Neautorizováno !


(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě. Teď máme do příchodu tří členů Bezpečnostní rady státu. Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Podmínka je tři. (Ministr vnitra Milan Chovanec sděluje, že je také členem Bezpečnostní rady státu.) Pane ministře, jste pouze jeden.

 

Zahajuji hlasování o přerušení této schůze Poslanecké sněmovny do přítomnosti tří členů Bezpečnostní rady státu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4, přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Koskuba. (Smích v sále.) Pane poslanče, neberte si to osobně, oni se nesmějí vám. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Pane místopředsedo, já se vám čestně přiznám, že tento smích už vcelku chápu, protože jednání této Sněmovny, krom čestných výjimek, mi od včerejška připadá celé směšné, hlavně díky některým našim partnerům, a nemyslím tím teď opozici. (Potlesk poslanců ODS.)

Já se samozřejmě vzdávám nyní své faktické poznámky. Chtěl jsem vás skutečně jenom upozornit na to, že zde zazněl procedurální návrh, očekával jsem, že bude přijat, protože mi jednání připadá krajně podivné. Já asi využiji této nezvyklé formy k tomu, že se z dalšího jednání Sněmovny omluvím, protože jsem ho moc dobře nepochopil a vlastně nevím, k čemu se máme dobrat. A vzhledem k tomu, že pokročil čas a budeme zavírat hypermarkety na vládní návrh apod., tak si myslím, že aspoň jeden den v týdnu mohu dorazit domů před 21. hodinou, a nesoudím, že je ohrožena bezpečnost státu bodem, který byl, nikoli s mým souhlasem, na dnešní program zařazen.

Přeji vám příjemné noční jednání a budu se těšit na zítra, až se dozvím, co jste vlastně vyřešili. Nevím, prostě hodně štěstí! (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová a dále pan poslanec Laudát. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, chtěla bych se vás zeptat, jak hodláte dál tuto schůzi řídit, protože tento bod se jmenuje Informace vlády o situaci kolem zakázek v České poště. Informaci vlády jsme žádnou nedostali. Jestliže má být spuštěna rozprava k informaci vlády, tak mi řekněte, k čemu budou diskutovat ti, kteří jsou do rozpravy přihlášeni, jak tato schůze má pokračovat, aby ta trapnost a zoufalství, které tady dneska koalice předvádí v naprosto šílené podobě, skončila bez naprosté ostudy Poslanecké sněmovny.

Já se na tom fakt nemíním podílet, tohle už k dívání není. Když už chcete spouštět žalobu jedna parta na druhou uvnitř koalice, tak si to musíte trochu připravit, musíte vědět, s čím přicházíte, musíte být schopni o tom přesvědčit nás i občany, a ne tady dělat z toho takovýhle kabaret. Na to se prostě dívat nedá! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, zřejmě je to tím, že jsem řadu let, a myslím, že to bylo osmnáct a půl roku, sdílel s paní kolegyní Němcovou jednu politickou stranu, tak se napojila na mé neuronové sítě, takže nebudu opakovat to, co řekla. Nicméně dávám procedurální návrh na to, aby byla schůze přerušena do doby, než zazní informace vlády České republiky o situaci kolem zakázek v České poště, státní podnik.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, ale takovýto návrh je poměrně nesmyslný. Tady se evidentně pan ministr chystá podat informaci vlády, bohužel s faktickými poznámkami jej předbíháte. Prosím, umožněte vystoupit panu ministrovi, pak se dozvíte informaci vlády.

Omlouvám se. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče. (Z pléna: Má informaci vlády?) Pan kolega nemá informaci vlády, ale má faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Nemám informaci vlády, věřím, že ji nemá ani ministr vlády, který chodí na Bezpečnostní radu státu. (Velký hluk v jednacím sále.)

Tak jak tady zmínil už před chvílí kolega Zbyněk Stanjura, odcituji odpověď na svoji písemnou interpelaci, která se sice netýkala přednostně pošty, týkala se bezpečnostní situace v souvislosti s migrační vlnou a zasedáním Bezpečnostní rady státu, nicméně tam mi pan premiér Sobotka svým dopisem ze dne 18. září 2015 odpověděl: Předsednictvo Bezpečnostní rady státu - teď vynechávám - je složeno z předsedy Bezpečnostní rady státu, prvního místopředsedy vlády a ministra financí - a dále zase vynechávám -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Prosím o klid ve Sněmovně.

 

Poslanec Karel Fiedler: A já prosím o prodloužení času. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, beru to v potaz. Prosím o klid, jinak se nedozvíte důležité informace z dopisu pana premiéra. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Znovu opakuji: Bezpečnostní rada státu je složena z předsedy Bezpečnostní rady, z prvního místopředsedy vlády a ministra financí, atd. atd. atd, a ministra obrany.

Jestli dobře čtu, jsou tady dva ministři z hnutí ANO, kteří se zúčastnili Bezpečnostní rady státu. A já se opravdu pozastavuji nad tím, proč tady předseda klubu pan Faltýnek říká, že oni nemají absolutně ponětí o tom, o co tam šlo a o čem se tam jednalo. Já nevím, jestli pan vicepremiér Babiš tam chodí a nemaká, nebo co se vlastně na Bezpečnostní radě státu dělo, když dva ministři za hnutí ANO na této Bezpečnostní radě státu byli, jak tady čtu z odpovědi pana premiéra. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr sice už hoří nedočkavostí, nicméně ještě tu mám dvě faktické poznámky, první pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Havlová. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych Sněmovně pomoci v této těžké situaci. Proto mám procedurální návrh na přerušení této schůze do 6. listopadu 2015.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o přerušení této schůze do 6. listopadu... Pardon, omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné... (Vyčkává se, zda se přihlásí dostatečný počet poslanců.)

Vidím, že nebylo dosaženo potřebných 67 hlasů (přihlášených poslanců). Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo alespoň více než třetiny hlasů poslanců, přerušuji tuto schůzi Poslanecké sněmovny.

Sejdeme se zítra v 9 hodin. Přeji vám hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 19.28 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP