslankyně Markéty Adamové vůči panu ministru Milanu Chovancovi. Paní poslankyně Markéta Adamová je nepřítomna, podle § 112 odst. 6 tedy se o ní rozprava nekoná a interpelace končí.

Dalším bodem je interpelace pana poslance Petra Bendla vůči panu ministru zemědělství Marianu Jurečkovi a je to interpelace ve věci kauzy Najmr. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 822. Upozorňuji, že pan ministr Jurečka tady není, ale pan poslanec Bendl se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, pan ministr Jurečka se dlouhodobě vyhýbá vůbec kontaktu s Poslaneckou sněmovnou a často se neúčastní jednání Poslanecké sněmovny. Patří k těm, kteří dokonce mají nižší účast na jednání Poslanecké sněmovny a jejím hlasování, než má například premiér ČR, což jaksi o něčem svědčí, o tom, do jaké míry se věnuje tematice, které by se měl primárně věnovat, a to je česká legislativa a zlepšování prostředí pro fungování zemědělců.

Já jsem tuto interpelaci ve věci kauzy pana Najmra, kterou alespoň částečně vysvětlím a budu ji muset tedy nechat otevřenou, než se pan ministr na jednání Poslanecké sněmovny v rámci interpelací někdy snad dostaví, tuto interpelaci jsem posílal v loňském roce řádnou cestou skrze předsedu Poslanecké sněmovny. Poslal jsem interpelaci s tím, že přirozeným způsobem ji vždycky dostane na vědomí i Úřad vlády a dostane moji interpelaci, nebo interpelace poslance dostane vždy příslušný ministr. Ministr zemědělství neodpověděl poslanci, tedy mně, interpelujícímu, ale poslal odpovědi na Úřad vlády, což je pouze evidenční místo, a poslal odpověď předsedovi Poslanecké sněmovny, ale nikoliv tomu, kdo interpeloval. Takže já jsem se začal shánět po tom, kde ta interpelace vězí a proč mi ministerstvo, potažmo ministr zemědělství neodpověděl v řádné lhůtě, načež jsem se dozvěděl, že ministerstvo poslalo odpovědi úplně někam jinam než na místo, kam to patří, to znamená interpelujícímu poslanci. Už to mi přišlo jako kauza poměrně podezřelá, že ministr zemědělství a jeho tým na úřadě, který si tam přivedl, neví, že má odpovídat příslušnému interpelujícímu poslanci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP