(10.30 hodin)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, já jsem se přihlásila s návrhem ke změně programu. Tento můj návrh zde již ovšem zazněl z úst mých kolegů, proto bych si dovolila doplnit, pozměnit ten návrh, který je písemně předložen panu místopředsedovi Bartoškovi, takto. Navrhuji na jednání Poslanecké sněmovny zařadit nový bod, a to bod s názvem revize vládního programu v oblasti legislativy. Tento nový bod navrhuji na základě nové zprávy, která se objevuje dnes v médiích a týká se úterního prohlášení Jeana-Clauda Junckera, který říká - dovolte, abych citovala -, že podle jeho slov Brusel příliš zasahuje do života obyčejných lidí. Podle něj by bylo lepší, kdyby v některých oblastech, které nyní spadají do pravomocí EU, rozhodovaly opět jednotlivé členské země. Komentář dále uvádí, že je toto prohlášení pravděpodobně v souvislosti s blížícím se rozhodováním ve Velké Británii ohledně případného odchodu této země z EU, jinými slovy, že Jean-Claude Juncker chce uklidnit britské občany a dát jim nějakou naději v tom, že EU je schopna se reformovat a je schopna vyhovět požadavkům, které se sice velmi výrazně a jasnou formou projevily ze strany Británie, ale myslím, že tyto hlasy se ozývají z většiny členských zemí EU, hlasy o tom, že přebujelá legislativa, která se týká kdejakého nesmyslu, ohrožuje normální vývoj v normálních zemích, které si své věci jsou schopny spravovat samy.

Proto se domnívám, že vláda má ještě na programu řadu legislativních kroků, některé zákony již do Sněmovny předložila, některé teprve předložit hodlá, a bylo by načase, aby na základě těchto slov Jeana-Clauda Junckera provedla revizi v tom slova smyslu, aby řekla, co z jejího pohledu je nadbytečné a zbytečně zasahuje do života běžných lidí a mohou se o to postarat jednotlivé členské státy samy. Myslím, že bychom v této věci měli být aktivní, jestliže zde je pomyslná podaná ruka. Ať to pan Jean-Claude Juncker myslí upřímně, nebo nemyslí upřímně, ať už je to jenom takové hlazení Britů, nebo je to vážná výzva, my bychom k tomu měli přistoupit jako k vážným slovům a na tato slova zareagovat. Bylo by dobře, kdyby ČR hledala i v této věci nějaké spojence a přednesla požadavky, v kterých oblastech by bylo možné onu bruselskou legislativu zmírnit a ponechat větší pravomoci jednotlivým členským státům. Neohrožuje to pouze Brity a jejich existenci, setrvání nebo nesetrvání v EU, ale vidíme ty nálady v různých členských zemích, i v České republice, které se proti EU a její nesmyslné byrokracii naprosto silně staví.

Já si myslím, že tento bod by byl důležitý, kdyby Sněmovna projednala. Získala by přehled o tom, co vláda chystá a stáhne z programu, protože si myslí, že to je nesmyslný tlak Bruselu, a projedná tyto věci právě s těmi zodpovědnými osobami v Bruselu a tento návrh kroků, které by bylo možno z naší strany udělat, bychom my jako představitelé občanů, tedy zákonodárci, se měli dozvědět. Možná že by tam mohl být i nějaký další aktivní krok. Proto bych chtěla navrhnout, aby tento bod měl trochu čas na přípravu ze strany vlády, a navrhuji tento nový bod zařadit alternativně buďto na úterý 3. května jako první bod, nebo alternativně po již zařazených bodech. Pokud toto neprojde, tak ve středu 4. května jako první bod, nebo alternativně po již zařazených bodech. Pokud ani to nebude akceptováno, potom navrhuji jeho zařazení na čtvrtek 5. května jako první bod po písemných interpelacích, alternativně po těch bodech, které již budou pevně zařazeny ve čtvrtek po písemných interpelacích.

Ještě jednou, název bodu zní: revize vládního programu v oblasti legislativy v souvislosti s prohlášením Jeana-Clauda Junckera.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já myslím, že ani pět minut nevyčerpám, protože jsem chtěl navrhovat pevné zařazení bodu 32, což je onen návrh zákona o střetu zákona, kde víte, co si o něm obecně myslím, a víte, že se domnívám, že by bylo nejlépe, aby vláda nic takového nepředkládala, resp. aby se rozhodla, že takový návrh stáhne, ale když už je tady předložen a byly do něj vkládány takové naděje, že bude řešit nějaké otázky ve střetu zájmů i ve vztahu k vládě, tak se mi zdá zvláštní, že je pak odkládán a neprojednáván. Ale protože tyto návrhy už zazněly z úst mých předřečníků a alternativ, kde bod 32 může být zařazen, byla předložena řada, tak já žádný další návrh v tomto směru klást nebudu.

Naopak navrhnu, aby byly některé body z pořadu této schůze vypuštěny. Myslím si, že pořad je zbytečně dlouhý a že bychom se mohli některých bodů zbavit. První bod, který navrhuji vypustit, je bod 176, třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zase je to zákon, se kterým jsme strávili už v této Sněmovně mnoho hodin času, je zcela zbytečný. Všichni to víme, že dopadne buď tak, že bude zcela vykostěn a nezůstane v něm vůbec nic, pak je to velká porážka ministra pro lidská práva a legislativu, který sem předkládá věci, se kterými tato Sněmovna nesouhlasí, nebo ten zákon bude schválen v nějaké podobě, kdy tam něco zůstane, a pak je to velká porážka pro demokracii v této zemi, protože posuneme veřejného ochránce práv do podoby, ve které v žádném případě být neměl a ve které naopak vypadá, že se stává další mocí ve státě místo toho, aby zůstával tam, kde být měl, tj. jako informativní orgán Poslanecké sněmovny o tom, co se děje ve státní moci, a jako mediátor mezi občanem a státem. To je první věc, kterou navrhuji vypustit.

Druhý bod, který navrhuji vypustit, je bod 155, což je třetí čtení vládního návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, sněmovní tisk 508. Já jsem věřil, že 4. 5. bude možné toto třetí čtení udělat a dokončit, ale vzhledem k tomu, že si tam vláda nebo vládní většina začala předřazovat nějaké další body, které zcela zjevně také nebudou úplně jednoduché, myslím si, že tzv. protikuřáckému zákonu vzhledem k tomu, kolik je pozměňovacích návrhů, jak jsou komplikované, že ta procedura bude mimořádně složitá pro pana zpravodaje, bude třeba věnovat celé dopoledne, pak se mi zdá velmi nerozumné, abychom ho ponechávali na této schůzi. Dejme jasný signál, že nebude na této schůzi doprojednán, protože jsou jiné priority vlády, které si předřazuje, a že holt budeme pokračovat až na schůzi, která bude v květnu.

Poslední body, které navrhuji vypustit, jsou body 36 a 196. Bod 36 je druhé čtení, 196 je třetí čtení, a to návrhu poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi. Je to jeden z těch evergreenů, které si vládní koalice nejprve předřadila, předběhla všechny ostatní poslanecké tisky, zařadila na jednání Sněmovny, ale dnes už je ten zákon naprosto zbytečný. Já myslím, že by měl být vyřazen ze schůze a že by měli být naopak vyzváni předkladatelé, aby ho stáhli, protože upravuje lhůty, které již dávno uplynuly, se kterými se nedá nic udělat, a ke všemu rozhodování, ke kterému mělo dojít a kde měly být lhůty v majetkovém vyrovnání s církvemi prodlouženy, už dávno došlo, a pokud se dneska něco ještě odehrává, tak už se odehrává na úrovni pouze soudního rozhodování. Takže mi připadá naprosto nesmyslné, abychom pokračovali v projednávání tohoto návrhu zákona. Myslím, že jeho druhé a třetí čtení má být vyřazeno a nezařazováno do dalších schůzí Poslanecké sněmovny.

Jak vidíte, ani jsem svých pět minut nevyužil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Jana Fischerová, připraví se pan poslanec Martin Novotný. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP